Nyheter

Frykter korona-sanksjoner vil stjele politiets ressurser til å jobbe med volds- og overgrepssaker

Petter Eide (SV) frykter at politiets nye jobb med å bekjempe brudd på smittevern vil gå på bekostning av sårbare grupper.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon, en unntakstilstand, og dette krever at vi ruster politiet med de nødvendige grep som gjør at de holder seg motiverte og lykkes. Vi kan ikke ha et politi som bryter sammen i overforbruk, gjennom å tyne politikraften.

Det sier Petter Eide (SV), som peker på at politiet har fått betydelige nye oppgaver for å sikre at folk ikke smitter hverandre.

– Ja, det har fått en ny oppgave som smittevernpoliti og det er fint. Dette må de håndtere. Problemet er at dette er nye oppgaver politiet blir bedt om, og en kapasitet som de ikke har.

Den siste tida har politiet måttet stanse flere fester og skrevet ut bøter til folk som har brutt med smittevernreglene. Men det er ressurskrevende.

Les også: Oslo innfører rødt nivå på ungdomsskoler

Økt risiko

Petter Eide understreker at nedstengningen av samfunnet risikerer en økning i kriminalitet knyttet til vold i nære relasjoner, organisert kriminalitet og hverdagskriminalitet. Derfor er det avgjørende å få klarhet i hvordan justisministeren vil sikre at politiets ressursbruk på smittehåndtering ikke stjeler kapasitet fra andre viktige oppgaver politiet har.

– Regjeringen har satt av om lag 500 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år slik at de 400 politistillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronakrisen ble gjort faste. Statsbudsjettet tar ikke hensyn til at politiet nå har fått økte oppgaver knyttet til covid-19. De tiltenkte midlene dekker ikke kostnader utenom lønn, sier Petter Eide.

– Problemet er at de nye ressursene ikke er øremerket. Dette er ressurser politiet kan disponere slik de selv ønsker, sier Petter Eide.

– Vi har diskutert med Politiets Fellesforbund at de ressursene politiet skal bruke til å være smittevernpoliti må være nye, dedikerte ressurser slik at de ikke stjeler disse ressursene fra andre områder.

Les også: Brudd på smittevernet kan gi bøter i 10.000 kroners-klassen

Ekstrem situasjon

Pandemisituasjonen krever skjerpede tiltak. I forrige uke gikk politiet ut med en offentliggjøring av hva slags bøter du kan risikere om du bryter smittevernreglene – og at vi snakker om bøter i 10 000-kronersklassen.

– Politiet må være forberedt på økt antall anmeldelser og etterforskning av smittbrudd vil stjele kapasitet fra viktige politioppgaver.  Det er allerede kjent at politiet gjentatte ganger har varslet om trange kår, mener Eide.

Nå ber SV regjeringen om å sette av ekstra midler i krisepakka til politiets nye smittevernoppgaver.

– Vi forventer at regjeringen pålegger politiet å etablere en midlertidig korona-enhet som målrettet jobber med smittevernhåndtering. Det vil kreve dedikerte enheter særlig i «hot spot» områder hvor faste patruljer er synlig og i stand til å forebygge og bøtelegge smittebrudd. Særlig vil det å avdekke hjemmefester bli en avgjørende oppgave for politiets nettpatrulje som kan fange opp slike lukka sammenkomster på nett, sier Petter Eide.

Les også: Ungdomsskolene i Oslo kan bli røde om kort tid

Utsatt gruppe

Voldtekt, overgrep og vold i nære relasjoner er i følge Petter Eide det største kriminelle problemte vi har i Norge i dag.

– NRK kunne nettopp melde at 90% av anmeldelser om overgrep i barnehager blir henlagt. Og vi vet fra før at 70 prosent av saker om vold i nære relasjoner og voldtekt også blir henlagt grunnet dårlig kapasitet. Når politiet nå får en helt ny oppgave, å være smittevernpoliti, sannsynligvis helt fram til neste sommer, så er jeg alvorlig bekymret for at det vil gå utover noen av de aller mest sårbare i samfunnet, sier Petter Eide.

Les også: Lærerleder slår alarm om situasjonen i skolene: – Mange er på felgen

Må øremerkes

Petter Eide har flere ganger tatt opp i Stortinget at politiets ressurser bør øremerkes, men har ikke fått flertall for det.

– Stortinget nekter å detaljstyre politiet for å sørge for at vold- og overgrepssaker skal sikres god etterforskning og gi dem forrang foran andre saker. Min store bekymring, spesielt for Oslo, er at de smittevernoppgavene politiet nå påtar seg vil gå på bekostning av andre svake grupper, og sånn kan vi ikke ha det, sier Eide.

Les også: Skjerpede virusregler for unge i Oslo-idretten – toppidretten skjermes

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nyeste fra Dagsavisen.no: