Nyheter

Oslo-budsjettet kan gi kutt i fyrverkeri, livredning, treplanting og åpningstider

Kommunen kutter. Men i hva? Her er vår gjennomgang.

Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i september la fram Oslo-budsjettet for 2021, var det prega av kutt. Og litt mere kutt.

Det skulle kuttes i skolen, i kollektivtransporten, og i bydelene. Det skulle kuttes i gratis skolemat og gratis AKS. Og det skulle gjennomføres ostehøvelkutt:.At man kutter littegrann på alle budsjetter. Så hver enkelt del av kommunen må stramme inn litt hver.

Men etter at budsjettet er avlevert, kommer de forskjellige delene av Oslo kommune med det de kaller en konsekvensanalyse. Et kort lite brev, som sendes til bystyrets forskjellige utvalg, hvor alt fra Helseetaten til Bydel Norde Aker skal svare på følgende enkle spørsmål: Hva betyr dette budsjettforslaget for dere?

Hva de svarer på det er jo ganske spennende. Så Dagsavisen har gått gjennom svarene, i jakt på hvilke kutt og endringer som kommer til å bety noe for folk i byen.

Oslo 20200923. 
Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Einar Wilhelmsen legger fram sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Finansbyråd Einar Wilhelmsen legger fram sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024. Foto: Vidar Ruud/NTB

LES OGSÅ: Utakk er den armes lønn. Pluss 140.000 på toppen.

Livredderne kan kuttes

Og det aller første vi skal bekymre oss for, det er fyrverkeriet på nyttårsaften.

Bymiljøetaten er nemlig blant de som melder om mest konkrete kutt, om Einar og Raymond får det som de vil.

Og der skriver de at fyrverkeriet på Rådhusplassen må droppes i år, i den grad det i noe tilfelle kom til å skje under en pandemi. Dessuten blir det ikke noen livreddertjeneste på Huk, Sørenga og Hvervenbukta i sommer, hvis budsjettet står seg.

Og så bør det ikke snø så mye i vinter. Etaten melder nemlig om at de i dette budsjettet får mindre penger til bortkjøring av snø, og det kan få betydning for både framkommelighet og trafikksikkerhet.

Disse tjenestene er nemlig ikke lovpålagte, og dermed kan de kuttes.

Sørenga

Folk bada og koste seg på Sørenga, sjøl i korona-året 2020. Til neste år sliter kommunen med å få råd til livreddere på den populære stranda. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dårlig nytt for Deichman Holmlia

I Sporveien påpeker de at manglende investeringsmidler vil gjøre at planlagte prosjekter må utsettes. Mindre reinvesteringer vil kunne svekke driftsstabiliteten, gi flere hendelser og feil, innstilte avganger og så videre.

«Sporveien vil på det sterkeste oppfordre til at man viderefører den linje som er fulgt de siste årene, der bevilgningene til oppgradering av eksisterende infrastruktur har vært opprettholdt på et nivå som minst tilsvarer det årlige investeringsbehovet», skriver de.

Deichman skriver lakonisk at de «registrerer» at det heller ikke i år følger investeringsmidler til den nye bibliotekplanen for Oslo.

Dermed ryker planen om pop up-bibliotek på St. Hanshaugen, og de beklager seg også over at det ikke er penger til oppgradering av Deichman Holmlia.

Mens ostehøvelkuttet på tre millioner kroner skriver de at de tenker å løse med å korte ned på ordninga der man kan gå på biblioteket utenfor åpningstidene, det som kalles «Meråpent bibliotek».

LES OGSÅ: Boligen deres er midt i rød støysone: – Jeg våkner hver dag av den første T-banen

Fare for tap av data

I Kulturetaten skriver de rett og slett at rammekuttet «oppleves krevende».

Der har de bedt om penger til å starte et digitalt arkiv som skal ta vare på «digitalt arkivmateriale fra kommunens virksomheter».  Men de penga har de ikke fått, selv om de skriver at dette er en «lovpålagt funksjon».

«Det er store etterslep på overføring av data fra virksomhetene til Byarkivet, og det er fare for tap av data», skriver de. Dessuten at dette hindrer digitalisering i kommunen.

Dessuten mener de det vil kunne bli vesentlig færre kunstprosjekter i forbindelse med kommunens byutviklingsprosjekter og øvrig byggevirksomhet, før de avslutter med å skrive at etaten må vurdere antallet fast ansatte.

Munchmuseet, på sin side, forventer fortsatt at 2021 skal bli det store og lykkelige året hvor de åpner signalbygget sitt i Bjørvika. En liten kalddusj av friskt fjordvann blir det kanskje likevel, de ser ut til å måtte kutte ned på åpningstida allerede fra starten. Museet ville være åpent tolv timer om dagen, men den tida har byrådet kutta ned med 14 timer i uka. Altså to timer om dagen.

Oslo 20200318. 
Det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo onsdag ettermiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det nye Munch-museet får kanskje ikke så lange åpningstider som mange hadde håpet på, når det en gang åpner.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Får ikke råd til overvåking

Den aller største etaten, som også har fått det største kuttet, er Utdanningsetaten. De skriver også at politiske satsinger må avvikles, dersom innsparingene ikke skal ramme skolene direkte.

«Det innebærer store innsparinger på Utdanningsetatens sentrale koststeder, noe som igjen kan gi konsekvenser for tjenestene til skolene», skriver de.

Dessuten ramser etaten opp en rekke aktiviteter kuttene vil kunne berøre. Blant dem er kameraovervåking av skoler, utlån av skolelokaler til frivillige organisasjoner, etablering av paviljonger, arbeid med universell utforming på skoler, og kursing av vaktmestre.

Dessuten ønsker Utdanningsetaten seg en it-løsning som skal beskytte barn mot «skadelig innhold» på internett. «Dagens løsning for å beskytte mot skadelig innhold for barn i 1.-4. klasse er utilfredsstillende, skriver de.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ser ut til å mene at de kan ta unna det meste av kuttet sjæl, men på to områder kan det skape trøbbel: Det ene er langsiktig arbeid med områdeplaner, og det andre er treplanting.

Du skjønner, et valgkampløfte fra MDG har jo vært at man skulle plante 100.000 nye trær i Oslo. Treplanting må planlegges, men de to millionene PBE ba om til treplantingsdugnaden fikk de ikke. Konsekvensen at «den kommunale koordineringen av 100.000 trær vil bli redusert».

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

Stramt, men håndterbart

Fra bydelene er konsekvensanalysene veldig sprikende. Noen bydeler ser ut til å bare akseptere et hvert kutt som kommer uten å klage, mens andre antyder at kutt fører til problemer.

Bydel Nordre Aker skriver for eksempel så pliktoppfyllende at «Byrådets budsjettforslag for 2021 er stramt men håndterbart.»

Riktignok trekker de også fram at de får mye mindre penger til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, enn det de faktisk trenger, da.

Bydel Gamle Oslo skriver syrlig at de «registrerer at byrådets budsjettforslag ikke inneholder konkrete tiltak som kompenserer for at de bydelene som har de største levekårsutfordringene (…) har behov for betydelig mer ressurskrevende innsats i barnehagene».

Vil ramme sårbare grupper

Bydel Vestre Aker legger ikke fingrene imellom overfor de høye herrer i rådhuset, men skriver enkelt og greit at de «er bekymret for om det i 2021 er mulig å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne». De sier også at kuttene «vil ramme innbyggerne kraftig; også sårbare grupper». Og de peker særlig på at forebyggende tiltak til barn og unge på Hovseter, der trengs det mere penger.

Heller ikke bydel Grorud har tenkt til å spasere stille inn i natta. Budsjettet «gir bydelen større økonomiske utfordringer, som går utover brukere og tjenesteområder», skriver bydelsdirektøren. Det skal i første omgang gå ut over barnehager, institusjonsplasser innen rus og psykiatri, og sosiale tjenester.

Vedtas i desember

Uansett er det en stor, felles bekymring for nesten alle etater og bydeler, nemlig koronapenger. Alle forventer at de skal få kompensert ekstrautgifter til korona, og at det må til for å få penga til å gå opp. To milliarder kroner er satt av i kommunens budsjett.

Så får vi snakkes om et års tid og se om det holdt.

PS: Veien videre for budsjettet nå er som følger: Først kommer en tilleggsinnstilling, hvor byrådet tilpasser budsjettet etter statsbudsjettet som har kommi siden sist. Så skal bystyrepartiene forhandle litt (byrådet har tross alt ikke reint flertall i Oslo bystyre), og så skal det endelige budsjettet bankes gjennom i desember.

LES OGSÅ: Disse klassiske Oslo-murhusene ble pusset opp i 2011. Nå vil kommunen selge dem som ubeboelige

Nyeste fra Dagsavisen.no: