Nyheter

Kun én Nav-dømt har fått dommen omgjort

Så langt har kun én av dem som har blitt urettmessig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen, fått dommen omgjort, opplyser setteriksadvokaten.

Av Bibiana Piene

– En sak har etter gjenåpning blitt henvist til ny domstolsbehandling og avgjort med frifinnelse, sier setteriksadvokat Henry John Mæland til NTB.

Etter at trygdeskandalen eksploderte høsten 2019, har Riksadvokaten identifisert minst 86 antatt uriktige dommer for trygdesvindel. I 48 av disse sakene ble de tiltalte dømt til ubetinget fengsel.

Disse sakene ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen.

Les også: Over 24.000 arbeidsledige i Oslo: Her er ti tips til jobbsøkere (+)

– Fyller ikke vilkår

Noen av sakene som er gjennomgått, fyller ikke vilkårene for gjenåpning, det vil si en ny runde i rettsapparatet, ifølge setteriksadvokaten.

– De vil således ikke bli begjært gjenåpnet av påtalemyndigheten, sier Mæland.

De øvrige sakene er stilt i bero i påvente av avgjørelsen fra Efta-domstolen om de EØS-rettslige problemstillingene i saken. Den skal etter planen foreligge om kort tid.

Ba om klargjøring

Domstolen behandlet saken i november i fjor etter at norske myndigheter ba om en klargjøring av i hvilken grad Norge har brutt EØS-reglene gjennom å stille krav om at mottakere av kontantytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge.

Myndighetene har erkjent at reglene ble brutt fra 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft, og fram til i høsten 2019, da trygdeskandalen var et faktum.