Nyheter

Vil bygge 1.600 boliger ved Bjerkebanen

Om rundt 10 år kan opptil 1.600 nye boliger være bygd på nord- og sydsiden av Bjerke travbane. Men Oslo Travklubb (OTK) steiler, og vil hindre en omregulering av sørsiden til boligformål.

Allerede i 2014 bestemte Det Norske Travselskap seg for å selge det 20 mål store parkeringsområdet ved nordenden av banen for å utvikle området og kapitalisere det.

Kjøper var Selvaag-gruppen, som ønsker å bygge flere hundre nye boliger og noe næring i området.

– Totalt i hele planprogrammet for Bjerke planlegges det for 1.600 boliger, 60.000 kvadratmeter med nye næringsarealer og 10.000 kvadratmeter torg og møteplasser, sier prosjektsjef i Selvaag Bolig ASA, Patrik Eriksson, til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet.

###

Prosjektsjef i Selvaag Bolig ASA, Patrik Eriksson. Foto: Selvaag Bolig ASA

Men de kastet også blikket på sørenden av banen, hvor det i dag er en treningsbane, og hvor Bjerke Dyrehospital holder til.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for Bjerkebanen som skal behandles av Oslo bystyre. Bjerke travbane skal bestå som den er i dag, men områdene med treningsbanen, Bjerke Dyrehospital, parkeringsplassen og stallene vil brukes til å bygge boliger.

I planprogrammet ligger det også inne et hotell på 12-15 etasjer.

###

Illustrasjon: Selvaag Bolig ASA

Les også: Bjerkedalen park vant pris for beste byrom

700 boliger

Sørområdet er på 40 mål, og her planlegges det opptil 700 boliger.

– Vi har en opsjon på å kjøpe området i sør om det blir en omregulering til boliger der, sier Patrik Eriksson.

Antatt politisk behandling av planprogrammet er høsten 2020.

– Om 10 år er det sannsynlig at Bjerke Nord er utbygget med 400-500 boliger. Først skal området i nord detaljreguleres og utvikles. Bygging av en ny park, og en midlertidig åpning av Bjerke gårdspark, er hva vi vil gjennomføre i første omgang. Over tid vil området rundt travbanen utvikles til et levende og attraktivt nabolag med et mangfold av boliger med innslag av service og handel, sier Eriksson.

Bjerke travbane, som er 1.000 meter lang, ble åpnet i 1928, og var den første som kunne tilby totalisatorspill på hest i Norge.

På det 80 mål store arealet på indre bane er det planlagt å bygge en flerbrukshall ned i bakken.

– Om Oslo kommune ønsker det, sier Eriksson.

Les også: Gir 25 millioner til oppgradering av grøntarealer

Inngrep

Salget av nordenden har det vært bred enighet om internt, men salget av sørenden har kommet som en overraskelse på noen.

Blir de planene realisert, betyr det en ny hverdag for ikke minst dyrehospitalet og de som driver stallvirksomhet der.

– Det vil fortsatt bli travvirksomhet i sør, men det vil bli mer komprimert enn i dag. Og Bjerke Dyrehospital må vekk, sier Eriksson.

Motstander

Oslo Travklubb, som holder til i sørenden, er skeptiske til salget, og jobber for å stoppe en omregulering.

– På et meget spedt grunnlag har Det Norske Travselskap (DNT) solgt store deler av Bjerke travbane til boligformål. Dette betyr at alle trenere, dyrehospitalet og Oslo Travklubb kastes ut, skriver Arne W. Holm, formann i Oslo Travklubb i en epost til Dagsavisen.

Holm ble ansatt som sjefsveterinær i Det Norske Travselskap i 1979, og er grunnlegger av Bjerke Dyrehospital som han var daglig leder for frem til 2007.

– Salget har ikke vært oppe på Det Norske Travselskap sin generalforsamling, ei heller på eiendomsselskapet på Bjerke, Bjerke Travbane Eiendom AS, sin generalforsamling. Salget ble vedtatt på et styremøte i eiendomsselskapet, sier Arne W. Holm.

– Eiendomsselskapet fikk i oppdrag å selge nordområdet, men fikk også et så godt tilbud på sørsiden at de slo til på det, sier han.

Oslo Travklubb ønsker å utvikle sørområdet til et nasjonalt hestesportsenter.

– Vi ønsker et mangfold av hestesport og vil bygge ridehus, undervisningsbygg og staller - på sikt - og legge forholdene til rette for travhester, ridehester, islandshester og kjørehester, sier Holm.

Øistein Eriksen er tidligere formann i Bjerke Travbane Eiendom, og Det Norske Travselskap, og har selv tre hester til oppstalling på sørområdet.

Les også: Steffen Thoresen klar for Manglerud Star (+) 

– Da Bjerke Travbane Eiendom AS ble stiftet i 1925, sto det i stiftelsesdokumentene at aksjonærene skulle ha fortrinnsrett til oppstalling og trening. Den retten påberoper vi oss fortsatt. Og hadde det ikke vært for Christiania Travklubb, som ble stiftet i 1907, hadde det ikke vært noen travbane på Bjerke, sier Eriksen.

– Oslo Travklubb har 10 aksjer i eiendomsselskapet, og jeg kan ikke se at et salg har vært behandlet i eiendomsselskapet. Noe som er et grovt overtramp etter min mening, sier Eriksen til Dagsavisen.

Han er mostander av at det skal bygges boliger i sørområdet.

– Å bygge boliger så tett på treningsområdet vil være helt bak mål etter min mening. Jeg håper at det ikke blir noen omregulering, så slipper vi dette problemet for fremtiden, sier Eriksen.

– I min tid jobbet vi for en utvikling av nordområdet, da dette ikke hadde noen travmessig funksjon. Men nå har man gått mye lenger. De som går inn for utbygging av sørområdet, gjør nå helt andre ting enn hva de er satt til å forvalte, og kan ikke ha tenkt seg godt om, sier han.

Racingarena

Daglig leder i Bjerke Travbane Eiendom AS, Arnlioth Heltberg, sier til Dagsavisen at salget har vært oppe på generalforsamlingen.

###

Daglig leder i Bjerke Travbane Eiendom AS, Arnlioth Heltberg. Foto: Privat

– Oslo Travklubb har forsøkt dette stoppet gjentatte ganger, men det har blitt avvist på Det Norske Travselskaps generalforsmaling sist i 2019, sier Heltberg.

For flere år siden vedtok Det Norske Travselskap at Bjerke skal være en racingarena.

– Derfor ønsket vi å utvikle deler av området og kapitalisere det, sier han.

– Planprogrammet er nå nærmest klart, og skal sendes til politisk behandling.

Går alt etter planen, starter arbeidet på nordsiden om tre år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sørsiden ligger minst sju år fram i tid, og dyrehospitalet vil være der fram til 2027, sier Heltberg.

Hvor mye de får betalt for områdene vil han ikke si noe om.

– Vi får markedspris. Og sørområdet skal takseres på nytt når reguleringsplanen er vedtatt, sier han.

Mer fra Dagsavisen