Nyheter

Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er enige om finansiering av Fornebubanen, men venter fortsatt på regjeringen.

OSLO  20160605.
Veiene inn og ut fra Fornebu i Bærum. I Oslopakke 3 er målet at Fornebubanen skal være ferdig i 2024. Det blir dyrere å reise kollektivt, og elbiler må betale opptil 30 kroner i bomringen rundt Oslo fra 2020. Partene er i praksis enige om Oslopakke 3.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå mangler det bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver under på sin del av avtalen, som innebærer at regjeringen følger opp sitt tidligere løfte om å finansiere 50 prosent av banen, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Videre blir det bevilgninger til E16 Sandvika-Wøyen for ferdigstillelse av prosjektet i 2021, og til planlegging av riksvei 4 Kjul – Rotnes.

Samlet plan for trikk i Oslo får midler til fullføring og innkjøp av nye trikker, og det blir penger til oppgradering og vedlikehold av T-banenettet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Spørsmålet om finansiering av Fornebubanen i Oslo og Bærum har vært betent i flere måneder.

Regjeringen kobler statens andel av prosjektet til godkjennelse av ny E18 gjennom Bærum kommune, et prosjekt byrådet i Oslo er motstander av.

– Dette er en stor dag for miljø og klima. Flertallet i Viken og Oslo står samlet om å øke kollektiv- og sykkelsatsingen, få ned biltrafikken og luftforurensningen. Nå vil 99 prosent av Oslo bompengeinntekter gå til kollektiv, sykkel og gange. Dette vil gjør at Oslo vil bli en enda bedre sykkelby, vi setter i gang med Fornebubanen, og fem minutters avganger på alle T-banelinjer i Oslo er innenfor rekkevidde, kommenterer samferdselsbyråd Arild Hemstad (MDG) i en pressemelding.

– De borgerlige partiene har lovet utbygging av Fornebubanen siden 2013, men vi venter fortsatt på at regjeringen skal innfri hva de har lovet. Min oppfordring til samferdselssministeren er å signere avtalen som muliggjør Fornebubanen og bli med å ta første spadetak senere i år, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel melder at avtalen om Fornebubanen for Oslos del innebærer midler til:

* 100 kilometer nye sykkelveier innen 2025.
* Økt frekvens på en rekke buss- og T-banelinjer.
* Ny stasjon på Majorstuen.
* Fem minutters avganger på alle Oslos T-banelinjer
* Fortsatt utrulling av nye trikker i Oslo.