Nyheter

Snart skal området fra Hasle til Økern utvikles. Dermed kan Oslo miste hundrevis av arbeidsplasser

Byrådet vil gjøre industriområder om til boliger. Men hva betyr det for Norges største bakeri, som ligger på Økern?

På førstkommende bystyremøte skal Oslos folkevalgte behandle det som kalles en VPOR, for området Hasle og Valle Hovin. En VPOR er en «veiledende plan for offentlige rom». Det er ikke en reguleringssak, men en overordna plan for utviklinga av området.

Planen kan gi området 2200 nye boliger, tre barnehager, kultur- og idrettsfunksjoner, bekker, torg og møteplasser. Men det kan også bety kroken på døra for en del industri. Blant annet landets største bakeri, Bakehuset på Økern. Der er det drøye 250 arbeidsplasser, som hver eneste dag og natt baker en stor andel av byens brød. Og så kjøres den ut, fra baksida av fabrikken, mot Dronning Margretes vei. 

LES OGSÅ: Raser mot OBOS-planer på Bogerud: – Det blir ingenting igjen av torget

Veien er i dag innkjøring mot industrien og fotballbanene på Valle, men ikke akkurat noe sted du har lyst til å la ungene leike. Men i framtida kan det altså bli boliger her. I konkurranse med industrien.

– Nå som det skal bli bymessig utvikling her så vil det i mindre grad enn i dag være naturlig for logistikktung næring å holde til her på sikt, sier byutviklingsbyråd Arild Hermstad fra MDG.

Arbeidsplasser eller boliger

Planen får Rødt til å tenne på en god del av pluggene.

– Vi må beholde arbeidsplasser og industri i byen. Så ikke alt bare skal bli fancy boliger som vanlige folk ikke har råd til, sier Sofia Rana, byutviklingspolitiker og bystyremedlem for Rødt.

Hun mener de ser samme utvikling mange steder i byen: Industribygg blir til boliger, og så blir arbeidsplassene flytta ut av Oslo.

– Hva er det folk skal jobbe med i byen egentlig, spør hun.

Helseskadelig å bo

Rana er også kritisk til å legge flere boliger såpass tett mot Ring 3, selv om det skal være en liten «barriere» av næringslokaler aller tettest mot veien.

– De lager områder der det er helseskadelig å bo, fordi det er så mye luftforurensning og støy. Det er jo ikke planlagt å fjerne noen veier der. Så det blir jo ikke mindre av det heller, sier hun.

Sofia Rana. Tillitsvalgt, sosialist og antirasist. Samfunnsdebattant, spaltist og mediekritiker i Medier24, medlem i Rødt.

Sofia Rana sitter i bystyret for Rødt. Foto: Mimsy Møller

Hun mener det er alt for lite grøntarealer i den nye planen.

– At arbeidsplassene forsvinner har jo også en miljøeffekt. Enten flyttes det til andre land med lavere miljøkrav, ellers så flytter det til utafor Oslo. Miljøet taper uansett hvor den industrien flyttes. Da er det bedre at den får bli der den er.

– Og brødene de baker skal jo inn til Oslo uansett, legger hun til.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

Trenger boliger

Sjefen sjøl, byutviklingsbyråd Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne trekker fram behovet for flere boliger i byen som hovedmotivasjonen for den nye planen.

– Oslo vokser og vi trenger flere boliger. Dette er langsiktig byutvikling som blir veldig bra. Med denne planen får vi knyttet dette området sammen med Løren og Ensjø, og får mer grønt og flere boliger i denne delen av Oslo, forteller han til Dagsavisen.

Arild Hermstad. Politiker. Miljøpartiet De Grønnes ene nestleder. Ensjøveien 12. Han prøver en gravemaskin for å markere oppstart på anlegg av grøntareal.

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad vil bygge boliger i området rundt Hasle. Foto: Mimsy Møller

Han trekker fram at planen legger opp til en helt ny park, videre åpning av Hovinbekken og 6,5 kilometer med grønn forbindelse mellom de nye byområdene.

– Er dette riktig sted å utvikle Oslo?

– Ja. Dette området er sentralt, har meget god kollektivdekning, og det trengs oppgradering her, sier han.

– Industriarbeidsplassene vil ikke nødvendigvis forsvinne, selv om de etter hvert kanskje finner mer egnede lokaler med passende prisnivå ettersom den tette byen vokser utover, mener Hermstad.

Byråden mener det blir et bra og sunt område å bo i.

– Det kommer ikke til å bli helseskadelig å bo her! Det er tydelig i saken at vi kunne vil godkjenne boligprosjekter som ivaretar krav til støy og forurensning. Jeg skjønner godt at folk som ser området i dag kan lure på hvordan dette skal bli trivelig by med gode bomiljøer. Men her skal det tas mange grep for å løse dette, hevder han.

Lar de som eier bestemme

Også i Høyre er det en viss frykt for at arbeidsplasser forsvinner ut av byen med badevannet. Samtidig er de for den nye planen, fordi de mener Oslo må utvikles innenfra og utover.

– Det der er jo et vanskelig spørsmål i hele Oslo. Veldig mange steder vil det være mer lønnsomt med boliger enn med arealkrevende industri. Men vi må jo ikke utvikle byen sånn at vi dytter ut all industri og næringsliv. Da gjør vi oss en bjørnetjeneste på sikt, sier Øystein Sundelin, som leder byutviklingsutvalget.

– Det skal jo bygges flere boliger i Oslo. Her ligger det jo veldig tett på Ring 3, hvor det ikke vil være så attraktivt med boliger. Men de som eier tomten selv bestemmer jo selv, sier han.

Øystein Sundelin. Politiker (H). Høyres gruppeleder i Oslo bystyre. Rådhuset.

Leder av Byutviklingsutvalget, Øystein Sundelin (Høyre). Foto: Mimsy Møller

– Vil dere ha industrien vekk fra dette området?

– Jeg har ikke noe stort behov for å ha den vekk. Men jeg åpner for at de som eier disse tomtene skal kunne utvikle dem. Vi bygger Oslo innenfra og utover, og da vil sånne områder bli utsatt for transformasjon, sier han.

– Vi skal jo ha industri og arbeidsplasser i Oslo, så vi kan ikke bare regulere hele Oslo til boliger.

Han trekker fram Akerselva og kaia, som eksempler på hvor man har gått fra industri til boliger med et visst hell. Sundelin har spilt sin skjerv av dataspill, og bruker erfaring fra byutviklingsspillet Sim City for å forklare det hele.

– Du må jo ha både residential og industrial areas, sier Høyre-mannen.

Ingen flytteplaner

På Bakehuset følger de forsiktig med på det som foregår på Rådhuset.

– Vi er kjent med planverket og planprosessen som pågår i kommunen og følger denne. Vi er en stor bedrift i Oslo og en eventuell flytting vil berøre ca. 250 arbeidsplasser, men p.t. har vi ikke andre planer enn at vi fortsatt skal drive vår virksomhet i dagens lokaler i Eikenga, skriver daglig leder i Bakehuset, Øystein Halvorsen, i en e-post til Dagsavisen.

Lastebiler frakter varer inn og ut døgnet rundt på Økern.

Bakehuset på Økern. Foto: Aslak Borgersrud

– Som bakeri og konditori leverer vi dagsferske varer til dagligvarebutikker, etater/institusjoner og andre kunder 6-7 dager i uken og er avhengig av en beliggenhet som gir nærhet til markedet og som er distribusjonsoptimal. Beliggenheten i Eikenga er i så måte god, skriver han.

LES OGSÅ: Boligen deres er midt i rød støysone: – Jeg våkner hver dag av den første T-banen

Nyeste fra Dagsavisen.no: