Nyheter

Frykter for slagpasientenes framtid: – Må få rehabiliteringspenger på bordet

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) har selv hatt slag, og vet hvor viktig det er med tidlig og god rehabilitering. Derfor er han bekymret over at koronaepidemien har gitt dårligere tilbud til slagpasienter.

Wilkinson er klar på at å få i gang en tidlig rehabilitering etter slag, er veldig viktig, og avgjørende for hva slags liv slagpasientene skal ha etter slaget.

– Det er bra for samfunnet at de får en tidlig og god rehabilitering. Alternativet uten rehabilitering kan være et liv som ufør, sier Wilkinson til Dagsavisen.

Han sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi trenger nasjonale planer for rehabilitering, noe vi ikke har i dag. Det må også komme penger på bordet til dette, sier han.

17. mai 2018 ble Nicholas Wilkinson lagt inn på sykehus med blodforgiftning (sepsis) og flere små slag. Han ble lagt i kunstig koma, og svevde i flere dager mellom liv og død, og fikk diagnosen ekspressiv afas . (Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede).

Les også: Johanne fikk slag – måtte vente 2,5 timer

Mistet språket

Slaget gjordet at han mistet språket, og måtte lære å snakke på nytt.

– Etter en måned var ordet «mamma» alt jeg greide å si, sier han.

– Jeg hadde alt i hodet, men fikk det ikke ut, sier den snakkeføre stortingsrepresentanten.

Nå har han kjempet seg tilbake, mye takket være rask og god rehabilitering.

– Jeg var blant annet to måneder på Sunnaas sykehus, forteller han.

SV-representanten reagerte da han leste i Dagsavisen om Johanne Marie Hemnes, som fikk slag som 18-åring, og fortalte at rehabiliteringstilbudet for slagpasienter er blitt redusert under koronaepidemien.

– Jeg trente ofte på FRA (Forsterket rehabilitering Aker), og mistet det tilbudet over natten. Fra midten av mars og ut april var det ikke mulig å trene inne. For min egen del hadde jeg kommet så langt i rehabiliteringen at jeg kunne trene ute. Sammen med fysioterapeutene mine brukte vi veiene rundt om på Aker. Her var det også mye lettere å holde smittevernavstand, fortalte hun.

Johanne Hemnes fikk slag i 2017 og er nå under opptrening på Aker, med fysioterapeut .

Slagrammede Johanne Marie Hemnes og fysioterapeut Joakim Mostue Halvorsen. Foto: Amanda Iversen Orlich.

Også generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag uttrykte sin bekymring.

Tommy Skar er bekymret for tilbudet til slagpasienter.

– Vi var de første som sammen med leger på Oslo universitetssykehus Ullevål advarte mot at i starten av pandemien ble færre enn før med slagsymptomer innlagt på sykehus. Nå er det viktig å bidra til at alle får den rehabiliteringen og oppfølgingen de har behov for, sa han til Dagsavisen.

Les også:  Krever eget slagmottak i Oslo: – Oppsiktsvekkende at det ikke er på plass

Må få penger

Wilkinson har flere ganger tatt opp problematikken på Stortinget, men har få konkrete svar.

– Senest mandag fikk jeg et svar fra regjeringen på dette spørsmålet, sier han.

«Hvilke planer har regjeringen gjort for å styrke rehabilitering, og har regjeringen planer om en nasjonal plan for rehabiliteringen i primær- og spesialisthelsetjenesten?»

– Ved innføring av reformen i 2002 var det tre prioriterte områder innenfor spesialisthelsetjenesten, psykiatri, rus og rehabilitering. Psykiatrien har fått en 10-årig opptrappingsplan med øremerkede midler. Helministeren og SV er uenige om planen har virket, men det skjer mye i denne sektoren. Rus har de siste årene fått øremerkede midler over Statsbudsjettet. H, V, Ap og SV jobber for å avkriminalisere narkotika for å få bedre hjelp til de syke, sier han.

Om rehabilitering svarte helseminister Bent Høie (H) blant annet:

«Jeg er glad for at jeg i dag kan vise til en positiv utvikling på rehabiliteringsfeltet. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for en nasjonal plan nå. Som helse- og omsorgsminister vil jeg fortsatt arbeide for at habilitering og rehabilitering skal ha en tydelig plass i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten».

Rammer slagpasienter

Wilkinson mener også at koronahalvåret har gått ut over slagpasienter og andre som trenger rehabilitering.

– Vi vet at koronaen har ført til kutt i rehabiliteringstilbudet. Og at pasienter ikke har kommet tidlig nok i rehabilitering, sier han.

– Mange har ikke muligheter for å kjempe for saken sin. Men den kampen vil jeg ta for dem, sier han.

Foresatt er Wilkinson under rehabilitering.

– Jeg kom akkurat fra time hos logoped. Jeg er blitt mye bedre, og vet ikke om jeg blir helt bra igjen. Men jeg kan bli bra nok, avslutter SV-representanten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: