Nyheter

Frykter å havne på gata etter at bostøtten ble borte

Rett før jul fikk uføretrygdede Erik Knudsen en «julehilsen» fra Oslo kommune, hvor det stod at bostøtten opphører fra nyttår. Nå frykter den tidligere gategutten å havne på gata igjen.

Erik Knudsen, Mohamoud Abdule Abdi og Abdellah Farfach

I 10 år har Erik Knudsen bodd i den kommunale leiligheten i Bydel Gamle Oslo,, i en bygård Oslo kommune leier av gårdeier.

– Derfor er det heller ikke mulig med «leie til eie». Eller kjøpe gjennom Husbankens startlån, sier han til Dagsavisen.

– Jeg har bodd her i 10 år, og på den tiden har husleien mer enn doblet seg, sier Erik Knudsen, som bor i en toroms på i underkant av 50 kvadratmeter,

– Men når bostøtten blir borte har jeg ikke råd til å bo her lenger. Jeg har bodd på gata før, og kan ende opp der igjen, sier han fortvilet.

Fikk du med deg denne? 172 utkastelser fra kommunale boliger i året

Endret reglene

Både kommune og stat har lagt om bostøtteordningene, og Erik er rammet av Oslo kommunes egen ordning, BKB (bostøtte for leietakere i kommunal bolig).

Før jul fikk Erik et brev fra boligkontoret i Bydel Gamle Oslo under overskriften «Opphør av bostøtte for leietakere i kommunale boliger», hvor det blant annet står:

«Forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter gir ikke grunnlag for støtte.»

Og siden trygden til Erik Knutsen nå er over grensen til bostøtte, som er på 239.244 kroner i leid bolig, mister han alt.

– I dag betaler jeg 12.382 kroner i månedlig husleie, av en netto NAV-utbetaling på 18.303 kroner i måneden (276.399 brutto per år) . Jeg har hittil fått en bostøtte på 9.398 kroner i måneden, slik at netto husleie blir dermed på kr. 2.984 pr. måned. Det har jeg fint greid å leve med, sier han.

Les også: Mener innvandrere blir diskriminert i Oslos boligkø

6.000 å leve for

Men når bostøtten blir borte vil han sitte igjen med under 6.000 kroner i måneden å leve for.

– Økonomien vil ikke gå i hop. Mitt valg blir da enten å bli kastet ut og dermed bli bostedsløs eller hospitsbeboer, eller bli varig avhengig av kommunal sosialhjelp, sier Erik Knudsen.

– Jeg regner også med at husleien vil øke, sier han.

SIFOs (Forbruksforskningsinstituttet) referansebudsjett sier at alminnelige forbruksutgifter for en husstand som Erik sin er en 10.000 pr. måned.

Erik Knudsen er ikke den eneste leietakeren som har fått samme hilsen fra Oslo kommune.

– Om lag 500 leietakere har fått et slikt brev i januar i år. Det skjer jo fordi de har økt sin inntekt fra forrige ligning. Det er viktig å påpeke at dersom mottaker kan dokumentere at dagens inntekt er lavere, så blir det tatt hensyn til. Personer som får økt sin inntekt til et visst nivå vil falle ut av den kommunal bostøtte ordningen. Med den nye bostøttemodellen som bystyret har vedtatt sikrer vi at flere beholder bostøtten når inntekten øker, skriver byråd for arbeid, integrering og sosial tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Hvem har Oslo plass til, egentlig?

Hun har skrevet flere kronikker i Dagsavisen om temaet, hvor hun mener kommunalminister Nikolai Astrup (H) ikke tar utfordringene for vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo på alvor.

Byråd for arbeid, integrering og sosial tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Amanda Iversen Orlich

Les også: Kenneth og familien tapte klagesaken mot Oslo kommune

«Regjeringen må i større grad legge på bordet virkemidler som møter de reelle behovene. Hvis noen skulle være i tvil, statlig bostøtte treffer ikke godt nok i storbyene. Denne strategien er ikke egnet til å skaffe flere av de som trenger det mest en trygg og god bolig», skrev hun blant annet i en kronikk i Dagsavisen 23. desember i fjor.

Hun fulgte opp i en ny kronikk 12. januar i år.

«Når Astrup i en debatt om sosial boligpolitikk velger å legge vekt på hvor vellykket norsk boligpolitikk er viser det en arrogant holdning overfor alle som står utenfor boligmarkedet. Det vi trenger er handlekraft og vilje til å tilpasse ordninger for dem som ikke har et trygt hjem».

Les også: Vil la leiere få eie

Redusert med 11 prosent

Oslo har i dag en kommunal bostøtteordning som heter «Bostøtte for leietakere i kommunal bolig (BKB)». Inntektsgrunnlaget som legges til grunn, er siste tilgjengelige ligning, og endringen legges inn ved årsskiftet hvert år.

Les også: Obos vil danne felles boligselskap med Oslo kommune

– Dagens bostøtte er ikke god nok, og derfor skal vi innføre en ny modell for kommunale bostøtter i Oslo.  De nye ordningene gjør at alle som bor i ordinære kommunale boliger, og har husleie med utgangspunkt i gjengs leie, får redusert husleien med 11 prosent. De som har de laveste inntektene, eller er uten inntekt, vil i tillegg få en behovsprøvd bostøtte, som er bedre enn dagens modell, sier Hansen videre.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sa til Dagbladet før jul  at regjeringen både har styrket og forbedret bostøtten de siste årene, og at det siden 2013 har blitt gitt ut mer enn 22 milliarder kroner.

– Og neste år styrker vi ordningen ytterligere med mer enn 80 millioner kroner, sa Astrup.

Les også: Familien Amiri fikk 10 minutter på å komme seg ut hjemmefra

Men det hjelper ikke Erik Knudsen.

SVs tidligere bystyremedlem Ivar Johansen er utålmodig på beboernes vegne, og mener at de endringer bystyret har vedtatt er et viktig skritt i riktig retning.

– Erik har kunnet betale leia fordi Oslo kommune krever inn penger med den ene handa, og tar igjen med den andre, skriver Ivar Johansen, som har engasjert seg i saken, på sin blogg.

– Jeg synes ikke det er noen god ordning at kommunen gjennom sin husleiepolitikk gjør folk avhengig av sosialhjelp. Det må være et viktig mål med velferdspolitikken å gjøre folk sjølhjulpne, skriver han videre.

Dette er MDGs løsning: Flere som bor i kollektiv og solide bygg i tre: Slik skal MDG bygge Oslo grønnere

Bostøtte

  • Hver måned mottar mellom 80.000 og 90.000 husstander i Norge bostøtte. Ni av ti er leietakere.
  • Rundt 30 prosent er barnefamilier. Bevilgningen i 2020 er på 3,4 milliarder. kroner, etter en midlertidig styrking på 500 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen.
  • Om lag 83.000 husstander var før styrkingen forventet å få bostøtte hver måned, med et gjennomsnittlig utbetalt beløp på vel 2.800 kroner.
  • Fra april til oktober ventes om lag 13.000 flere å motta bostøtte, og gjennomsnittsutbetalingen er anslått til 3.200 kroner. Gjennomsnittsinntekten før skatt til mottakerne er mellom 11.000 og 12.000 kroner i måneden, viser tall Dagsavisen har fått av SV.

Les også: Kemal skulle kastes ut av boligen sin. Nå får han forlenget kontrakten med tre år