Nyheter

Picasso og Nesjars kunst i Y-blokka tas ned i juli

Stortingsflertallet sa onsdag nei til å utsette rivingen av Y-blokka, og søksmålet mot staten er nå trukket. Rivingen pågår for fullt, og snart fjernes kunsten.

For de mange som har kjempet for å bevare Y-blokka, forsvant kanskje det siste halmstrået onsdag kveld, da stortingsflertallet stemte nei til et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skulle opp for retten i august.

Samme dag ble også søksmålet mot staten trukket, skriver NRK.

Det var Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen som sto bak søksmålet for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevdet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.

– Nå går rivingen sin gang, og Stortinget velger å ikke trekke i nødbremsen. Det vil nå bli gjort uopprettelig skade på bygget før rettssaken skulle gå i gang. I samråd med vår advokat Berit Reiss-Andersen har vi derfor besluttet å trekke saken, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NRK.

Les også: Ola Elvestuen talte sin egen regjering midt imot

Jobber med å sikre kunsten

Statsbygg startet riveprosessen allerede i starten av mars, og rivingen pågår nå for fullt, selv om det foreløpig ikke er så synlig for folk flest, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg til NTB.

– Det vi har jobbet med nå i første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne de to kunstverkene. Vi går veldig sakte fram for å få minst mulig risiko, men det er nok gjort mer rivearbeid enn folk utenfor byggegjerdene oppfatter. De to kunstverkene av Nesjar og Picasso skal tas ned i juli, og da vil det blir det lettere å se at bygget er under riving, sier Weiby til NTB.

Regjeringen har besluttet at verkene av Nesjar og Picasso skal bevares i det nye regjeringskvartalet selv om Y-blokka skal rives.

Weiby sier kunsten skal tas ut og bevares, før selve bygningsmassen går ned. Etter planen skal hele rivingsprosessen være ferdig i løpet av 2020.

Les også: Y-blokka rives: Slik blir «Operasjon Picasso»

– Man vil skjemmes i ettertid

Y-blokka, som ble oppført i 1970, er tegnet av arkitekten Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Den inneholder sandblåste murarbeider utført av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso, blant annet dekorasjonen «Fiskerne» som smykker gavlveggen mot Akersgata.

Riksantikvaren hadde i 2011 lagt til rette for fredning av både Y-blokka og Høyblokka, men terrorhandlingene 22. juli endret disse planene. En utredning fra 2013 anbefalte å rive Y-blokka. Det ble blant annet vist til at dersom regjeringskvartalet skal ligge der det gjør i dag, så må Ring 1-tunnelen etter dagens sikkerhetsstandarder senkes, og da må Y-blokka rives.

Det har vært avholdt en rekke protestaksjoner mot rivingen de siste årene.

– Dette vil gå inn i historien som en av de rivingene man vil skjemmes over i ettertid, uttalte SVs Petter Eide til NTB onsdag.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NRK at det er på tide å komme videre i saken.

– Nå har regjeringskvartalet vært fraflyttet i snart ni år, og det er på tide at vi tar det tilbake, sier han.

Fakta om Y-blokka

 • 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.
 • 22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.
 • Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka og de andre skadde bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.
 • Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygningen ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.
 • Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal.
 • Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.
 • Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.
 • Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.
 • September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.
 • Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.
 • Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.
 • November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen. Senere samme måned blir det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere nye momenter i saken.
 • Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving til tross for at etaten ønsker bevaring. Etaten ber derfor Statsbygg vente med riving til departementets saksbehandling er ferdig.
 • Februar 2020: Regjeringen gir ordre om riving av Y-blokka.
 • Mars 2020: Statsbygg starter rivingsprosessen. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen går til søksmål for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevder reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.
 • April 2020: Saksøkerne har bedt Oslo tingrett om oppsettende virkning, at rivingen stanses fram til søksmålet skal behandles i retten i august. Oslo tingrett avviser søksmålet med den begrunnelse at de ikke tror søksmålet vil føre fram.
 • Juni 2020: Stortinget stemmer ned et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skal behandles i retten. Kun åtte representanter støttet forslaget, 79 representanter stemte mot. Saksøkerne beslutter samme dag å trekke søksmålet.
 • Rivingen skal etter planen være ferdig i løpet av 2020. Kunsten av Nesjar og Picasso skal tas ned i juli.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

Nyeste fra Dagsavisen.no: