Nyheter

De små fagforeningene skvises i Osloskolen: – Udemokratisk

Lærere som er medlem av en liten fagforening kan se langt etter medbestemmelse på arbeidsplassen. Nå gjør de små fagforeningene opprør og krever en plass ved bordet når lærernes tarifforhandlinger starter.

– Oslo kommune nekter de mindre fagforeningene medbestemmelse med en udemokratisk regel, sier forbundsleder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen til Dagsavisen.

Utdanningsforbundet er den suverent største fagforeningen for lærere i både Norge og Oslo. Men bak i køen står en rekke mindre fagforeninger som Lektorlaget, Skolenes landsforbund og Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon).

Nå har de små organisasjonene sett seg lei av at Utdanningsforbundet i realiteten kupper nesten alle lokale forhandlinger, på grunn av en unik Oslo-regel som stenger de små fagforeningene ute fra lokale arbeidstidsforhandligner.

LES OGSÅ: Byrådet lover nye tider – slik skal Langøyene rustes opp (+)

Osloregelen 

I alle norske kommuner bortsett fra i Oslo får alle fagforeninger med en tillitsvalgt delta i arbeidstidsforhandlinger på hver enkelt skole for å bestemme hvordan skoleåret og de ansattes arbeidstid skal være.

I Oslo derimot er regelverket langt strengere. Der har bare Utdanningsforbundet rett til å delta i lokale og sentrale arbeidstidsforhandlinger, fordi tariffavtalen sier at de små fagforeningene må ha en viss prosentandel medlemmer for å delta i disse forhandlingene.

LES OGSÅ: Fra utrygt til trivelig i Olafiagangen på Grønland: – Det har kommet mange familier og barn hit (+)

Det betyr at selv om en stor andel av lærerne ved en skole er medlem av en liten fagforening som for eksempel Lektorlaget, får de likevel ikke være med på lokale forhandlinger på den enkelte skole. Helgesen forteller at de på 10 skoler i Oslo har flere enn 30 prosent av lærerne som medlemmer, men at de likevel ikke har en rett til å delta i lokale arbeidstidsforhandlinger.

På den måten mister de muligheten til å ha en hånd på rattet når ting som planleggingsdager, møter og tilstedeværelse på skolen skal bestemmes.

På toppen av dette er det krav om at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte på etatsnivå for å få egne partsrettigheter i tarifforhandlinger med kommunen.

– Det er organisasjonsfrihet i Norge. Da kan vi ikke ha paragrafer i en tariffavtale som strider mot den frie organisasjonsretten, som er det dette handler om, sier forbundsleder i Creo Hans Ole Rian.

– Sånn kan vi ikke ha det i en kommune som smykker seg med trepartssamarbeid og et byråd som lover å systematisk involvere medarbeidere i utvikling av kommunen. Oslo kan ikke være bekjent av denne praksisen. Det er rett og slett flaut, sier Helgesen.

Små fagforeninger

– Det gjør at du føler deg som et b-lag som fagforening, fordi du ikke har de samme rettighetene som de store forbundene. Formelt sett kunne vi ha blitt kastet ut av forhandlingene. Avtaleverket i Oslo kommune sier i realiteten at de med den største innsikten i enkelte fagfelt ikke får delta i forhandlinger om forholdene og utviklingen. Det er ganske uforståelig og ulogisk, sier Rian i Creo, som organiserer de fleste lærere på musikk,- dans og dramalinja.

LES OGSÅ: – Vi må ikke gjøre det å kle seg miljøvennlig til en nisjeting for eliten (+)

Nå har også opposisjonen på rådhuset sett seg lei praksisen. I et forslag fra Høyre, Venstre og KrF ber de nå om at også de små fagforeningene skal få forhandlingsrett både lokalt og i kommunen, på lik linje med resten av Norge.

– Det er underlig at Oslo skal ha et så annerledes regelverk enn resten av landet når det kommer til hvem som får ha medbestemmelse. Det blir veldig mange som ikke får sin stemme hørt, sier Anne Rygg i Oslo Høyre.

Hun mener de små fagforeningene må få egne forhandlingsrettigheter i tariffoppgjør med kommunen, og samtidig få delta i lokale arbeidstidsforhandlinger på den enkelte skole.

LES OGSÅ: Vålerenga: Trehuset forsvant, men eieren vant

– Dette handler om at ulike typer lærere har ulike arbeidshverdager. Det framstår rart at i alle andre kommuner kan man bli hørt selv om man er små, mens i Oslo blir man ikke hørt, sier Rygg.

Avdelingsdirektør i byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, Per Steinar Aasebø, skriver følgende i en e-post til Dagsavisen:

«Vi er nå i oppstarten av en hovedtariffrevisjon med forhandlingsfrist 15. september. I en hovedtariffrevisjon er både lønn og tariffavtaler til behandling. Vi finner det ikke riktig nå å kommentere forhold som inngår i dette avtaleverket.»

Utdanningsforbundet har ikke ønsket å kommentere saken. Tarifforhandlingene i Oslo kommune starter 3. september.

Mer fra Dagsavisen