Nyheter

Vil ha ny utredning om legevakt 2 i Oslo

Byrådet må vite mer før de konkluderer om Oslo-folks legevakttilbud, sier helsebyråden.

– Før vi omorganiserer viktige helsetjenester ønsker jeg et godt og grundig beslutningsgrunnlag. Vi kan ikke ta beslutninger nå, slik Rødt og Frp inviterer til, som kan påvirke beredskapen, helsetjenestene på tvers av byen og de utsatte gruppene som oppholder seg i sentrum uten et bedre beslutningsgrunnlag.

Det sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding Oslo kommune sendte ut torsdag.

Debatten om nytt legevakttilbud i Oslo raste før jul, da tillitsvalgte i Helseetaten slo alarm om prosessen, som de fryktet ville ende med at man reduserte byens legevakttilbud til kun en legevakt på Aker.

Storbylegevakt på Aker

Oslo-byrådet mottok en rapport fra Agenda Kaupang for et år siden, som har regnet ut at Oslo kan klare seg med en storbylegevakt utfra den befolkningsframskrivingen de har lagt til grunn. Frykten til både Fagforbundet i Helseetaten og Sykepleierforbundet er at denne rapporten skulle legges til grunn for en beslutning om å jobbe videre med kun en storbylegevakt på Aker, og ikke noe alternativ i sentrum, slik vi har i dag.

–Jeg ønsker gode beredskapsvurderinger, og dette er spesielt viktig for de akutte tjenestene. Erfaringene som er blitt høstet gjennom pandemien er også relevante for disse vurderingene, sier helsebyråden nå. Byrådsavdelingen skal ha mottatt en rapport fra Helseetaten og Velferdsetaten, men de mener det er behov for enda mer kunnskap før de konkluderer om legevaktas framtid.

Les bakgrunn for saken: Frykter byrådet vil droppe legevakt 2 (+)

Kostbart

–I tillegg må vi ha en bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av beslutningene våre før vi sender vårt forslag til bystyret, sier Steen, og legger til:

– Legevakttilbud er kostbare. Som en del av et godt beslutningsgrunnlag, må vi også ha mer kunnskap om de økonomiske konsekvensene av ulike alternativ. Jeg vil derfor be Helseetaten om en ytterligere utredning av en legevakt 2 i Oslo som vektlegger disse momentene.

Han understreker at sårbare grupper i sentrum skal ha et godt tjenestetilbud og kunne få likeverdige tjenester.

– Byrådet vil i løpet av 2021 legge fram en sak om ny storbylegevakt og legevaktkapasiteten i Oslo som også inkluderer et tilbud til sårbare grupper i sentrum. Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre er blitt informert om dette i dag, avslutter Steen.

Forslag i bystyret

–  Vi noterer at helsebyråden sier at vi «inviterer» til beslutninger om at Oslo trenger to kommunale legevakter i fremtiden. Realiteten er at vi har et privat forslag sammen med Rødt som skal behandles i Oslo bystyre i februar, og der ligger det an til at utvalget enstemmig vil be byrådet om å utrede to kommunale legevakter, sier Frps Aina Stenersen, som er leder av helse- og sosialutvalget.

Hun viser til rapporten fra Agenda Kaupang, som anbefalte kun en legevakt i Oslo.

– Denne rapporten har Helseetaten i Oslo kommune langt på vei stilt seg bak. Dette er vi helt uenige i, og er glad for at byråden endelig begynner å interessere seg tematikken. Oslo trenger to kommunale legevakter, både på grunn av kapasitetshensyn, sentrum-lokalisering og kompetanse, sier Aina Stenersen.

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen