Nyheter

Varin Hiwa (19) blir (mest sannsynlig) ny leder av AUF i Oslo

Sier ja til vind, Hadia og Raymond, men nei til rasisme, ulikhet og bolighaier.

Varin Hiwa blir etter alt å dømme ny leder for AUF i Oslo 28. oktober 2020.