Nyheter

Guri Melby (V) avviser at barn taper i statsbudsjettet

Kunnskapsministeren mener det er feil at regjeringen har skjøvet spørsmålet om kompensasjon av koronautgiftene til kommunene foran seg.

Vi trodde barn ville være et satsningsområde i budsjettet. Det er det ikke.

Det sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg til Dagsavisen i går, etter at han hadde lest regjeringens statsbudsjett for 2021.

I likhet med Utdanningsforbundet, som organiserer lærere her til lands, advarte han mot kutt i skolebudsjetter i hele landet, da det fortsatt ikke er kjent hvor mye regjeringen vil kompensere kommunene med etter koronakrisa.

Koronamillioner

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen viser nå til konkrete tall for hva korona har kostet Osloskolen, og mener regjeringen burde kommet på banen tidligere.

Les bakgrunn for saken: Så mye har korona kostet Osloskolen (for abonnenter)

Men kunnskapsminister Guri Melby (V) akspeterer ikke påstanden om at regjeringen har skjøvet spørsmålet om koronakompensasjon foran seg.

Det er feil at denne regjeringen ikke satser på barn og unge. I budsjettet har vi blant annet foreslått 170 millioner til oppfølging av sårbare barn, vi foreslår billigere SFO for lavinntektsfamilier og vi viderefører midler kommunene som de kan bruke for å sørge for at skolene kan gi digital hjemmeundervisning, sier hun.

Ap mener regjeringen burde garantert mer kompensasjon til kommunene allerede i budsjettet allerede nå, skrev Dagsavisen i går. Til dette sier Melby:

Jeg er uenig i at regjeringen velger å skyve på spørsmålet om koronakompensasjon. Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. Tidligere ekstrabevilgninger og økonomiske tiltak til kommunesektoren i 2020 utgjør i underkant av 20 milliarder kroner. I tillegg kommer virkningen av lavere anslått lønns- og prisvekst i 2020, som i revidert nasjonalbudsjett var anslått til 9,1 milliarder kroner. Summen av økte bevilgninger og nye anslag utgjør dermed om lag 29 milliarder kroner. I tillegg har regjeringen tidligere i høst foreslått ytterligere 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene for å kompensere for bortfall av billettinntekter i kollektivtransporten og 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien.

– Vært ærlige

Melby har tidligere sagt at skolenes merutgifter ville bli kompensert, og hun fastholder fortsatt løftet sitt. Men det er ikke sikkert kommunene får det de selv har regnet ut av merutgifter:

Regjeringen har hele tiden vært ærlige på at det er usikkerhet knyttet til de foreløpige beregningene for hva merkostnadene forbundet med korona beløper seg til. Det er med andre ord for tidlig å si hva sluttsummen blir. For å få oversikt har regjeringen derfor satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt for kommuneøkonomien. Første delrapport vil komme senere i oktober, sier Melby.

At kommuner nå budsjetterer med kutt i skolene, svarer Melby dette på:

Dette er utfordrende tider for oss alle, og det er stor usikkerhet om hvor store utgifter denne situasjonen har hatt og vil ha fremover i de fleste sektorer.  Vi har vært tydelig i mange sammenhenger på at ekstrautgifter til koronapandemien skal kompenseres, men for å få en oversikt over hva disse faktisk er må vi finne ut av dette først Vi har også varslet at det med bakgrunn i vurderingene av de økonomiske forholdene kan komme ytterligere budsjettforslag.

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen