Nyheter

Gir 25 millioner til oppgradering av grøntarealer

Byrådet har bestemt seg for å gi 25 millioner kroner i støtte til opprustning av 13 små og store torg og møteplasser i Oslo, hvorav Kristparken får mest med nesten 12.5 millioner kroner.

–  Oppgradering av Kristparken er denne gangen det største tiltaket. Jeg er veldig glad for at vi får gjort noe med denne parken som har blitt opplevd som mørk og utrygg i mange år. Vi hører at barna som bor i området har sluttet  å leke der, og nå har bydelspolitikere, nabolaget og folk med barn på Møllergata skole engasjert seg for å få gjort noe med det, skriver byråd for næring og eierskap, Hanna E. Marcussen (MDG) i en epost til Dagsavisen.

Byråd Hanna Marcussen. Foto: Jantra Hollum

Byråd for næring og eierskap Hanna E. Marcussen. Foto: Jantra Hollum

–  Jeg er sikker på at dette kommer til å bli en veldig fin park, til glede for både barna i nabolaget og alle andre. Vi ønsker å legge til rette for barnefamilier i sentrum, og når man bor i leilighet midt i byen er parkene veldig viktige. Oppgradering vil også bidra til mer byliv i denne delen av sentrum, sier byråden.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Biologisk mangfold

Kristparken oppgraeres med nytt underlag, ny belysning, nye lekeapparater, zipline, drikkefontene, grill, benker og sykkelparkering. Det legges opp til gjenbruk av utstyr og materialer som er i parken i dag. Det er planlagt beplanting med stedegen vegetasjon, som vil bidra til biologisk mangfold i parken. Parken er inkludert i kommunens handlingsprogram for byliv. Utformingen av tiltaket har blitt til gjennom medvirkningsprosesser og møter med brukere som bl.a. Møllergata skole, velforeninger og nabolag. 12,487 mill. går til tiltaket.

Les også: Frp vil la folk drikke på offentlige strender, parker og brygger

– Jeg er stolt og veldig glad for at vi i år kan fordele hele 25 millioner til disse viktige tiltakene. Det er mange gode tiltak som har fått penger i år, 12 prosjekter i 9 bydeler. Parsellhager, lek- og aktivitetsområder, blomsterenger, møteplasser og grønne lunger er viktig for folk uansett hvor de bor i byen, og jeg er glad for at støtten når ut til mange områder, sier Marcussen videre.

Les også: Åpner ny park

– En viktig del av byutviklingen handler om å skape gode uterom der folk trives og kan leve godt. Vi får mange tilbakemeldinger fra byens innbyggere om hvor viktig de lokale møteplassene og grønne lungene er for nærmiljøet, sier Marcussen.

– Oppleves som utrygg

Kristparken, som i dag er en ganske sørgelig plass, ligger i et område som er blant de med størst levekårsutfordringer i bydelen. Det er en høy andel lavinntektsfamilier rundt her, med en barnefattigdom på 25 prosent i delbydel Hammersborg. I dag oppleves parken som utrygg, blant annet på grunn av mye rusmisbruk, og skolebarna på Møllergata skole har sluttet å bruke den, sa BU-leder i Bydel St. Hanshaugen, Ingrid Randisdatter Fjellberg (MDG) til Dagsavisen i forrige uke, og mente at byråd for næring og eierskap, og partifelle Hanne Marcussen burde finne fram 12 millioner kroner til oppgradering.

Nå fikk hun det bydelen ønsket og mer til.

– Dette er en festdag for bydelen og lokalmiljøet, sier BU-leder Ingrid Randisdatter Fjellberg til Dagsavisen.

– Dette er en kjempeviktig sak for bydelen, og noe vi har jobbet for lenge. Jeg vil skryte av byrådet for å prioritere grøntarealer, sier hun.

###

BU-leder Ingrid Randisdatter Fjellberg. Foto: Privat

Målet med ordningen er ifølge byråden å ruste opp torg og møteplasser for å skape gode nabolag og mer byliv rundt om i byen.

Les også: Fristet boligkjøperne med grønne parker. 18 år senere glimrer de fortsatt med sitt fravær

– Under pandemien har vi sett hvor utrolig viktig det er at folk har friområder i nærheten av der de bor. Gode nabolag og gode uteområder er viktig for både fysisk og psykisk helse, og ikke minst for sosialt samvær og fellesskap – det gjør oss rett og slett lykkeligere. Dette handler om å legge til rette for gode nabolag og mer byliv i byen. Nå fremover er det også spesielt viktig at kommunen bidrar til økt aktivitet for næringslivet, noe slike opprustningsprosjekter gjør, sier byråd Hanna E. Marcussen til Dagsavisen.

Disse 12 tiltakene har fått støtte:

Gartnerløkka, bydel Gamle Oslo
Oppgradering av Gartnerløkka med ny lekeplass, bedre belysning, planting av bærbusker og frukttrær. Prosjektet inngår i Områdeløft for Grønland og Tøyen, og skal bidra til at området oppleves som innbydende og trygt som en møteplass for flere.
3,8 mill. går til tiltaket.

