Nyheter

SV vil stanse planene om å legge ned to politistasjoner på Stovner og Manglerud

Politiet vil legge ned politistasjonene på Manglerud og Stovner og samle dem i en ny hovedstasjon på Oslos østkant. De planene vil SV stanse.

– Vi mener at dette er en beslutning som politiet ikke kan ta alene, sier stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Petter Eide til Dagsavisen.

Justisminister Monica Mæland (H) bekrefter planene fredag i et svar på et skriftlig spørsmål til SVs stortingsrepresentant Petter Eide i forrige uke.

Fredag bekreftet visepolitimester Bjørn Vandvik overfor Dagsavisen at de har fått klarsignal av Politidirektoratet til å gå videre med sammenslåingen.

Etter politireformen utført av Høyre-Frp-regjeringen, omfatter nå Stovner Politistasjon også Manglerud Politistasjon, som nå fungerer som én enhet.

Les også: Politiet svikter Grünerløkka

– Oslo politidistrikt og Politidirektoratet ønsker å slå sammen Manglerud og Stovner politistasjon til én hovedpolitistasjon. Oslo politidistrikt og Politidirektoratet forventer at en samlokalisering vil gi en styrket tilstedeværelse, mer effektiv ressursbruk i Oslo øst og sterkere fagmiljøer, skriver Mæland i svaret til Petter Eide.

Politiets Fellesforbund arrangerer en politisk markering foran Stortinget.  Petter Eide, SV og justiskomiteen.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV). Foto: Mimsy Møller

Forslag

Men Petter Eide og SV er sterkt i mot planene, og vil at Stortinget skal stanse dette.

Eide holder nå på med å jobbe med en sak som han vil presentere for Stortinget kommende uke.

–  Jeg tror ikke saken vil bli behandlet før til høsten, sier han.

Les også: Amanda (16): – Vi har ingen Holmlia-ungdommer å miste

280.000 mennesker

Leiekontraktene til både Manglerud og Stovner politistasjon går ut i 2023. Det bor over 280.000 innbyggere i bydelene de to politistasjonene dekker.

– Vi kommer til å lage bråk rundt planene om å legge ned de to politistasjonene, og vil jobbe for å finne måter å stanse det på, sier Eide.

Eide er kritisk til at hverken Stortinget, byråd, bystyret eller bydelsutvalget er blitt spurt om hva de synes om planene.

– Dette er ikke politisk forankret, og det skaper uro at politiet ikke er åpne om konsekvensene. Vi vet ingenting, og jeg er forundret over at vi får vite om dette via bakkanaler, sier Eide.

– Vi som politikere og beslutningsmyndighet har ikke blitt forelagt noe. Jeg snakket med våre folk (SV) på rådhuset, og de sier at de bare har fått en muntlig fremstilling av saken. Det er ikke tilfredsstillende, og det burde vært fremlagt en skriftlig konsekvensanalyse, sier Eide.

Byrådsleder Raymond Johansen var fredag opptatt med budsjettkonferanse, men byrådssekretær Halvard Hølleland svarte dette på Dagsavisens forespørsel:

«Politiet har garantert at de skal ha tung tilstedeværelse uavhengig om de har en politistasjon på stedet. Det har byrådslederen tatt til etterretning».

Les også: Krever mer politi i Groruddalen

Eide frykter at en sammenslåing av Manglerud og Stovner politistasjoner i et nytt bygg i Økern/Hovin-området vil gi et mindre tilgjengelig politi.

– Vil en sentralisering føre til at de ikke får løst oppgavene sine?  Hva med responstid? Blir det et mindre tilgjengelig politi? Hva med forebyggende opp mot sårbare grupper? Og vil politiet fortsatt være til stede i nærmiljøene? Det er mange uklarheter her. Vi vet heller ikke hva dette vil koste, sier Eide.

Er i dialog

Visepolitimester i Oslo, Bjørn Vandvik, sier til Dagsavisen at de det siste halvannet året har hatt en god dialog i politirådet om planene og den videre prosessen. Politiutvalget er også orientert om arbeidet.

– Det er feil å si at politirådet ikke er informert, og vi opplever at deres forventninger til polititjenestene er de samme som det Petter Eide har, sier visepolitimesteren.

– Jeg kan berolige Eide med at innbyggerne ikke vil få et dårligere polititilbud. Tvert imot. En ny politistasjon vil ikke gå ut over hverken responstid eller forebyggende arbeid. Vi har også en spennende dialog om at vi i bydeler der det er større felles utfordringer kan jobbe ut fra bydelsadministrasjonene. Litt som en politipost, men tettere i samarbeidet med kommunen og langt mer fleksibelt og effektivt. Vi vil være mer til stede der det trengs mest, sier han.

Les også: Politipost gir resultater

Leiepriser

–  Vi venter fortsatt på en avklaring på budsjettet fra Justisdepartementet siden det dreier seg om over 100 millioner kroner. Planene skal snart ut på høring, sier Vandvik.

Oslo 20200423. 
Justis- og beredskapsministeren Monica Mæland besøker Oslo politidistrikt på Grønland. På bildet visepolitimester Bjørn Vandvik. 
Oslo-politiet viser hvordan de ivaretar smitteverntiltak etter at de har åpnet sine publikumstjenester igjen. Statsråden blir også orientert om nye utvidede digitale tjenester fra politiet.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Visepolitimester Bjørn Vandvik. Foto: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix

–  Vi venter fortsatt på en avklaring på budsjettet fra Justisdepartementet siden totale leieutgifter i hele leieperioden vil overstige 100 mill kroner. Vedtaket fra politidirektoratet med hensyn til samlokalisering er sendt Oslo kommune og de er gitt en klagefrist på åtte uker, sier Vandvik.

Da de forrige leieavtalene ble inngått var prisen på leiemarkedet noe helt annet enn de er i dag.

– Dette handler også om økonomi. Nye leiekontrakter vil bli merkbart dyrere og det er billigere å leie et større lokale enn to mindre. Driftsmessig og faglig sett er det også bedre å være samlet, enn å ha det på to steder. Det viktigste for våre borgere er at politiet er synlig, til stede og kommer når vi trengs. I dagens digitale samfunn, er det mange flere muligheter for å komme i kontakt med oss enn å fysisk komme til en politivakt. Vi har for øvrig politivakten på Politihuset hvor man får hjelp utenfor arbeidstid, sier han.

– Pengene vi sparer på husleie kan vi bruke til mer politiarbeid, sier Vandvik.

Akkurat hvor de har tenkt å plassere en ny politistasjon, kan han ikke si noe om for det pågår en anbudsprosess. Ei heller hva som er alternativene. Ikke hva som er huseleikostnadene heller.

– Det vil være på et sted hvor det er god utrykningsmuligheter og god tilgjengelighet for publikum, sier han.

Mer fra Dagsavisen