Nyheter

Frykter Oslo-borgere får kun én legevakt: – Det er nå alle togene går

Når storbylegevakta etableres på Aker, frykter Fagforbundet i Helseetaten at Oslo likevel ikke vil få en legevakt nummer to. Men byrådet presiserer at de ikke har konkludert.

– Jeg hører at de sier at saken ikke er konkludert. Men det er nå alle togene går, og beslutninger knytta til hva som skal være på Aker tas. Vi er veldig bekymra for at vi nå låses til en beslutning om kun én legevakt uten at vi har hatt en skikkelig offentlig debatt om det.

Les også: OUS-direktør går ut mot påstand om Ullevål som "pandemisykehus" (+)

Det sier Stig Berntsen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Helseetaten og nestleder i Fagforbundet Helse ,Sosial og Velferd i Oslo.

Han frykter nå at Oslo kan ende opp med kun én legevakt, og at det kan svekke beredskapen i byen.

Rapport tidligere i år

Bakgrunnen for at Berntsen er bekymret er en formulering i budsjettforslaget for neste år, der byrådet viser til en rapport de fikk tidligere i år fra Agenda Kaupang. Denne konkluderte med at det vil være mulig å håndtere pasientvolumet i Oslo på en storbylegevakt, nemlig Aker.

–  Det er greit at man med revisorblikk regner seg fram til at det er fysisk mulig å forstå alle legevaktkonsultasjoner fra et bygg, men da hopper man over både hva som er et godt legevakttilbud til Oslo innbyggere, og hva som er en forsvarlig beredskap.

Da Vårt Oslo omtalte saken tidligere i høst, kom det reaksjoner fra opposisjonen på Rådhuset.

Berntsen mener koronapandemien gir ekstra stor grunn til å sikre Oslo to legevakter.

Arbeidsgrupper

– Spesielt nå i pandemisituasjonen så ser vi at beredskap i helsevesenet er blitt viktigere. Hvis pandemien skulle tilspisse seg, kunne det vært behov for å skjerme en legevakt, for eksempel. Det er sårbart å ha en legevakt i byen. Hva hvis det skjer en ulykke som gjør det vanskelig å komme fram til Aker? Og vi kan være helt sikre på at mange av de som trenger helsehjelp i Oslo sentrum i dag, rusmisbrukere for eksempel, vil i mye mindre grad reise på en stappfull 31-buss til Aker, sier Berntsen.

Arkitekter angriper arkitektutdanningene: Gir dem skylda for at alt bygges likt (+)

Han mener det mangler medvirkning fra tillitsvalgte, og han mener byrådet tåkelegger prosessen.

– Det er mange arbeidsgrupper som nå jobber med storbylegevaktprosjektet. En av gruppene tar blant annet for seg spørsmålet hvordan man skal kunne drive legevakta med alt i ett bygg. Nå legges alle brikkene, og hvis ikke vi får diskutert legevakt 2, så er jeg redd det prosjektet er helt dødt før saken når bystyret, sier Berntsen.

Ikke konkludert

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdeling for helse i Oslo, og de opplyser om at saken ikke er konkludert, og at det kommer en sak til bystyret senere.

–Vi må blant annet sørge for god nok beredskap, smittevern og at sårbare grupper blir godt ivaretatt. Det kan være nødvendig å etablere et tilbud til de mest sårbare i Oslo sentrum når legevakten flytter fra Storgata 40. Der venter vi på en utredning som skal komme før jul, skriver helsebyråd Robert Steen (Ap) i en epost til Dagsavisen. Han viser til Agenda Kaupang-rapporten:

– Anbefalingene i rapporten om én samlet legevakt skyldes at vi ikke blir like mange folk i Oslo like fort som vi trodde. Men det er viktig å merke seg at er gitt under noen forutsetninger. Vi skal vurdere om disse forutsetningene kan nås og hvordan vi ivaretar sårbare grupper og legge fram en sak for Bystyret i Oslo i 2021, sier han. Steen er også blitt spurt om hva han tenker om medvirkningen til de ansatte i Helseetaten.

– Både dagens legevakter og ny legevakt blir arbeidsplassen til mange ansatte. Jeg har særlig bedt om god involvering av ansatte og deres tillitsvalgte. Jeg forventer at Helseetaten følger opp dette,  men har i tillegg egen dialog med blant annet Fagforbundet Oslo om framtidas legevakt, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: