Nyheter

Tre koronadødsfall på sykehjem i Oslo siste uke

Etter tre dødsfall den siste uken er til sammen 50 beboere på sykehjem i Oslo døde som følge av koronaviruset.

De tre siste dødsfallene kom på Madserudhjemmet torsdag 14. januar, Oppsalhjemmet lørdag 16. januar og Uranienborghjemmet tirsdag 19. januar.

Onsdag er 82 medarbeidere og 27 beboere smittet av covid-19. Totalt er det 4.000 beboere og pasienter, samt rundt 10.000 medarbeidere ved Oslos 38 langtidshjem (sykehjem) og fire helsehus.

På kommunens behandlingsenhet for hjemmeboende pasienter med koronasmitte er elleve pasienter lagt inn.