Nyheter

Utdanningsdirektoratet om mobbekartlegging: – Vi ønsker ikke å trekke frem et verktøy spesielt

I over fem år har Utdanningsdirektoratet trukket fram de kontroversielle kartleggingsverktøyene Spekter og Innblikk i sin informasjon til skoler som skal bekjempe mobbing. Nå er imidlertid ordlyden endret.

###

Tirsdag 8. desember sendte Dagsavisen en epost med flere spørsmål til Utdanningsdirektoratet (Udir) knyttet til bruken av spørreskjemaene Spekter og Innblikk, der elever fra 3. trinn og ut videregående skole blant annet skal utpeke klassens mobbere og rangere medelever etter popularitet.

Bakgrunn for saken: Ber elevene peke ut mobbere i klassen

De to skjemaene  er en ikke-anonym kartlegging som helt siden 2014 har vært en del av strategien direktoratet har tatt i bruk for å avdekke skjult mobbing og synliggjøre maktforhold i klassen gjennom regjeringens Læringsmiljøprosjekt for bedre skolemiljø. Hovedformålet med Spekter og Innblikk, som er utviklet av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, er at elever skal angi både seg selv og medelever ved navn.

I eposten til Udir viste Dagsavisen til Utdanningsdirektoratets eget informasjonshefte om Læringsmiljøprosjektet (LMP) som det er lenket til fra direktoratets egen hjemmeside. I heftet stod følgende om hvordan skoler som deltar i prosjektet skal jobbe i første fase:

 «Aktørene skal aktivt trene på å avdekke mobbing, blant annet gjennom bruk av ulike kartleggingsverktøy som for eksempel sosiogram, Spekter og Innblikk.»

Denne formuleringen går direktoratet nå vekk ifra.

Intern informasjon

I epost-svaret fra Udir onsdag 9. desember skrev Udir:

«Når det gjelder beskrivelsen over av fase 1 i LMP, så er dette en beskrivelse som er blitt oppdatert.»

I den nye teksten direktoratet gjenga i eposten var alt identisk til originalteksten i Udirs informasjonshefte – bortsett fra at siste del av setningen; «som for eksempel sosiogram, Spekter og Innblikk» var fjernet.

Nå sier Udir at den nye versjonen ble laget allerede i april i år, og at det er denne som er brukt som intern informasjon til deltagerne i pulje 5 av Læringsmiljøprosjektet.

Har du fått med deg denne? Smilefjessaken, regjeringens hemmelige barneeksperiment (+)

I en uttalelse om saken sier avdelingsdirektør i Udir, Marit Hognestad, følgende i en epost til Dagsavisen:

– I den eldre utgaven av prosjektbeskrivelsen stod Spekter nevnt som et eksempel og noen deltakere var usikre på om det betydde at direktoratet anbefalte spesielt dette verktøyet. Vi ønsker ikke å trekke frem et verktøy spesielt. Derfor ble Læringsmiljøsenteret bedt om å endre prosjektbeskrivelsen i forkant av oppstart for pulje 5.

Samtidig erkjenner Udir at det ikke er det reviderte informasjonsheftet som har ligget på Læringsmiljøsenterets hjemmeside, og som det fram til mandag 14. desember var lenket til fra Udirs egne nettsider.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Ett av mange

Direktør Hognestad understreker at det ikke stemmer at Udir står bak bruken av Spekter eller Innblikk i skolen.

– Vi vet at Læringsmiljøsenteret har brukt og bruker disse verktøyene som kartleggingsverktøy, og vi har heller ikke nektet dem å bruke disse. I dialog med Læringsmiljøsenteret har vi hele tiden vært opptatt av at skoler og kommuner ikke skulle oppfatte at det er obligatorisk å bruke disse verktøyene, men at de er ett av mange verktøy, fremholder Hognestad.

Om bakgrunnen for at direktoratet i april i år ville fjerne Spekter og Innblikk som eksempler på verktøy skolene kunne bruke i sitt mobbearbeid – etter at de to i over fem år var blitt trukket fram i direktoratets informasjon, sier Hognestad:

– Siden Læringsmiljøprosjektet startet, har vi fått mer forskning og et bredere kunnskapsgrunnlag om hva som bidrar til et trygt og godt skolemiljø. Det har også ført til at vi har bedt Læringsmiljøsenteret om å endre beskrivelsen av prosjektet, sier avdelingsdirektør Marit Hognestad til Dagsavisen.

Les sakene i Slik formes skolen-serien her

Endret nettsida

Etter at Dagsavisen kontaktet direktoratet i arbeidet med saken «Må rangere hverandre etter popularitet og peke ut mobberne i klassen», som ble publisert på nett søndag kveld 13. desember, er også selve lenken som ledet til Spekter og Innblikk fra Udirs egen hjemmeside endret.

Mens det forrige uke lå to lenker under overskriften «Faglige ressurser» på direktoratets hjemmeside; henholdsvis «Ressurser for skole hos Læringsmiljøsenteret» og «Ressurser for barnehage hos Læringsmiljøsenteret», ligger det nå kun èn lenke med tittel «Ressurser hos Læringsmiljøsenteret.»

Om årsaken til denne endringen sier Udir:

– Vi endret vår nettside på fredag. Læringsmiljøsenteret har fått nye nettsider og nye url-er, og alle gamle url-er vi har lenket til har de siste ukene kun ledet til forsiden til Læringsmiljøsenteret. Dette gjelder også de to lenkene du refererer til her, skriver Marit Hognestad i Udir.

Dagsavisen får opplyst at det er nettredaksjonen i direktoratet som er ansvarlig for endringene som nå er gjort. På direkte spørsmål om endringene er et forsøk på å distansere seg fra det som har vært Udirs linje siden 2014, svarer avdelingsdirektør Marit Hognestad:

– Nei, det er kun fordi sidene til Læringsmiljøsenteret er endret.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: