Nyheter

Lan Marie Berg ble truet med mistillit – nå foreligger opprydningsrapporten

Granskninger avdekket hundrevis av brudd på arbeidsmiljøloven, ulovlige anskaffelser og suspekte ansettelser av direktører i Energigjenvinningsetaten. Nå sier en ny rapport at problemene i «verstingetaten» er så godt som borte.

1 av 2