Lekeplass i Sofienbergparken, bydel Grünerløkka
Oppgradering av lekeområde i Sofienbergparken med nye lekeapparater, nytt dekke og en bedre utforming av området for å kunne håndtere overvann.
1,5 mill. går til tiltaket.

Kristparken, bydel St. Hanshaugen
Oppgradering av Kristparken med nytt underlag, ny belysning, nye lekeapparater, zipline, drikkefontene, grill, benker og sykkelparkering. Det legges opp til gjenbruk av utstyr og materialer som er i parken i dag. Det er planlagt beplanting med stedegen vegetasjon, som vil bidra til biologisk mangfold i parken. Parken er inkludert i kommunens handlingsprogram for byliv. Utformingen av tiltaket har blitt til gjennom medvirkningsprosesser og møter med brukere som bl.a. Møllergata skole, velforeninger og nabolag.
12,487 mill. går til tiltaket.

Bervens løkke, bydel Frogner
Oppgradering og sammenkobling av tre adskilte områder gjennom å omgjøre en asfaltsone til grøntareal og plante flere trær og busker ved Bervens løkke i Parkveien 74. I tråd med kommuneplanen og etter ønske fra innbyggerne vil det tilrettelegges for variert aktivitet, inkluderende og på tvers av bl.a. generasjoner og kjønn.
To millioner er satt av til tiltaket.

Aktivitetspark på Blokkajordet, bydel Ullern
Etablere aktivitetspark for barn og unge på Blokkajordet som i dag tidvis fungerer som en p-plass. Med prosjektet ønsker bydelene å gi et tilbud til unge som ikke driver organisert idrett i dette området i dag og etablere en møteplass åpen for alle med fokus på idrett, lek og sosialt samvær.
1,1 millioner er satt av tiltaket.

Aktivtetsplass i Skøyenparken, bydel Ullern
Etablere aktivitetsplass med enkle treningsapparater m.m. i «Skøyenparken» for å legge til rette for at området kan brukes til trening, lek, aktiviteter og som møteplass og å fremme folkehelse ved å tilrettelegge for aktivitet utendørs.
350.000 er satt av til tiltaket.

Gråbrødreveien, bydel Ullern
Sluttføre oppgradering av Gråbrødreveien lekeplass som ble påbegynt i 2019. Formålet med prosjektet er å etablere et lokalt møte-, treff- og aktivitetssted for beboerne og bidra til at flere får bruke området.
338.000 er satt av til tiltaket.

Graner´n, bydel Bjerke
Ruste opp «Graner´n» i Nordalveien 43. Tiltaket omfatter å trygge gangbroen som går over en liten bekk, skifte ut gamle, slitte lekeapparater og sitteplasser, anlegge en ny hinderløype og nye trimapparater. Ved å styrke plassens betydning som en lokal møteplass vil man få flere ut og skape et mer inkluderende nabolag med mulighet for trivsel og fysisk aktivitet for alle.
450.000 er satt av til tiltaket.

Isdammen, bydel Bjerke
Ruste opp og reparere huset og utbedre vei til og fra Isdammen i Årvollveien 85. Som bl.a. et utfartssted til Marka er ønsket å styrke plassen som en møteplass som kan brukes gjennom hele året. Det er ønske om at flere ungdommer vil bruke stedet til fysisk aktivitet, f.eks. skating.
365.000 er satt av til tiltaket.

Parkeringsplass blir grønn lunge, bydel Stovner
Oppgradere plass ved Vestlisvingen/Martha Tynes vei med sittebenker, bord og aktivitetselementer som hinderløype, skaterampe eller treningsapparater. Det plantes bærbusker og frukttrær og det etableres et regnbed for å håndtere overvannet. Målsetting med prosjektet er å etablere en møteplass for områdets beboere og omgjøre en uønsket parkeringsplass til en «grønn lunge».
1,5 mill. er satt av til tiltaket.

Ulvenjordet, bydel Alna
Utvikle området ved Ulvenjordet med parsellhage, utplassering av flerfunksjonelt bymøbel, samordnet belysning for grøntområdet, ny beplanting og tilrettelegging for aktiviteter for ungdom. Prosjektet er forankret i Prinsipplanen for Den grønne ringen. Oppgradering fokuserer på Ulvenjordet som grønn sosial møteplass på tvers av generasjoner.
960.000 er satt av til tiltaket.

Lambertseter natur- og aktivitetspark, bydel Nordstrand
Plante blomster/ etablere blomsterenger i Lambertseter natur- og aktivitetspark og Kirkeåsveien 21. Formålet med prosjektet vil være å gjøre områdene mer frodig og innbydende for befolkningen og gjøre det mer attraktivt for befolkningen å oppholde seg på disse arealene, samt ivareta biologisk mangfold og legge til rette for humler, bier og andre insekter.
150.000 er satt av til tiltaket.

Nyeste fra Dagsavisen.no: