Nyheter

Mener regjeringen tvinger Oslo til velferdskutt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer sterkt på regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, og mener kutt i velferden blir uungåelig.

– Oslo har vært i en særskilt situasjon som episenteret for smitte av koronaviruset, med hvert tredje smittetilfelle i hele landet og høyest arbeidsledighet. Jeg hadde forventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ville tatt hensyn til Oslo og andre kommuner som er spesielt hardt rammet av koronaviruset. Det tyder det ikke på at regjeringen gjør, og dermed sender de regningen over på befolkningen vår. De tvinger i realiteten fram velferdskutt, og forsterker dermed den krisen vi nå er inne i, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost til Dagsavisen.

En milliard

Han viser til at Oslos samlede nettoutgifter knyttet til koronasituasjonen for mars, april og så langt i mai beløper seg til omtrent 1 milliard kroner. I tillegg forventer Oslo et tap i skatteinntekter på mellom 0,8 og 1,2 milliarder kroner, skriver Johansen.

– Jeg har store forventinger til at Stortinget følger opp og legger inn midler slik at Oslo og andre kommuner får kompensert både for merkostnader og tapte inntekter. Arbeid til alle, læring i skolen, kamp mot klimaendringene og sosial utjevning er byrådets fremste prioriteringer, og det kommer ikke til å være mulig å styrke innsatsen hvis regjeringen tvinger kommunene til å kutte, skriver Johansen.

Oslo-budsjett

Byrådet vil legge frem et revidert budsjett for Oslo kommune for 2020 om en uke.

– Stortinget fattet et tydelig vedtak om «at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepidemien». Vi synes ikke det reviderte budsjettet er i tråd med disse klare føringene. Umiddelbart er vi i tvil om besparelsene staten har beregnet seg fram til at vi skal ha er reelle, og vi tror også skattesvikten og merkostnadene blir høyere enn det regjeringen har lagt til grunn. Vi forutsetter at revidert nasjonalbudsjett kun er et stoppested mot fullverdig oppfølging av Stortingets klare vedtak, skriver finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en epost til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: