Nyheter

Kommunen ligger bakpå med boligtilbud for eldre

Innen utgangen av året skulle tre Omsorg+-prosjekter vært ferdigstilt i henhold til kommunes boligbehovsplan. Men alle disse er forsinket eller skjøvet ut i kulda. Byrådet innrømmer forsinkelser, og sier det vil komme en oppdatert boligbehovsplan i løpet av høsten.

1 av 2