Nyheter

Familien Amiri fikk 10 minutter på å komme seg ut hjemmefra

Da Namsfogden og låsesmed ringte på, fikk familien Amiri fra Iran 10 minutter på seg til å pakke og forlate leiligheten. – Jeg skjønte ikke hva som skjedde, og spurte om vi kunne få litt mer tid på oss, sier Maryam Amiri (16).

Familien Amiri på seks, mor, fire døtre og en sønn, kom fra Iran til Norge for fem år siden. Da fikk de plass i  en kommunal bolig på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand.

Onsdag 2. september ble de ifølge familien fjernet med makt.

Ringte på

Familien forteller at de lenge hadde prøvd å få til en avtale med Nav i bydelen, før leiekontrakten med Boligbygg gikk ut.

Nav fastholder at familien er blitt varslet og det ble vist til informasjon fra Boligbygg om at utkastelsen kom til å gå sin gang. 

Les Navs versjon i bunnen av saken.

– Vi fikk ikke hjelp, sier 16-år gamle Maryam Amiri til Dagsavisen.

Les også: Kemal og familien må flytte fra leiligheten sin (+)

– Jeg var hjemme sammen med moren min, og en søster på 21, da det ringte på døra, forteller Maryam Amiri.

Da hun åpnet sto det det hun oppfattet som to politifolk, en låsesmed og en annen hun ikke vet hvem var der.

– De ga oss beskjed om å pakke ned det nødvendige, og forlate leiligheten innen 10 minutter. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, og spurte om vi kunne få litt mer tid på oss. Men det fikk vi blankt avslag på, sier hun.

Boligbygg bekrefter utkastelsen, men sier det ikke var politi til stede.

«Det er ikke riktig at det var politi til stede ved denne fravikelsen, men to representanter fra Namsfogden i Oslo. Vanlig prosedyre fra Namsfogdens side er å gi beboere 10 minutter til å forlate leiligheten, men det gis ofte mer tid, og det var også tilfelle ved denne fravikelsen. Vi har forståelse for at familien har vært i vanskelig situasjon, men Boligbygg har ikke mulighet til å la beboere som ikke har boligvedtak fra bydelen og leiekontrakt bo i en bolig», skriver Boligbygg i en epost til Dagsavisen.

Brevet fra Politiet, Oslo Namsfogdkontor.

Helseproblemer

Moren i familien har store helseproblemer og kan ikke norsk, mens sønnen ikke bor hjemme.

Arezou Amiri (23) har jobbet på Egon, men er som mange andre i bransjen koronapermittert.

– Jeg har bare hatt ni vakter det siste året, sier hun.

Eldstesøster Adibeh Amiri sier til Dagsavisen at de nå har utbetalt 24.000 kroner i måneden, og at moren og den ene søsteren får uføretrygd.

Siden de kom til Norge har de følt seg som en brikke i Nav-systemet. I et Nav de synes lite om. Og de forteller til Dagsavisen at de siden i vinter har prøvd å få en avklaring på leieforholdet.

– Jeg leverte dokumenter i resepsjonen hos Nav, men saksbehandleren har i ettertid sagt at hun aldri fikk papirene, sier Adibeh Amiri.

– Vi har vært hos Nav flere ganger for å få ordnet opp. Helt siden desember i fjor. Men blir bare kastet rundt i systemet. Det er ingen som bryr seg, sier søstrene stille.

Etter at de hadde fått pakket med seg det mest nødvendige stod de på gata ute nå vite hvor de skulle dra.

–  Etter fem timer fikk vi beskjed om å dra til en adresse på Storo. Men da vi kom dit var det feil adresse. Nye timer gikk før vi fikk den rette adressen, sier Arezou Amiri (23).

Fortsatt står eiendelene deres igjen i leiligheten på Bjørndal.

Utrygge

Fram til torsdag 10. september bodde de på to rom i et hus på Storo. Mor og den ene datteren sov på gulvet. De andre tre delte en seng.

Dagsavisen var i kontakt med familien mens de bodde der, og de beskriver det slik:

– Vi føler oss utrygge, og holder oss for det meste på ett rom. Det er skittent og det lukter vond her. Vi har også lite med varmtvann. Mamma er nyoperert og har store helseproblemer, og Shaghayegh på 21 har epilepsi. Det er flere andre rom her, som er avlåst, og vi vet ikke om det er andre som bor her, sier Maryam fortvilet.

