Nyheter

Sykepleiere slår alarm om legevakt i Oslo: – Vi har stått i frontlinjen i hele pandemien

Ingen beslutning er tatt, men ansatte ved Legevakten i Oslo sentrum frykter nå at byrådet vil la Oslos borgere nøye seg med én legevakt når ny storbylegevakt står klar på Aker.

– Vi har stått i frontlinjen i hele pandemien, og vi mener at vi må tenke annerledes når vi planlegger framtidas helsetilbud, sier Katrin Kreutz, hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Helseetaten.

Hun representerer sykepleiere som har jobbet under sterkt press under koronakrisa, og mener legevakttilbudet bør diskuteres mye mer i offentligheten før en beslutning om antall legevakter tas.

Les også: «Vi er bekymret for at man undervurder behovet for legevaktstjenester i Oslo»

Støtter Fagforbundet

Sykepleierforbundet støtter Fagforbundets bekymring for at prosessen som kan resultere i at Oslo-borgere får kun en legevakt, går under radaren for folk flest.

Det var i Dagsavisen forrige uke at hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten, Stig Berntsen advarte mot dette. På tross av at byrådet sier at ingen beslutning er tatt, sier Berntsen at puslespillbrikkene legges nå.

– Det er nå alle togene går, sa han i Dagsavisen tirsdag.

Les bakgrunn for saken: Frykter byrådet vil droppe legevakt 2 (+)

Frontlinjen

Oslo-byrådet har mottatt en rapport fra Agenda Kaupang, som har regnet ut at Oslo kan klare seg med en storbylegevakt ufra den befolkningsframskrivingen de har lagt til grunn. Sykepleierforbundet mener det er altfor risikofylt, og skriver i et debattinnlegg til Dagsavisen at:

«Smittetrykket har vært stort i Oslo og har utfordret oss til å tenke annerledes og også synliggjort utfordringer og mangler ved nåværende organisering og beredskap i hele Oslos helsetjeneste. Legevakten er i fremste rekke. Legevakten er frontlinjen for den kommunale akuttberedskapen for Oslos innbyggere. Det er dit vi henvender oss når noe uforutsett har skjedd, når vi er syke, skadet, utsatt for overgrep og på vårt mest sårbare. Legevakten tar imot alle, til alle døgnets tider året rundt. Ventetiden for pasientene er ofte lang. Ved å gjøre grundige vurderinger nå kan vi sikre et forbedret tilbud og bedre kapasitet.»

Les også: Rødt og byrådspartiene enige om budsjettet

Bygge for lite

Kreutz mener pandemien har gitt ny lærdom for helsetjenestene, men hun viser også til erfaringene fra Sykehuset Kalnes når det gjelder å bygge for lite.

Sykehuset ble raskt etter åpning fylt med korridorpasienter, og etter en rapport som konkluderte med at det var bygget for lite, må sykehuset nå bygge ut. Dette, samt en skjerpet bevissthet rundt beredskap etter pandemien, bør tvinge fram en ny debatt om legevaktbehovet, mener NSF.

– Vi kan aldri forutse en pandemi, og jeg synes vi har jobbet godt her i Oslo. Men vi må planlegge for framtida, og vi må ikke skrinlegge en legevakt nummer to uten at vi har debattert hva som er kvalitet og beredskap og hvordan vi skal sikre et godt tilbud til Oslo, sier Kreutz.

Kommer med sak

Dagsavisen var i kontakt med byrådsavdeling for helse i Oslo i forrige uke, og de opplyser om at saken ikke er konkludert, og at det kommer en sak til bystyret senere.

–Vi må blant annet sørge for god nok beredskap, smittevern og at sårbare grupper blir godt ivaretatt. Det kan være nødvendig å etablere et tilbud til de mest sårbare i Oslo sentrum når legevakten flytter fra Storgata 40. Der venter vi på en utredning som skal komme før jul, skriver helsebyråd Robert Steen (Ap) i en epost til Dagsavisen. Han viser til Agenda Kaupang-rapporten:

– Anbefalingene i rapporten om én samlet legevakt skyldes at vi ikke blir like mange folk i Oslo like fort som vi trodde. Men det er viktig å merke seg at er gitt under noen forutsetninger. Vi skal vurdere om disse forutsetningene kan nås og hvordan vi ivaretar sårbare grupper og legge fram en sak for Bystyret i Oslo i 2021, sier han. Steen er også blitt spurt om hva han tenker om medvirkningen til de ansatte i Helseetaten.

Opposisjonen på Rådhuset har tidligere vært skeptiske til kun en legevakt i byen, og Høyre ønsker en utredning før beslutning tas, mens Rødt ønsker å sikre en legevakt nummer to.

Nyeste fra Dagsavisen.no: