Nyheter

28 prosent av bilene er borte fra Oslo sentrum – Byrådet har startet arbeidet med å fjerne flere

Mer enn hver fjerde bil har forsvunnet fra Oslo sentrum fra 2016 til 2019, viser en ny rapport.

En trafikktelling og rapport fra Sweco, på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, viser at 28 prosent av bilene har forsvunnet fra Oslo sentrum i denne perioden, skriver VG.

Samtidig har Oslo-byrådet fjernet parkeringsplasser, stengt gater for bilkjøring og økt bom- og parkeringstakster.

– Det er umulig å tallfeste hvor mye av biltrafikk-nedgangen som skyldes enkelttiltak. Men det er stor sannsynlighet for at tiltakene i Bilfritt byliv har bidratt til denne reduksjonen, sier sivilingeniør Mattias Stridh i Sweco.

Stridh, som er hovedansvarlig for rapporten, peker spesielt på fjerningen av parkeringsplasser som et tiltak som høyst sannsynlig har en effekt.

Les også: Ni av ti vil ha regulert sparkesykkel-parkering

Bilfritt byliv

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier tiltakene for et bilfritt byliv samlet har ført til mindre biltrafikk i Oslo sentrum, men peker også på flere kollektivavganger, bygging av sykkelveier og høyere bomtakster som andre tiltak som har bidratt til å redusere biltrafikken.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier til avisen at de langt fra er i mål og at de nå skal starte arbeidet med å redusere biltrafikken ytterligere. (NTB)

Les også: Har allerede skrotet bilen