Nyheter

Togtrafikken i gang igjen ved Skøyen stasjon

Etter full stans i togtrafikken ved Skøyen stasjon i Oslo, var togtrafikken i gang igjen like før klokka 17.