Nyheter

Oslos nye kulturbyråd om SIAN-debatten: – Dette er en lovlig organisasjon

SIAN er en rasistisk organisasjon, men samtidig en lovlig organisasjon, mener Oslos nye kulturbyråd. Nå må han behandle forslaget om å nekte utleie av Deichman til rasistiske arrangører.

– SIAN er en rasistisk organisasjon. Som samfunn skal vi ta tydelig avstand fra organisasjoner som SIAN. Samtidig skal vi verne om ytringsfriheten, sier Omar Samy Gamal (SV), Oslos nye byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Han hadde såvidt tatt plass i kulturbyråd-stolen sist uke da Rødt fremmet sitt kontroversielle forslag for bystyret. I forslaget ber Rødt om nye retningslinjer for utleie av Deichman, med mål om å hindre Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fra å bruke Oslos biblioteker. Deichman skal «ha mulighet til å si nei til arrangører som oppfattes som hatefulle og/eller rasistiske, og som oppleves truende av bibliotekets brukere og ansatte» heter det i forslaget fra Rødts bystyregruppe.

«Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket», sa Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana til Dagsavisen sist uke.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal skal nå sende en redegjørelse til kulturutvalget, før saken kommer opp for bystyret.

– Et dilemma

Den nye kulturbyråden kommenterer forslaget slik:

– SIAN er en lovlig organisasjon. Det ligger til Stortinget, ikke kommunen, å gjøre vurderinger av hvilke organisasjoner som er lovlige. Organisasjoner som er lovlige har lov til å ha møter og arrangementer på Deichman.

– Men dette er et vanskelig dilemma. Ytringsfrihetskommisjonen diskuterer akkurat disse spørsmålene nå. Vi kan mene at vi skal holde aktører som SIAN utenfor biblioteket, men det er ikke sikkert det er lovlig. Vi må vurdere forslaget fra Rødt grundig, se på lovligheten av forslaget, og komme tilbake med en redegjørelse, sier Gamal.

– Og så må vi i Norge ta en større diskusjon om lovligheten av fascistiske og rasistiske organisasjoner, mener Gamal.

Klage på avslag

Rødts forslag bryter med ytringsfriheten, mente representant Afshan Rafiq (H) i bystyrets kulturutvalg, mens nestleder i kulturutvalget Hallstein Bjerce (V) uttalte til Dagsavisen: – Det er ikke vår oppgave som politikere å styre innholdet i bibliotekene.

I mars hadde SIAN fått leie lokaler på Deichman Majorstua til å holde årsmøte, men Deichman snudde og trakk tilbake tillatelsen av sikkerhetshensyn. SIAN har klaget til kulturbyråden på kanselleringen av avtalen.

SIAN har også varslet overfor Dagsavisen at organisasjonen vil søke igjen om å få holde møter og arrangementer på Deichman, og at det nye hovedbiblioteket i Bjørvika som åpner denne uka er aktuelt møtested.

Les også: SIAN vil utfordre Deichman igjen

Omar Samy Gamal overtok som kulturbyråd etter Rina Mariann Hansen (Ap) sist uke, og kom fra posten som byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Denne uka hadde han en større kronikk i Dagsavisen der han blant annet fortalte om sine opplevelser med hverdagsrasisme.

Les også: OMAR SAMY GAMAL - Jeg får ikke puste

– Jeg har stor sympati for anti-rasistiske grupper som kjemper mot SIAN. Den kampen er viktig. Men vi må ikke ta kampen med feil virkemidler. Jeg sto selv og snakket med ungdommer på Tøyen torg mens SIAN hadde markering der i høst. Jeg har kjent den vonde klumpen i magen når folk er rasistiske mot deg på åpen gate. Du føler deg ikke velkommen i ditt eget land, nabolag, bibliotek, sier Gamal.

– Når jeg så dette forslaget fra Rødt, tenkte jeg på sist gang vi ikke hadde ytringsfrihet i Norge. Det var folk med nettopp samme tankegods som SIAN som tok fra oss ytringsfriheten. SIANs ideologi bygger på ideen om et totalitært samfunn der mennesker ikke er like mye verdt. For nettopp ikke å få et slikt samfunn, må vi også beskytte ytringsfriheten, kommenterer Omar Samy Gamal.

SIAN-leder pågrepet

Sist lørdag ble SIAN-leder Lars Thorsen pågrepet av politiet og siktet for kroppskrenkelse etter å ha sprayet en 16-åring i ansiktet med fargespray, etter en SIAN-markering i Drammen. Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer etter utdeling av SIAN-løpesedler. Oslo tingrett fant at ytringer i løpesedlene fra SIAN var så grove at de ikke var vernet av ytringsfriheten.

Motdemonstrasjon mot SIAN på Tøyen torg i september 2019. Foto: NTB Scanpix

Lørdag har SIAN fått tillatelse til å holde demonstrasjon på Mortensrud torg. Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand har uttrykt bekymring for markeringen, og bedt Oslo politikammer gjøre en ny sikkerhetsvurdering av arrangementet.

Les også: Ber politiet vurdere sikkerheten på SIAN-markering

Det er varslet motdemonstrasjoner mot SIANs markering på Mortensrud lørdag. Som barn bodde Omar Samy Gamal like ved Mortensrud, på Hauketo i bydel Søndre Nordstrand.

– Vi skal bekjempe rasisme, samtidig som vi verner om ytringsfriheten, og ikke lar rasister rokke ved våre verdier. Det er min oppfordring til de som skal delta i demonstrasjoner på Mortensrud.Hver gang SIAN har markering, skal vi si tydelig fra at vi tar aktivt avstand fra det de står for, og fremme mangfold og felleskap, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.

SIAN svarer: Som sedvanlig

– At vi utpekes som rasistisk er som sedvanlig, fra politiske aktører som ikke har faktabaserte argumenter å tilføre ordskiftet. Jeg kunne tatt ham seriøst dersom han hadde kritisert konkrete utsagn vi har fremmet, kommenterer Lars Thorsen, leder for SIAN, til uttalelsene fra kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV).

SIAN-leder Lars Thorsen under markering i Drammen juni 2019. Foto: Katrine Strøm

–Gamal drar likhetstegn mellom nazismen og vårt verdigrunnlag. Realiteten er at vi vil beskytte Norge mot den islamske fascismen, svarer SIAN-lederen.

– Men Gamal er mer edruelig enn kommunistene, og det er positivt. Det gir håp om at norsk lov gjelder i Oslo også i fremtiden, kommenterer Thorsen.

Kamzy: Trenger tid

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) sitter også i bystyrets kulturutvalg, som skal behandle forslaget fra Rødt om utleienekt til rasistiske arrangører.

– Vi kommenterer ikke det konkrete innholdet i forslaget nå, før vi har diskutert det i forkant av behandling, sier Gunaratnam.

– Vi vil ha biblioteker og fellesarenaer der flest mulig vil være tilstede. Det vi slipper til på biblioteker, må ikke gjøre at andre ikke vil bruke biblioteket, eller ikke vil ta ordet i offentligheten. Skal vi lage en grense for hvilke organisasjoner  som skal slippe til og ikke, må vi ta oss god tid til å diskutere, og samle et bredt tverrpolitisk flertall bak et vedtak. Jeg vil ikke redusere den anti-rasistiske kampen til å handle om dette forslaget, sier Kamzy Gunaratnam.