Nyheter

Raymond Johansen: Ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen ber oslofolk forberede seg på fortsatt strenge koronatiltak. Han er glad for at de nasjonale tiltakene stort sett videreføres.

Saken er oppdatert

nsdag legger kommunen fram oppdaterte tiltak for hovedstaden.

– Vi vurderer nå situasjonen i lys av smittetallene og endringer i de nasjonale tiltakene, og vi vil på en pressekonferanse onsdag offentliggjøre hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo i tiden framover, sier Johansen.

Han påpeker i likhet med statsminister Erna Solberg (H) at smittesituasjonen er preget av stor usikkerhet. Derfor ber han oslofolk om å forberede seg på fortsatt strenge tiltak de neste ukene.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Smittetallene har i starten av året vært veldig høye, og vi må se en tydelig nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettelser. Basert på råd fra nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagfolk vil vi vurdere situasjonen og om alle tiltakene må videreføres, eller om det er rom for å gjøre noen justeringer, sier han.

Johansen sier at barn og unge vil bli prioritert først når de vurderer hvilket tiltak som eventuelt kan mykes opp.

Les også: Solberg: – Vi har kontroll, men situasjonen kan endre seg raskt

Glad for nasjonale råd

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget om de nasjonale koronatiltakene. Regjeringen lemper litt på rådet om å ikke ta imot besøk i hjemmet, og åpner nå for å ha inntil fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden.

Oslo har i tillegg en forskrift om at man maks kan samles inntil ti personer i hjemmet som ennå gjelder.

Regjeringen senker også smittevernnivået fra rødt til gult på ungdomsskoler og videregående skoler, men det åpnes for at kommuner med høyt smittetrykk kan ha strengere tiltak.

Skjenkeforbudet videreføres, men skal vurderes på nytt neste uke.

– Jeg er glad for at regjeringen i hovedsak viderefører de strenge nasjonale tiltakene, sier Johansen.

I Oslo har det vært lokalt skjenkeforbud siden 26. november.

Les også: Solberg varsler nye økonomiske tiltak for studenter

– Kan tyde på kontroll

De siste dagene har smittetallene vært lave både i Oslo og nasjonalt. Mandag ble det registrert 47 nye smittede i Oslo, 85 færre enn snittet de foregående sju dagene.

– Det er vanskelig å konkludere ut fra noen få dagers smittetall, men de siste dagers tall kan tyde på at vi begynner å få kontroll over smitten. Det betyr at tiltakene vi satt inn har virket, og at Oslo-folk har vært flinke til å følge råd og regler, sier Johansen.

Byrådslederen har lenge kjempet for krav om å koronateste seg ved grensene, noe regjeringen innførte fra mandag 2. januar. Mandag klokka 17 strammes dette ytterligere til ved at testen må tas på flyplassen eller grensestasjonen.

– Det skulle vært på plass for lenge siden. Hadde regjeringen lyttet til alle vi som har tatt til orde for strengere tiltak mot importsmitte, ville situasjonen sett mindre dramatisk ut enn den gjør. Forhåpentlig er nå tiltakene og systemene gode nok til at vi kan beholde kontrollen over situasjonen.

Les også: NHO Reiseliv om skjenkestopp: Regjeringen setter tusenvis av arbeidsplasser i fare