Nyheter

Koronakrisen har gitt dårligere tilbud til slagpasienter

For to år siden ble da 18 år gamle Johanne Marie Hemnes rammet av slag. For henne ble tidlig rehabilitering på FRA (Forsterket rehabilitering Aker) gull verdt på veien tilbake. Nå setter koronapandemien tilbudet i fare.

Koronakrisen har rammet slagpasienter hardt, og mange sårbare pasienter har miste verdifull opptrening som følge av stengte treningslokaler.

Det bekymrer organisasjonen LHL Hjerneslag.

Slagrammet

I mars for to år siden fortalte Dagsavisen historien om da 19 år gamle Johanne Marie Hemnes, som fikk slag som 18-åring.

Rehabiliteringen fikk hun på FRA.

– Denne avdelingen er gull verdt, sa hun til Dagsavisen da.

Torsdag møtte hun igjen Dagsavisen på Aker, hvor hun fortsatt driver med rehabiliteringstrening.

– Og avdelingen er fortsatt gull verdt, sier hun med et smil.

Mye har skjedd med Johanne siden vi sist møttes.

– Jeg har fått en mye bedre gangfunksjon, bedre kondisjon, og kan gå mye raskere. Jeg er blitt veldig mye bedre, sier Johanne, som studerer pedagogikk ved UiO.

– Nå greier jeg fire timer om dagen med studier, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Johanne Hemnes fikk slag i 2017 og er nå under opptrening på Aker, med fysioterapeut .

Slagrammede Johanne Marie Hemnes trener sammen med fysioterapeut Joakim Mostue Halvorsen. Foto: Amanda Iversen Olrich

Stengt ned

Da koronaen stengte Norge i mars, gikk det også ut over slagpasienter som var i en viktig opptreningsfase.

– Jeg trente ofte på FRA, og mistet det tilbudet over natten. Fra midten av mars og ut april var det ikke mulig å trene inne. For min egen del hadde jeg kommet så langt i rehabiliteringen at jeg kunne trene ute. Sammen med fysioterapeutene mine brukte vi veiene rundt om på Aker. Her var det også mye lettere å holde smittevernavstand, sier hun med et smil.

– For meg er det viktig å trene opp kondisjonen, og rundt Aker er det mange fine motbakker å trene i, slik at jeg får opp pulsen, sier hun.

Nå trener hun en gang i uken på Aker, samtidig som hun trener mye på egenhånd.

– Regimet er litt annerledes nå. Hver gang jeg kommer hit må jeg fylle ut et skjema, hvor jeg må svare på spørsmål om jeg har vært testet, om jeg har vært i utlandet, eller om jeg har symptomer. Et lite host, og jeg får ikke komme inn, sier hun.

Men ikke alle slagpasienter har vært like heldige som Johanne.

– De som er innlagt får trent. Men for de som var i samme situasjon som jeg var for to år siden, har mistet et verdifullt rehabiliteringstilbud. Det er i den første tiden etter et slag det er viktig å komme i gang med riktig og regelmessig trening for å få i gang musklene, sier Johanne Marie Hemnes.

Les også: Trenger rehabilitering

Brev til byråden

Ove Hellvik, leder i LHL Hjerneslag Oslo, og generalsekretær i  LHL Hjerneslag, Tommy Skar, har sammen sendt brev til byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste, Robert Steen (Ap), hvor de uttrykker sin bekymring.

«LHL Hjerneslag og LHL Hjerneslag Oslo ber om at Oslo kommune på kort sikt inngår en dialog med FRA (Forsterket rehabilitering Aker) slik at de også under den pågående koronapandemien kan opprettholde aktiviteten på nivå med før smitteverntiltakene ble innført. I budsjettet for 2021 ber de om at Oslo kommune øker bevilgningene til FRA, slik at de kan øke kapasiteten med i tråd med behovene i Oslo», skriver de.

Les også: Krever eget slagmottak i Oslo: – Oppsiktsvekkende at det ikke er på plass

Bekymret

Tommy Skar er bekymret for tilbudet til slagpasienter.

– Vi var de første som sammen med leger på Oslo universitetssykehus Ullevål advarte mot at i starten av pandemien ble færre enn før med slagsymptomer innlagt på sykehus. Nå er det viktig å bidra til at alle får den rehabiliteringen og oppfølgingen de har behov for, sier han til Dagsavisen.

Pressefoto av ansatte i LHL og LHL-klinikkene. Tatt oktober 2014.

Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar. Foto: LHL

I brevet til byråd Robert Steen utdyper LHL Hjerneslag problematikken:

«Slagrammede er en av de mest sårbare pasientgruppene vi har, og den pågående koronapandemien rammer denne gruppen hardt. På spørsmål om hvordan situasjonen påvirker FRA, får vi opplyst at som følge av Covid-19 måtte FRA stoppe opp med oppfølgingstimene for de mest sårbare pasientene en periode til de fikk organisert isolerte treningslokaler til oppfølgingstimene. Dette, i tillegg til at de hjemmeboende pasientene fikk noe mindre tjenester hjemme som følge av Covid-19, har ført til at mange pasienter har falt i funksjon i denne perioden. Både medlemmer i LHL Hjerneslag og pasienter ved FRA er bekymret for hva som skjer videre. Slik vi har forstått det, må FRA finansiere smittevernstiltak av ordinært 2020-budsjett.»

– Konsekvensene kan bli store både for de som berøres, gjennom reduserte muligheter for å gjenvinne tapte funksjoner, og for samfunnet økonomisk, sier Tommy Skar.

Les også: Helseminister Bent Høie lover felles slagmottak i Oslo innen høsten

Fot par dager siden fikk de svar fra administrasjonen i byrådsavdelingen.

«Byrådsavdelingen takker for engasjementet og gode tilbakemeldinger fra LHL Hjerneslag om tilbudet
ved FRA. Koronapandemien har gitt kommunen både faglige og økonomiske utfordringer. Gjennom
pandemiperioden har kommunen prioritert å opprettholde tilbudet ved FRA. Arbeidet med Oslo-budsjettet for 2021 er godt i gang. Gjennom budsjettprosessen har byrådsavdelingen tett dialog med Helseetaten, hvor FRA er organisert. Byrådets budsjettforslag offentliggjøres 23.09.2020 og det behandles i bystyret i desember 2020», svarer administrasjonen i byrådsavdelingen.

– Et veldig generelt svar, som ikke sa så mye, sier Tommy Skar, og kommer med en liten digresjon.

– Det som overrasker meg litt med Oslo kommune, er at politikerne gjemmer seg bak administrasjonen, og ikke svarer selv. Henvender vi oss til regjeringen, Stortinget eller andre kommuner, får vi svar fra politikerne. Men ikke i Oslo, sier han mildt oppgitt.

Den digresjonen bedrer ikke situasjonen for slagpasienter.

– Det vi ser er at det, også før koronaen, er at det er store forskjeller på behandlingstilbudet rundt om i landet. Noen steder er det veldig bra, andre igjen dårlig, sier Skar.

– Koronaen har forsterket den bekymringen, og vi frykter at det vil bli veldig press på ressursene fremover. Vi holder nå på med å kartlegge hvordan situasjonen er rundt om i landet. Mens situasjonen i nord er som før, gir informasjonen fra FRA grunn til stor bekymring i Oslo. Noe vi har skrevet i brevet til byråden, sier Skar.

Begrensninger

På spørsmål fra Dagsavisen svarer byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester mer utfyllende enn brevet de sendte LHL Hjerneslag.

Men de lar en byråkrat svare.

– De første månedene av koronapandemien måtte tilbudet dessverre begrenses for å kunne gi forsvarlige tjenester og ivareta nødvendige smittevernhensyn. Vi forstår svært godt at det var vanskelig for brukere, pårørende og ansatte. Etter en gradvis opptrapping, tilbyr nå Helseetaten igjen 23 plasser, det vil si den kapasiteten som var planlagt, skriver seksjonsleder for helsetjenester, Kari Elisabeth Sletnes i en epost til Dagsavisen.

Hun skriver videre at de setter pris på engasjemenet og de gode tilbakemeldingene de har fått fra LHL Hjernslag om tilbudet ved FRA.

– Koronapandemien har gitt Oslo kommune både faglige og økonomiske utfordringer, men vi vil understreke at kommunen gjennom pandemien har prioritert å opprettholde tilbudet ved FRA. Oslo kommune jobber for å gi et forsterket rehabiliteringstilbud innen rammene vi har. Vi mener at tilbudet til slagpasientene har vært like godt i koronatiden fordi tilbudet til slagpasientene har vært uendret eller bedre. Vi har totalt sett har hatt færre pasienter, men ingen reduksjon i antall leger eller terapeuter. Det har vært mer tid til og fokus på én til én trening, og generelt mer tid til den enkelte pasient, skriver seksjonslederen.

– Det ble i juni gjennomført møter med bydelene for både å styrke dialogen om pasienter, og avdekke behov. Vi er tilfreds med at vi nå har maks kapasitet igjen, og vi jobber hele tiden med å forbedre tilbudet til våre pasienter, sier hun til slutt.

Mer fra Dagsavisen