Nyheter

Vedtok risikovurdering av Deichman-utleie etter SIAN-debatt

Leietakere på Deichman må «bidra til opplyst debatt», og ikke true ansattes og brukeres sikkerhet. Det er vedtaket som Oslo bystyre nå har gjort, etter at Rødt foreslo retningslinjer for å nekte utleie til SIAN.

– Dette sender et sterkt signal fra bystyret om at vi tar et standpunkt mot rasisme på offentlige steder. Kjernen i vårt forslag er beholdt, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant i Oslo fra Rødt.

Torsdag kveld vedtok Oslo bystyre å tydeliggjøre retningslinjer for utleie av Deichman til eksterne aktører, som blant annet innebærer risikovurdering på forhånd, også for lukkede arrangement.

«Bystyret understreker at bibliotekene har redaksjonell styring på alle åpne arrangementer og har mulighet til å si nei til arrangører som ikke bidrar til opplyst samfunnsdebatt» heter det i vedtaket fra bystyret.

Det skapte debatt i sommer da Rødt la fram privat forslag for bystyret om at Deichman skal kunne si nei til utleie av lokaler til arrangører som fremmer rasistiske og hatefulle ytringer.

Bakgrunnen er kontroversen rundt Stopp Islamiseringen av Norges forsøk på å leie lokaler på Deichman, som skapte debatt om sikkerhet for ansatte og brukere på biblioteket, og hensynet til ytringsfrihet for lovlige organisasjoner.

Les også: SIAN fikk avslag fra Oslo kommune

Rødt forslag møtte kritikk fra både Venstre- og Høyre-politikere, som mente forslaget var i strid med ytringsfriheten.

– Forslaget er grunnlovsstridig, mente SIAN-leder Lars Thorsen.

Vold og trusler

Under behandlingen av forslaget i bystyrets kultur- og utdanningskomite i høst, samlet flertallet seg om et alternativt forslag, fremmet i komiteen av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KrF, MDG og SV.

Her heter det blant annet at «Sikkerhet må ivaretas, for bibliotekansatte, brukere og leietakere. For bibliotekansatte må
bestemmelsen om et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas, samt at det må foretas risikovurderinger av fare for å bli utsatt for vold og trusler i forkant av arrangementer».

– Ansatte må slippe å forholde seg til rasister på jobb. Hvis barn og unge og besøkende føler seg truet på biblioteket, er det de som står for denne trusselen som må dra. For oss som utsettes for muslimhat og rasisme kan ikke dette reduseres til en teoretisk debatt om ytringsfrihet, sa Sofia Rana ved behandlingen av forslaget i bystyret torsdag kveld.

Hun understreket at forslaget kom etter henvendelser fra tillitsvalgte og ansatte ved Deichman om sikkerheten ved bibliotekene.

«Bystyret understreker at bibliotekene har redaksjonell styring på alle åpne arrangementer og  har mulighet til å si nei til arrangører som ikke bidrar til opplyst samfunnsdebatt. De kan også si nei til lukkede arrangementer der sikkerheten til brukere eller ansatte ikke kan ivaretas» heter det i flertallsforslaget som ble vedtatt.

Deichman-direktør Knut Skansen mener at vedtaket bekrefter dagens praksis for utleie.

«Vi gjør alltid risikovurderinger av arrangement og tiltak i biblioteket der dette er nødvendig, både av hensyn til lånere og ansatte. Vedtaket understøtter, slik jeg ser det, den praksis Deichman har i forbindelse med denne type møter» kommenterer Skansen til Dagsavisen.

– Viktig signal

Farukh Qurishi. Foto: Mina B. Ræge

– Jeg vil berømme Rødt for å ha løftet denne debatten fram i bystyret. Vedtaket er et viktig signal til hele Oslos befolkning, sa Arbeiderpartiets Farukh Qurishi under debatten i bystyret.

Til Dagsavisen understreker Qurishi:

– Vedtaket presiserer at bibliotekene kan si nei til aktører som ikke bidrar til en opplyst debatt, og til lukkede arrangementer der sikkerheten til ansatte og brukere ikke kan ivaretas. Deichman må gjøre risikovurdering i forkant av arrangement, og sammen med tillitsvalgte tydeliggjøre retningslinjene for utleie, sier Qurishi.

– Målet vårt er ikke å hindre noen fra å leie Deichman, men vi er opptatt av å ivareta sikkerheten til de ansatte og brukerne på Deichman. Ansatte og brukere opplevde frykt da SIAN skulle avholde sitt årsmøte på Deichman Majorstua i mars. Det tar vi på alvor.

– Det er rart at ikke SIAN selv ser at de utgjør en sikkerhetsrisiko, når SIANs leder på direktesendt TV vil deportere navngitte norske muslimer, sier Qurishi.

Les også: Forslag fra Rødt: – Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket

«Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) har søkt om å bruke offentlige biblioteker i Oslo for å holde møter. SIAN sprer hat mot islam og muslimer og ønsker å bruke folkebibliotekene som møteplass i Oslo og andre steder i Norge. Folkebiblioteker bør ikke være en møteplass for spredning av hatefulle og rasistiske ytringer», het det i begrunnelsen fra Rødt ved fremleggingen av sitt forslag i juni.

I sin utredning om Rødt-forslaget understreket Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) at bibliotekene ikke kan forhåndssensurere arrangementer.

Les også: Oslos nye kulturbyråd om SIAN-debatten: – Dette er en lovlig organisasjon

– Da vi la fram forslaget, ble vi møtt med avvisning, og motvilje mot å ta debatten. Høstens debatt om SIAN og urolighetene under SIANs markeringer i Oslo, har vist folk hva vi har å gjøre med her. Lars Thorsen fra SIAN har stått på NRK og tatt til orde for etnisk rensing av muslimer. Etter det ble det vanskelig for andre partier å avvise forslaget vårt , sier Sofia Rana til Dagsavisen. 

Les også: – Trist om denne hatgruppa får leie Oslos nye storstue

SIAN klagde i høst til byråd for kultur etter at en leieavtale med Deichman på Majorstua ble kansellert av sikkerhetsmessige årsaker. Byråden ga ikke SIAN medhold i klagen på forskjellsbehandling.

–  Biblioteksjefene kan ikke bruke bibliotekene som en ideologisk og politisk tumleplass for dem de liker og er enige med, og utelukke annerledes tenkende. Det er både lite sjarmerende og grunnlovsstridig, sa Thorsen til Dagsavisen etter avslaget.

SIAN-leder Lars Thorsen under markering i Drammen. Foto: Katrine Strøm

SIAN kommenterer: – Vi er blant landets fremste opplyste

«Bystyrets flertall ønsker å tilsidesette norsk lov til fordel for føleri og lettkrenkethet. Å nekte SIAN adgang basert på risikovurdering er å underkaste seg voldsmennenes tyranni. Da er demokratiet dødt. Sikkerhet er dessuten politiets fagfelt, ikke bokpushernes. Alle vet at det ikke er SIAN som er voldelige».

Dette skriver SIAN-leder Lars Thorsen til Dagsavisen, som kommentar til vedtaket i Oslo bystyre.

«Vedtak om å nekte arrangører som ikke bidrar til opplyst samfunnsdebatt vil ikke være til hinder for SIANs folkeopplysningsvirksomhet. Vi er blant landets fremste opplyste og ærlige samfunnsdebattanter på dette feltet. Våre anførsler om islam er fundamentert i islams egen teologi. Det er frykt for fakta som motiverer kommunister, sosialister og muslimer til å angripe ytringsfriheten med de massive innsatser vi har sett mot Deichman de siste to år», skriver Thorsen.

Han varsler at SIAN vil juridisk bestride avslag på framtidige leiesøknader.

«Vi vil sende inn nye søknader om lokalleie, og eventuelle avslag vil bli bestridt basert på at Deichman etter vår rettsoppfatning ikke har hjemmel til å nekte oss».

Til uttalelsene fra Sofia Rana og Farukh Qureshi svarer Thorsen:

«Rana må gjerne ta et standpunkt mot rasisme, men dette vedtaket tilrettelegger for grunnlovsstridig forhåndssensur».

«Qureshi snakker som vanlig med to tunger. Det er ikke mulig å ivareta våre frihetsverdier og samtidig nekte SIAN å drive faktabasert folkeopplysning om islam».

Les også: Synes møtet var et steg i riktig retning: – Holdt ikke møtet for å gjøre SIAN til muslimer