Nyheter

Vil lage nytt tilbud til barselforeldre i Oslo

En vond og krevende barseltid ga traumer og ensomhet. Men det har også trigget kreativiteten til Thea Urdal.

I følge NRK viser tall fra Helsedirektoratet en økning i fødselsdepresjons-diagnoser i mars og april i år. Eksperter mener koronapandemien kan være en av årsakene. ensomhet og isolasjon i barseltiden et voksende problem her i landet.

Med erfaringene fra en usedvanlig tøff barseltid som drivkraft har Thea Urdal lansert et prosjekt som hun håper vil kunne hjelpe andre som synes barseltiden er krevende:

– Barseltiden kan være glad og lykkelig, men også forvirrende og ensom. Selv hadde jeg skikkelig uflaks i barseltiden, og det var tidvis ordentlig vondt, men det har også inspirert og motivert meg og gjort meg nysgjerrig på hva slags grep man kan ta for å bedre eksisterende ordninger, sier Thea Urdal, som selv ikke hadde forutsett hvor tøft det kan være i tida rett etter at man har født barn. Slik ble ideen om Barselkantine til.

Les også: Debatt: Det skal være trygt å føde i Norge

– Barselkantine er for mødre som har hatt traumatiske fødselsopplevelser og trenger å prate med likesinnede. Men det er også et sted for mammaene som har hatt harmoniske fødsler, og egentlig bare har behov for en kaffekopp eller ti ettersom barnet ikke sover mer enn én time i strekk. Barselkantine er også for pappaen som gjerne vil ha en trillekompis eller medmoren som gjerne vil lære hvordan man kan støtte opp om en krevende ammesituasjon, sier Thea Urdal, og henviser til mange samtaler hun har hatt med Kari Eriksen i Oslohjelpa. Oslohjelpa er et kommunalt tilbud for familier med barn mellom 0 og 6 år, og som opplever utfordringer.

Les også: Familien Amiri fikk 10 minutter på å komme seg ut (+)

– Kari snakker varmt om hvordan sosial interaksjon kan virke forbyggende på blant annet fødselsdepresjon. Og om vi ser på barselomsorgen i et historisk perspektiv så var det før helt vanlig at barselkvinner var omgitt av familie og venner og hadde et større sosialt liv etter fødselen, sier Thea Urdal.

Les også: Altfor få jordmødre i Oslo

Vond opplevelse

Selv fikk Thea Urdal erfare hvor tøff barseltiden kan være. Hun og mannen hadde planlagt en naturlig fødsel på ABC på Ullevål uten smertestillende. Men under en rutinekontroll to uker før termin ble det oppdaget at hun hadde akutt svangerskapsforgiftning. Resultatet ble hasteinnleggelse og umiddelbar igangsetting av fødselen.

– Selv om det ikke ble den opplevelsen jeg hadde sett for meg meg, så ble det det allikevel en fin fødsel. Men det skremte meg, jo, sier Thea Urdal.

Samtidig med den dramatiske fødselen ble faren hennes rammet av hjerteinfarkt. Fem måneder senere døde han.

– Det hører med til historien at vi har hatt et ganske broket forhold. Det at han fikk hjerteinfarkt og lå døende de første månedene etter at jeg hadde fått en liten baby ble enda en påminnelse om liv og død, sier Thea Urdal.

Å slite med så mange vonde følelser gjorde Urdal søvnløs i en periode da de fleste kvinner er ekstra sårbare og usikre. Det var i denne tiden Urdal sier kunne hatt utbytte av å møte andre kvinner med både liknende og andre typer erfaringer. Nå vil hun utfordre hvordan vi organiserer barseltiden her i Norge.

– Det må understrekes at Norge er ett av verdens beste land å føde barn i, men jeg opplever at måten vi organiserer barseltiden er gått tapt med utviklingen. Det er flott at vi har en lang barselpermisjon, men det er på samme tid en ordning som ikke nødvendigvis fungerer så bra for utsatte grupper med behov for sosialisering og oppfølging, sier hun.

Mange muligheter

Thea Urdal sier at selvom det å få støtte og hjelp fra nære venner og familie er ideelt, men det er ikke nødvendigvis det som fugerer best. Det moderne samefunnet er heller ikke lagt tilrette for at det er mulig.

– Det er heller ikke gitt at dine nærmeste venner skal få barn samtidig som deg. Som nyfødt forelder blir man dermed tvunget til å skape nye sosiale strukturer i en veldig utsatt og intens tid, sier Thea Urdal.

– Om vi ser på barselomsorg i et historisk perspektiv så spilte storfamilien tidligere en mye større rolle i folks liv. Blir man sittende alene kan det føre til at man får ekstra mye tid for grubling, bekymring og lite kildekritisk googling, kanskje spesielt om man er førstegangsfødende.

Les også: Kun 1 av 5 jordmødre jobber heltid

Vil «tweake» ordninger

Det finnes allerede mange muligheter i Norge og Urdal foreslår å tilpasse allerede eksisterende tiltak som barselgruppeordningen med det lavterskeltibudet som en barselkantine er.

– Ideen om å for eksempel legge prosjektet til kantina på et eldresenter synes jeg er ekstra fin, med tanke på at det er to grupper i samfunnet som begge har behov for samvær på tvers av generasjoner. Dette intergenerasjonelle fellesskapet har forsvunnet litt fra den norske kulturen, sier Urdal.

Nylig fant hun et liknende prosjekt i Danmark som heter Samværd, der hensikten er å bygge bro mellom generasjoner.

– Esra Alici Pedersen startet stiftelsen etter egen barseltid, hvor hun ofte trillet alene forbi et eldresenter og så alle de eldre som satt noe for seg selv. Pedersen er nå er ansvarlig for ti "filialer" av såkalte lekestuer på eldresenter i Århus. Det har vært en kjempesuksess og har både fått statlige og private tilskudd, sier Thea Urdal.

Nedstengingen

Tidligere i år ble Thea Urdal tildelt 20.000 kroner for å starte prosjektet Barselkantine Bydel Sagene, med lokaler fra Oslohjelpa. Men så kom koronaen og alt ble lagt på is. Med pandemien har krav til sosial distansering gjort at mange føler seg ytteligere isolerte og ensomme.

– Her i Norge øker smittetallene igjen og det er mulig at vi må inn i en ny periode med nedstenging. Det styrker ytterligere mitt ønske om å tenke kreativt rundt nye måter for sosialisering i en tid hvor vi bevisst har isolert oss, sier Thea Urdal.

Politikere? Hallo!

Nå håper hun å få politikerne – med helseministeren i spissen - på banen. Drømmen er at Barselkantine kan bli et nasjonalt tiltak.

– Jeg tenker at hvor enn man bor i Norge kan du finne en lokal «filial», da gjerne i kantinen på eldresenteret i nabolaget. Det er imidlertid ikke noe som er helt lett å få på plass i koronatid, men det er stort potensiale for fremtiden.

– Vi er sosiale vesener og helt avhengige av å ha en form for sosial interaksjon for å ha det bra, noen i større grad enn andre — da kanskje spesielt de som har fått en litt tøff start, eller opplever noe traumatisk i løpet av barseltiden. Jeg håper de kan komme innom for en kaffe og, forhåpentligvis snart, en klem, sier Thea Urdal.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: