Nyheter

Byantikvaren protesterer mot riving av verneverdige hus

– At tiltakshaver i neste runde sier at de nye byggene har blitt så store og høye at det gamle ikke lenger er tilpasset dem, er en helt fordreid måte å vinkle det på, mener Hogne Langset hos Byantikvaren.

Disse husene er en viktig del av Oslos historie, ifølge Byantikvaren.