Nyheter

Oslo åpner opp for innendørs fritidsaktiviteter for barn

Oslo fortsetter den sosiale nedstengingen frem til 4. februar, men åpner opp for idrett og fritidsaktiviteter innendørs for barn i barneskolealder. Men at det ikke åpnes for ungdom, bekymrer generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

Bilde 1 av 2

Smittetendensen har de siste dagene vært synkende i hovedstaden. Det gjør at byrådet nå gjør noen lettelser for barn til og med barneskolealder fra torsdag.

Lettelsene innebærer at det igjen åpnes for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder, og at man åpner et begrenset tilbud på fritidsklubbene.

Prioriterer barn og unge

– For Oslo ligger følgende linje fast: Når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi åpne opp for skjenking må smittetallene ytterligere ned. Det har jeg stor tro på at vi kan få til de kommende ukene, sa byrådsleder Raymond Johansen på onsdagens pressekonferanse.

I denne omgang åpner han opp for aktiviteter for barn og unge til og med barneskolealder. I neste runde vil de vurdere de litt eldre barna.

– Å gå til gult nivå i ungdomsskolen vil være blant det første vi vurderer. Det samme med fritidsaktiviteter for ungdom. Deretter vil vi se på andre mulige lettelser, sa han.

Lys i tunnelen

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, er glad for at barn i barneskolen igjen kan trene innendørs.

Men han er bekymret for gruppen mellom 13 og 19 år.

– Dette er et skritt i riktig retning, og et lys i enden av tunnelen. Jeg er glad for at barn og unge prioriteres så tydelig, sier han til Dagsavisen.

Kommentar: Oslos barnedilemma

– Men jeg er alvorlig bekymret for gruppen opp til 19 år. Her er veldig mange forhindret fra å holde på med sine daglige fritidsaktiviteter. Dette er en tid for å gjenskape viktige miljøer, og jeg frykter at mange vil falle utenfor. Slutter man helt, faller man fort utenfor det sosiale samholdet, sier han.

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Foto: Privat

Magne Brekke fulgte byrådets pressekonferanse onsdag, og han er forundret over at ungdom ikke tillates å trene inne med avstandskrav.

– Det er forskjell på å spille tennis og drive med bryting, sier han.

– At byrådet skjærer alle over en kam er tungt å svelge, sier Brekke.

Han er imidlertid glad for at byrådets budskap er at dette ikke skal vare lenger enn nødvendig.

– Jeg håper at hensynet til ungdommen vurderes i forhold til reell smitterisiko. Godt organisert ungdomsidrett mener jeg er en del av løsningen for godt smittevernarbeid, sier Brekke.

Bekymret for folkehelsa: Mottar dobbelt så mange med muskelplager

Går ut over motivasjonen

Smitteverntiltakene, både nasjonalt og lokalt, har nå vart i 10 måneder, og Magne Brekke sier at det tærer på motivasjonen både for utøvere og idrettslag.

– Idrettslagene er klare til å ta tak, men det er utfordrende for motivasjonen å drive alternativt i så mange måneder. Jeg er også bekymret for frivilligheten og idrettslagenes evne til å holde på slik de nå har måttet gjøre i mange måneder.  Det er stor frustrasjon der ute, sier han om alle lagene i Oslo Idrettskrets.

Klasseskiller

De 10 månedene Norge har vært mer eller mindre stengt har kostet, og mange har gitt opp tidligere idrettsaktiviteter.

Det gjelder Ikke minst de som mest trenger en sunn og god fritidsaktivitet.

– Vi har ikke tall på hver enkelt bydel hvor mange som har falt fra, og det varierer veldig.  Men det er klart at det er store klasseskiller, og at barn og unge fra mindre ressurssterke familier er de som først faller fra, sier Magne Brekke.

–  Min bønn til byrådslederen er klar. Revurder disse tiltakene inne en uke, slik at de eldre barna igjen kan trene innendørs. Det er stor forskjell på å finne på alternative aktiviteter ute i mai og juni, kontra vintermånedene, sier han.

Mer fra Dagsavisen