Nyheter

Oslo med i allianse: Klimabyer vil halvere byggeutslipp

Oslo, Los Angeles, Mexico by og Budapest går sammen om et løfte om å halvere klimautslippene fra byggeaktivitet innen 2030.

– Vi må halvere globale utslipp innen 2030. Byggenæringen står for nærmere en firedel av de globale klimagassutslippene. Derfor må den spille en nøkkelrolle hvis vi skal nå dette målet, sier Oslo byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sammen med sine motparter i Budapest, Los Angeles og Mexico by lover han nå å halvere utslippene fra byggeaktivitet innen 2030, i samarbeid med byggenæringen.

Initiativet kommer fra C40, en klimaallianse som knytter sammen 97 storbyer.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen