Nyheter

Smilefjessaken: – Kunnskapsministeren trår vannet

To uker er gått siden kunnskapsminister Guri Melby (V) mottok ti spørsmål om regjeringens rolle og håndtering av smilefjeskartlegging i småskolen fra opposisjonspartiene Ap, Sp og SV. – Nå vil vi ha svar, sier Sp og SV.

###

– Ifølge forvaltningslovens § 11 skal regjeringen forberede og avgjøre saken raskt, og varsle om det går lang tid. Representantene som står bak brevet som ble sendt for to uker siden, har ikke fått noe svar – verken på spørsmålene eller en tilbakemelding om at det vil ta lang tid før endelig svar kommer. Nå forventer vi at dette kommer på plass snarest, sier Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet.

Sammen med SVs Mona Fagerås sendte hun torsdag en purring til kunnskapsminister Guri Melby.

Les bakgrunn for saken: Regjeringens hemmelige barneeksperiment (+)

– Alt tyder på at Stortinget er feilinformert

Bakgrunnen for det formelle brevet av 26. november der opposisjonen krever svar, var Dagsavisens store reportasje «Regjeringens hemmelige barneeksperiment» lørdag 21. november.

Saken handler om at det i 2017 ble startet utprøving av en undersøkelse om skolemiljø fra 1.–4. trinn i regi av Solberg-regjeringen med metoder eksperter mener er skadelig for barn, og som Udir ikke hadde kvalitetssikret på forhånd. Da rapporten fra utprøvingen kom fastslo direktoratet at verken barnas personvern eller forskningsetikk var godt nok ivaretatt.

Til sammen 13.815 barn deltok i utprøvingen som foregikk i perioden 2017–2019 ved 184 grunnskoler i 59 kommuner.

Verken tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) eller Trine Skei Grande (V) har fortalt Stortinget eller offentligheten sannheten om smilefjesutprøvingen eller direktoratets alvorlige innvendinger til den. Dette til tross for at de to gjentatte ganger har vært i Stortinget for å svare på spørsmål om de minste skolebarna.

Den 23. november kalte Senterpartiets Kjersti Toppe Dagsavisens avsløring for en «demokratisk skandale».

– Jeg tok opp smilefjessaken i Stortinget på vegne av bekymrede foreldre, lærere og andre. Istedenfor å ta debatten holdt regjeringen tilbake enormt viktig informasjon, uttalte Toppe.

To dager senere skrev Dagsavisen at smilefjes-avsløringen kan ende i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Her tyder alt på at man har feilinformert Stortinget og holdt regjeringens aktive rolle i dette hemmelig, uttalte Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

–  Burde bli prioritert

Nå mener Sp og SV at kunnskapsminister Guri Melby må komme på banen raskt:

– Kunnskapsministeren har mye å ta seg til, men vi mener dette burde bli prioritert for å få avklart om alvoret i saka er som det ser ut, og om dette blir tatt tak i. Altfor mange barn og unge sliter med stress og press, men det virker ikke regjeringa til å ta innover seg, sier Mona Fagerås, SVs utdanningspolitiske talskvinne.

Både Strand og Fagerås setter spørsmålstegn ved om saken er så ubehagelig for regjeringen, at dette er årsaken til kunnskapsministerens foreløpige taushet:

– Det kan virke som kunnskapsministeren og regjeringen må trå vannet og vente lengst mulig før den kan svare på spørsmålene våre. Målet vårt er å få klarhet i hva som har skjedd og ikke, mener de to, som sier de er dypt bekymra for hvordan de yngste barna har det i skolen.

–  Derfor har Stortinget bedt regjeringa få på plass en evaluering av seksårsreformen. Hvis det viser seg at regjeringa samtidig pålegger nye dokumentasjonskrav for de yngste barna, må dette stoppe fram til vi veit hva slags konsekvenser det har, uttaler Marit Knutsdatter Strand i Sp.

Mer fra Dagsavisen