Nyheter

Faktisk.no: Nei, byrådet skal ikke bruke fem millioner på rødere asfalt i Sognsveien

Bymiljøetaten oppgir trafikkfarlige hull som årsak til reasfalteringen.