Nyheter

Etterlyser tall på lovbrudd ved sykehusene under pandemien

I 2019 var det en halv million mulige brudd på arbeidsmiljøloven i helsevesenet. Men foreløpig vet ikke regjeringen hvordan utviklingen var i pandemiåret 2020.

Av Kristian Skårdalsmo og Marius Helge Larsen

– I 2019 hadde man om lag 500.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene. Et enormt tall. Nå er disse tallene av en eller annen grunn umulige å oppdrive, sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Tellef Inge Mørland til NTB.

– Jeg synes det er underlig at helseministeren ikke har den oversikten. Det bør være enda viktigere nå å vite hvordan det går med de ansatte i helsevesenet vårt under koronaen, sier han.

Mørland viser til at han tidligere har fått en detaljert oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet over antallet lovbrudd (HOD).

Les også: Hedvig Montgomery synes det er skummelt å se hvor selvopptatte pandemien har gjort oss (+)

– Uten kunnskap

Ap-politikeren stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om saken før jul.

«Helse- og omsorgsdepartementet har ikke detaljert oversikt over de etterspurte opplysningene, og det har ikke vært mulig å innhente dette innenfor gjeldende frister for besvarelse,» var svaret han fikk sist uke.

Mørland har derfor stilt spørsmålet på nytt, men understreker at han har forståelse for at statsråden eventuelt ber om en noe utsatt frist. Høie har foreløpig ikke svart på spørsmålet.

– Det er ekstraordinære tider. Da har jeg også forståelse for at det kan utfordre arbeidsmiljøloven. Men nå aner vi altså ikke hvor ille det kan stå til enkelte steder, eller om det kanskje går bedre enn vi frykter, sier Mørland.

– Uten kunnskap om hvordan det står til i sykehusene, blir det mye vanskeligere å sette inn virkningsfulle tiltak.

Les også: Er noen dialekter upraktiske og stygge? David, Catrin, Camilla og Hilde endret måten de snakker på (+)

Høie-krav til foretakene

Det ble i 2019 innhentet opplysninger fra regionale helseforetak som indikerte et høyt antall mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i foretakene.

Mange av lovbruddene i 2019 handlet om at ansatte ikke får nok arbeidsfri før vakten sin. Det skyldes ofte at de kan få utrykninger på hjemmevakter. I situasjoner hvor praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene kommer i konflikt med hensynet til pasienter, vil hensynet til pasientene bli prioritert.

Totalt var det altså omkring 500.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven i 2019.

– De absolutte tallene syntes store, men tall fra blant annet Helse vest regionale helseforetak viser at antallet mulige brudd har ligget jevnt på litt over to prosent av vaktene siden 2014, skriver Høie i sitt svar til Mørland 4. januar.

Han viser til at det er stilt krav overfor regionale helseforetak om å sørge for at de reduserer omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven.

– En del avvik og mulige brudd siste år vil være relatert til pandemien og den særskilte og ekstraordinære situasjon dette har medført for spesialisthelsetjenesten, konstaterer helseministeren.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.