Nyheter

Ny undersøkelse viser at halvparten av leietakere ikke har råd til depositum

Leieprisene i Oslo fortsetter å øke på tross av at mange leietakere sliter med økonomien. – Det er vel heller ingen grunn til å tro at situasjonen vil bedres nå som mange opplever et stort inntektstap, sier Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen.

Halvparten av leietakere synes det er vanskelig å stille med depositum, mens 27 prosent oppgir at det er umulig, ifølge en fersk undersøkelse gjort av utleieplattformen Husleie.no.

Daglig leder Kjetil J. Olsen forteller at det er et utvalg på omtrent 400 personer fra ulike deler av landet som har svart på undersøkelsen i løpet av det siste året. Respondentene leier eller har leid bolig via utleieplattformen.

Les også: Derfor krever de lavere husleie

Selskapets tall fra juni viser at leieprisene i Oslo har økt med fem prosent i løpet av det siste året og med 11 prosent fra mai til juni. Gjennomsnittsprisen på en bolig  i hovedstaden lå på 1.3430 kroner i juni, forteller Olsen. Denne prisen er regnet utifra nyinngåtte kontrakter med deres kunder, og er ikke en offisiell statistikk over leieprisene i Norge.

I juni var prisene ifølge Olsen de høyeste Husleie.no noensinne har målt i Oslo. Han spår dessuten en ytterligere prisøkning i august.

De høye leieprisene fører ifølge Husleie.no også til at leietakere må stille med mer kapital til depositum.

– Kan bety knekken på økonomien

– Dette er urovekkende høye tall, sier Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen om resultatene fra undersøkelsen.

– Hvis du ikke klarer å stille med depositum, så blir du stående bakerst i køen, og det betyr igjen at du kanskje må ta til takke med en dårligere bolig. Alternativt klarer du kanskje å skrape sammen nok til depositum, men du må da prioritere bort andre ting som kan være like viktig, sier Andal.

Hun forteller at økonomisk vanskeligstilte er overrepresenterte på leiemarkedet, og at andelen som sliter har økt det siste året.

Les også: Denne familien kastes ut etter 16 år i samme leilighet

– Da kan det å stille et depositum på 30 eller 40 tusen kroner være det som knekker økonomien og kan kanskje føre til at man havner i en gjeldssituasjon, sier Andal og legger til:

– Det er vel heller ingen grunn til å tro at situasjonen vil bedres nå som mange opplever et stort inntektstap.

Depositumsgaranti

Husleie.no er et av flere selskaper som tilbyr leietakere å kjøpe en depositumsgaranti som et alternativ til depositum. Ifølge nettsiden deres er det snakk om en engangssum på 16 prosent av depositumet.

– Enkelte leietakere kan fint stille med nødvendig depositum. I andre tilfeller bør man vurdere en depositumsgaranti, som i praksis fungerer som en forsikring hvor man betaler et engangsbeløp og sikrer leieforholdet økonomisk i tre år. Det passer best for dem som ikke har likviditet til å binde opp flere titalls tusen kroner i depositum, og er en bedre løsning enn å ta opp dyre forbrukslån for å sette pengene inn på depositumskonto, sier Olsen og legger til at det aller beste er om leietakere kan stille med vanlig depositum.

Les også: Vil rive verneverdige hus til fordel for nye boliger

Andal fra Leieboerforeningen anbefaler ikke leietakere å kjøpe depositumsgaranti.

– Selv om depositum er dyrt, anbefaler vi det framfor depositumsgaranti dersom man har mulighet til å velge. Reglene for depositum følger av husleieloven, og det gir en viss trygghet. En garantiavtale vil derimot være basert på innholdet i avtalen, som stort sett er ferdig formulert av garantisten. Dessuten er depositumsgaranti ofte dyrt, og du må likevel stå til rette for eventuelle krav fra utleier, sier hun.

–  Mange utleiere holder tilbake depositumet

Andal forteller videre at depositumstvister er en gjenganger hos Leieboerforeningen, og at en av ti saker de får inn dreier seg om dette.

– Når man flytter fra en leiebolig til en annen, er det ikke alltid så lett å få frigjort depositumet fra det avsluttede boforholdet. Mange utleiere holder tilbake depositumet uten å ha rettmessig krav. Andre kan ha rettmessige krav på beløp som tilsvarer en andel av depositumet, men motsetter seg utbetaling av resten av beløpet, uten at de har noen grunn til det. Vi har forståelse for at utleier trenger en garanti, men depositumsreglene og måten de blir praktisert på, er enda en grunn til at leieboere må stå med lua i hånda og ender opp som den svake part, sier Andal.

Nyeste fra Dagsavisen.no: