Nyheter

Hagegata 30 vekker liv i den sosiale boligdebatten i Oslo

Både Rødt og Arbeiderpartiet i Gamle Oslo reagerer på at byrådet ennå ikke har gjort noe med den tomme blokka på Tøyen.

Dagsavisen skrev i forrige uke om den kommunale boligblokka i Hagegata 30 på Tøyen, som skulle brukes til et pilotprosjekt med mål om å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Tre år etter at planen ble vedtatt, og fem år etter at leieboerne ble kastet ut, står blokka fremdeles tom.

Les også: Denne blokka skulle redde Oslos boligmarked (+) 

Nå reagerer politikere fra bydel Gamle Oslo på at prosjektet har tatt for lang tid.

– Dette er en blokk som står midt på Tøyen torg. Vi går forbi den hele tida og snakker med folk som bor i området. De blir glade når de får høre at det skal skje noe her, men så skjer det i praksis aldri noe, sier Kathy Joakimsen, leder av Rødt i Gamle Oslo.

###

Kathy Joakimsen, leder av Rødt i bydel Gamle Oslo. Foto: Pål Magnusson

Hun viser til at bydelen huser mange mennesker som lever både trangt og dyrt.

– Det er virkelig et behov for regulerte leiligheter i Oslo. Gode boliger er en rettighet, og kan ikke bare være en måte for noen å tjene mest mulig penger. Derfor synes vi det er rart at ingenting har blitt gjort.

Også Agnes Viljugrein i Gamle Oslo Arbeiderparti (Ap) mener det er på tide at byrådet tar grep. Hun forteller at hun frykter styringspartiene kan miste troverdighet i boligpolitkken dersom det ikke skjer noe snart.

Agnes Viljugrein og Siri Gåsemyr Staalesen (t.h). Foto: Tom Vestreng

Agnes Viljugrein (Ap). Foto: Tom Vestreng

– Vi mener at det haster å få på plass resultater. Mange er utålmodige og vil se resultater av områdeløftet for Tøyen og Grønland. Dette er en av sakene som skaper størst engasjementet blant innbyggerne på Tøyen, sier hun og understreker at prosjektet er noe beboere på Tøyen selv har ønsket seg.

– Vi vil ha trygghet og forutsigbarhet i bosituasjonen i nabolaget vårt, og dette er et av det viktigste tiltakene som kan gi dette. Om byrådet mener alvor i områdesatsingen, må de gjøre noe, sier Viljugrein.

– Vi har ikke tid til å vente lenger

Begge politikerne forteller at dette er noe de har tatt opp på møte i bydelsutvalget i juni.

Joakimsen i Rødt savner en konkret tidsplan for når prosjektet skal gjennomføres.

Les også: Har fått nok av drittleiligheter i Oslo

– Det handler om å ha vilje til å gjøre virkelighet av vedtakene. Hva er de til ellers? Vi er klare, men vi hører bare fine ord og unnskyldninger for hvorfor det ikke skjer noe, sier hun.

– Helst skulle det vært gjort i går, eller i fjor, sier Viljugrein i Ap og legger til:

– Vi har ikke tid til å vente lenger. Boligpolitikk er noe som diskuteres mer og mer, og dette er et av de klareste eksemplene på hvor Raymond (Johansen, journ.anm) og byrådet kan vise at de tar folk på alvor og viser handlekraft.

– Men, Agnes Viljugrein, Ap sitter jo i byrådet, burde ikke dere ha innflytelse til å påvirke hva som skjer på dette området?

– Vi har masse innflytelse, og vi påvirker hele tida. Jeg vet ikke hvorfor det tar så lang tid med Hagegata 30, men vi har ikke tid til å vente lenger. Det er byrådets ansvar å få dette på plass, svarer Viljugrein.

Hun tror pilotprosjektet Hagegata 30 kan være en start for å løse problemene med Oslos boligmarked.

Les også: Tar 5.600 kr for rom på 4,5 m²

– Men vi må ikke tro at noen få prosjekter med «leie-til-eie» kan redde boligpolitikken. Sosial boligpolitikk er én av mange løsninger som må foreslås, sier Viljugrein.

Hun mener Stortinget også må komme på banen.

– Her trenger vi strukturelle endringer i både lover og skattesystem. Oslo må gå foran og vise resten av Norge hvordan vi kan gi folk tilbake styringa over boligpolitikken. Vi kan ikke bare la markedskreftene styre, sier Viljugrein.

Bekymret for uregulert leiemarked

Også Joakimsen mener kommunen må ta mer ansvar for Oslos leiemarked.

– De private utleierne tjener mye, mens leietakerne sitter igjen med veldig lite. Jeg har selv noen dårlige erfaringer med å leie. Det gjelder også hele familier. Man blir bare utnytta, spesielt studenter og enslige foreldre, som allerede er utsatte grupper.

Les også: Bydelens gjeld er enorm – nå stenger de seniorsenteret

Begge kvinnene viser bekymring rundt useriøse aktører på det private leiemarkedet.

– Se bare på hvordan debatten om private utleieboliger har vært den siste tida, og hvor uverdig bosituasjoner mange har der de leier. Vi som driver med politikk må ta det på alvor, og foreslå endringer som gjør boligmarkedet mer rettferdig. Dette er en liten begynnelse, men jeg er klar for å ta den store kampen i Arbeiderpartiet for å snu boligpolitikken, sier Viljugrein.

– Kampanjen «Min drittleilighet» på instagram viser tydlig hvordan det er i dagens helt uregulerte leiemarked, sier Joakimsen.

Hun viser til andre byer i Europa som hun mener Oslo bør lære av.

– Det er utrolig viktig at vi får en tredje, ikke-kommersiell boligsektor i Norge. Andre land og byer, som Wien og Danmark, har gjort dette med suksess i mange år, sier Rødt-politikeren.

Byrådet deler utålmodigheten 

Dagsavisen får opplyst at byrådsavdelingen for byutvikling har ansvar for å koordinere prosjektet, mens selve bygget faller under byrådsavdeling for næring og eiendom.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), er fortsatt på ferie, men svarer på kritikken i en e-post:

– Byrådet arbeider med å finne nye boligløsninger for Hagegata 30. Arbeidet er godt i gang, og jeg deler utålmodigheten. Grunnen til at dette tar tid er at dette er et nybrottsarbeid i et helt nytt politikkområde. Det er viktig at dette gjøres på en god måte fra første stund, og da må vi også ta oss tid til å utrede løsninger og virkemidler.

Les også: Derfor trenger Oslo en ny boligpolitikk

Nyeste fra Dagsavisen.no: