Nyheter

Utdanningsdirektoratet om mobbekartlegging: – Vi ønsker ikke å trekke frem et verktøy spesielt

I over fem år har Utdanningsdirektoratet trukket fram de kontroversielle kartleggingsverktøyene Spekter og Innblikk i sin informasjon til skoler som skal bekjempe mobbing. Nå er imidlertid ordlyden endret.

Unge blir bedt om å rangere hverandre og angi mobbere i kontroversiell mobbekartlegging.