Hun har revmatisme og er avhengig av medisiner.

– Vi får ikke lov til å låse dørene, og hun som eier pensjonatet vi fikk plass på var daglig innom for å sjekke, sier Maryam, som ikke har vært på skolen på lang tid.

Dagsavisen har vært i kontakt med læreren til 16-åringen, som forteller samme historien som den Dagsavisen er blitt fortalt.

Videoovervåket

Kjøkkenet i kjelleren kan disponeres frem til 22.00, og er i likhet med gangen videoovervåket.

Kjøkkenet i kjelleren er videoovervåket. Foto: Amanda Iversen Orlich

Internett er høyst begrenset, og de har satt en stol i gangen hvor det til tider er nett. Noen som vanskeliggjør skolearbeidet til de av jentene som går på skole.

– Jeg går på Holtet videregående, og mye av undervisningen er lagt opp slik at vi er avhengig av internett. Her er nettet veldig begrenset, sier Maryam.

Navs versjon

Familien har løst Nav fra taushetsplikten, og Dagsavisen har forelagt Nav alt det familien har fortalt. Her svarer Nav-leder i bydelen, Lena Lind:

«Familien har leid en kommunal bolig i fem år. Leiekontrakten utløp 28.02.20. Leietaker søkte om fornyelse av leieavtalen. Da husstandens samlede inntekt var over inntektsgrensen ble søknaden avslått i mars 2020.  Vedtaket ble ikke anket. Det er Boligbygg som etter dette har håndtert både varsel og begjæring om utkastelse.

Nav-kontoret mottok kopi av begjæringen fra namsfogden 31.07.20. Det ble sendt brev til mor samme dag hvor det ble opplyst at Nav-kontoret hadde mottatt kopi av varslet og at det snart ville bli foretatt en utkastelse. Dersom hun hadde behov for bistand kunne hun ta kontakt med Nav-kontoret.  Det ble ikke tatt kontakt. Nav-kontoret mottok kopi av ny begjæring datert 12.08.20.  Mor og en voksen datter hadde da tatt kontakt med Nav 10.08.20. I samtale på Nav- kontoret fikk de forklart bakgrunn for avslaget, samt at de fikk råd og veiledning om hvordan skaffe bolig i det private boligmarkedet og muligheten for å søke Nav om bistand til depositum.

01.09.20 mottar boligseksjonen en telefon fra familiens eldste datter vedrørende saken. De spurte om det var mulig å få utsettelse på utflytting og opplyste at de hadde vært i kontakt med Boligbygg. Det ble opplyst at utkastelsen kom til å gå sin gang.

Familien oppsøkte NAV-kontoret 02.09.20 etter fravikelsen.  Nav-kontoret bidro med midlertidig overnatting til familien. De fikk råd og veiledning om hvordan de kan skaffe bolig i det private boligmarkedet og muligheten for økonomisk bistand fra Nav. Nav-kontoret har besiktiget det midlertidige overnattingsstedet etter at familien flyttet inn.  De har fått tildelt cirka 60 kvadratmeter, to store rom med senger til alle i familien, kjøkken og  bad. Det er rømningsveier fra alle rom og røykvarslere. Familien opplyser at de har leid seg en bolig fra 10.09.20. De ønsker ikke bistand fra Nav-kontoret, men en samtale for å gi en tilbakemelding på hvordan de har opplevd sin kontakt med Nav-kontoret».

Ventet på hjelp

Ifølge familien har de gjentatte ganger sittet og ventet på Nav for å få hjelp.

– En gang satt jeg der i fem timer, og rett før de stengte, sa de at de hadde glemt at vi var der, sier 16-åringen, som er den som fører ordet for jentene.

– Vi føler at de rett og slett ikke bryr seg om oss, sier hun videre.

Familien måtte ut fra huset på Storo innen kort tid, og fikk låne 40.000 av noen de kjenner, for å kunne leie et et sted å bo. Torsdag formiddag forrige uke fikk Dagsavisen en fortvilet SMS fra den eldste av søstrene, hvor de fortalte at de igjen var på gata.

– Vi er igjen blitt kastet ut, skriver Adibeh Amiri, og håpet at de kunne få nøkkelen til den nye leiligheten de har leid Øvre Ullern Terrasse samme dag.

I dag er familien på plass i leiligheten på Øvre Ullern. Men framtida er fortsatt usikker.

Mer fra Dagsavisen