Nyheter

Solberg: – Vi har kontroll, men situasjonen kan endre seg raskt

Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge fortsatt har kontroll over koronapandemien, men har ingen garantier for at det holder seg.

– Situasjonen kan endre seg raskt, sa Solberg da hun redegjorde for smittesituasjonen og regjeringens koronatiltak i Stortinget mandag.

– I mange land beskrives den tredje bølgen som den verste. Samfunnet stenges ned, og sykehus fylles opp. I motsetning til oss, stenges også skoler i mange land. Det som skjer der ute, kan også skje her. Det viser hvor skjør situasjonen er, sa Solberg.

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer statsministeren.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa Solberg.

– Vi vil derfor gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten, sa hun og understreket at smitteverntiltakene ikke vil være strengere enn de må være og at de vil bli trappet ned så snart det er forsvarlig.

Dette er anbefalingene FHI og Helsedirektoratet kom med til regjeringen

Åpner for portforbud

Statsministeren gjør det klart at portforbud kan bli innført hvis det blir nødvendig.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsministeren i sin redegjørelse til Stortinget.

Hun viste til at flere land rundt oss allerede har innført portforbud. Regjeringen har sendt et lovforslag på høring om regulering av portforbud i Norge, slik at det kan innføres om nødvendig.

Skjenkeforbud

Angående dagens smitteverntiltak, opplyste Solberg at forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

– I lys av den uoversiktlige smittesituasjonen har vi valgt å forlenge dette tiltaket, sa hun i Stortinget.

Tidligere mandag ble det kjent at Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å oppheve forbudet, og heller ha skjenkestopp ved midnatt og innslippsstopp på utestedene klokken 22.

Helsedirektoratet har på sin side anbefalt regjeringen å opprettholde skjenkeforbudet.

– Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert når det gjelder koronasmitte. Og i en rapport fra en dansk ekspertgruppe som nylig ble lagt fram, vurderes det at barer er blant de stedene som har høyest virkning på smittespredningen, sa Solberg.

Hun sier at regjeringen vil gjøre en ny vurdering i neste uke av skjenkeforbudet.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført 4. januar.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 kan nå trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, opplyste statsministeren.

– De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet, sa Solberg i sin redegjørelse.

Ordinær treningsaktivitet internt i lag, klubber og foreninger kan derfor gjennomføres.

– Men kamper, cuper og stevner, også for barn og unge må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan det trenes, dersom det er mulig å holde god avstand, sa Solberg videre.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Senkes til gult nivå

Statsministeren sier at tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag.

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg under orienteringen i Stortinget.

Regjeringen vil lette noe på flere av tiltakene som ble innført etter nyttår.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg.

Les også: Over halvparten av lærerne har vurdert ny jobb

Lokale beslutninger

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå for å vurdere om de fortsatt skal ligge på rødt nivå.

Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Gult, ikke grønt

Kommunene har imidlertid ikke mulighet til å sette tiltaksnivået lavere enn det nasjonale tiltaksnivået tilsier. Det vil si at kommuner ikke kan senke nivået til grønt.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

Åpner opp for fysisk undervisning

I en pressemelding mandag opplyser regjeringen at de anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

– Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

Det er studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, som skal vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

Gjester

Regjeringen fjerner nå rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme, men anbefaler fortsatt at folk begrenser sosial kontakt.

– Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, sier statsminister Erna Solberg.

Hun understreket at dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Europa-ferie?

Solberg åpner for at det kan bli mulig å reise ut i Europa i sommerferien, men råder folk til å ha en alternativ plan.

– Det kan godt tenkes at du kan reise til en del land i Europa i løpet av sommeren, men siden ingen kan garantere at verken leveranser eller systemer er bra nok, så ville jeg i alle fall sikret meg en god avbestillingsforsikring og en alternativ plan, sa statsministeren.

Statsministeren understreker samtidig at folk bør planlegge for påskeferie i Norge:

– Jeg sier at uansett hva du bestiller, så sørg for at du har avbestillingsforsikring. Det tror jeg er det aller viktigste. For vi vet ikke. Vi er i en skjør situasjon.

Fakta om endringene i koronatiltakene

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte mandag om en rekke endringer i de nasjonale koronatiltakene.

* Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.

* Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

* Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

* Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

* Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

* Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

* Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

* Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

* Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

* Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.