Nyheter

Oslo kommune samler inn elsparkesykler – sender regningen til selskapene

Selskapene som eier elsparkesyklene i Oslo, får regningen når Oslo kommune starter innsamling av sparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater.

Saken er oppdatert

– Vi har forventet at selskapene skulle ta samfunnsansvar og at situasjonen skulle bedre seg. Det har den ikke gjort, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til Dagbladet.

Det er nærmere 13.000 elsparkesykler i hovedstaden, og mange har klaget på manglende regulering og elsparkesykler som ligger henslengt.

– Vi starter med å samle opp elsparkesykler som er til hinder for andre trafikanter. For at selskapene skal få dem tilbake, må de betale et gebyr. Når vi må gjøre jobben for selskapene og passe på at de overholder lover og regler, må de ta regningen – ikke skattebetalerne, sier Hermstad.

Hermstad vet ennå ikke hvor regningen vil bli.

Les også: Sabotasjemetode gjør elsparkesykler i Oslo ubrukelige

Ros og refs fra Frp

Han betegner situasjonen i Oslo som uholdbar og sier Oslo-byrådet nå skal sende et brev til Samferdselsdepartementet, der de ber om å være pilotkommune for å innføre strengere reguleringer.

Aina Stenersen (Frp), som er leder av Helse- og sosialutvalget i kommunen, er fornøyd med at byrådet nå tar grep, men påpeker at de satte søkelys på problematikken allerede i fjor.

– Det er flott at det ser ut til å danne seg en felles front for å innføre reguleringer på bruken av elsparkesykler. Folk i Oslo, og selvsagt andre byer i landet, skal kunne bruke fortauene på en trygg og god måte, sier Stenersen til NTB.

– Nå må regjeringen ta tak, før det blir enda flere ulykker og skader. Jeg er glad for at byrådet i Oslo endelig innser at de også må ta sitt ansvar og ta tak i situasjonen, legger hun til.

Politiet skal diskutere saken

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede.

– En hovedtilnærming må være å forebygge uønsket bruk av småelektriske kjøretøy gjennom gode løsninger og tiltak, slik at det blir færre ulykker og skader, sier fungerende leder i seksjonen for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse.

Møtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta. Men det svarer aktøren Tier at de ikke ønsker å gjøre.

Ifølge Halse kjenner politiet seg igjen i legevaktas beskrivelser av mange skader på nattetid.

Sparkesykler i flere byer

I flere byer har debatten om elsparkesykler rast de siste månedene. Fredag fikk Bergen kommune ikke rettens medhold i at selskapet Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen, må fjerne syklene.

Bergen kommune fikk imidlertid rettens medhold i at den har råderett over kommunal grunn, men retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen. Dermed får Ryde fortsette sin virksomhet i byen.

Ryde har også vunnet en lignende sak i Trondheim, men der har kommunen anket. Dersom Bergen kommune gjør det samme, vil det bli en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: