Nyheter

Krever statlig vern av Ekebergsletta

Byrådet vil at Ekebergsletta skal sikres som statlig friluftsområde, og ber om at regjeringen bevarer sletta for framtiden.

Bystyret ba i 2016 byrådet om å verne Ekebergsletta som landskapsvernområde etter kulturminneloven eller naturmangfoldloven. Det viser seg å ikke være mulig. Dermed ønsker byrådet nå at regjeringen gjør området til statlig friluftsområde.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

I 2017-valgkampen var Ola Elvestuen (V) tydelig på at Venstre ville få til statlig vern av Ekebergsletta. Siden var han en kort periode klima- og miljøminister.

Noe som ga byrådet håp.

– Venstre har jo vært tydelige på at de vil verne området, og det er flertall i Oslo bystyre for dette, så da jeg tenker at det ikke er så mye å vente på, sa byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, da Dagsavisen møtte henne på Ekebergsletta i 2017.

Les også: Vil ha krafttak for Ekebergsletta

Grønn lunge

– Når vi nå ser at statlig vern ikke er mulig å få til, ønsker vi at området blir sikret som statlig friluftsområde. På denne måten vil Oslos innbyggere få en mye større trygghet i at dette område kan fortsette å være en stor grønn lunge for hovedstadens innbyggere i uoverskuelig fremtid, sier Marcussen til Dagsavisen nå.

– Det har vært et enormt lokalt engasjement i saken og Ekebergsletta er ikke bare viktig for folk som bor i området, men den er et rekreasjonsområde for hele hovedstadens befolkning. Engasjementet fra lokalpolitikere, aksjonsgruppa «Ekebergsletta For Alle» og hele 5.000 underskrifter for vern av sletta viser at dette har vært en svært viktig sak for mange, sier Marcussen.

Marcussen har henvendt seg til Klima- og miljødepartementet, og viser til tidligere møter med daværende miljøminister Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen forsikret også om at vern av Ekebergsletta ikke var blitt glemt etter at han gikk inn i regjeringsposten.

– Det er mye som ikke står i regjeringserklæringen som vi skal jobbe med fremover, poengterte Elvestuen overfor Dagsavisen i 2017.

Les også: Vern Ekebergsletta for alltid

– Ekebergsletta er viktig for Oslo og for Norge, og må ivaretas, sa han.

Siden har det ikke skjedd noe.

–  Nå håper jeg regjeringen tar tak i denne saken og sørger for at vi får sikret de unike kvalitetene dette området har for Oslos innbyggere. Ekebergsletta er et fantastisk stort, åpent og grønt område og det er utrolig viktig i en by som vokser så fort som Oslo. Området er også veldig viktig for uorganiserte friluftsaktiviteter, og selvfølgelig for Norway Cup, sier byråd Marcussen.

Les også: Visjonsløst om Ekebergsletta

– Som en oppfølging av møtene har jeg bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken og Byantikvaren vurdere muligheten for statlig vern av Ekeberg natur- og idrettspark gjennom henholdsvis naturmangfoldloven og kulturminneloven. Både Fylkesmannen og Byantikvaren vurderer at kommunen bør finne andre virkemidler for å ivareta verdiene Ekeberg har for biologisk mangfold, kulturmiljø, idrett, friluftsliv og naturopplevelse, sier Marcussen.

Hatt flere møter

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) skriver i en e-post til Dagsavisen at de har hatt flere møter med Oslo kommune om dette de siste årene.

– I møtene har vi understreket at det ikke er tvil om at Ekebergsletta og områdene rundt har fantastiske kvaliteter, både for idrett, frilutfstliv, kulturhistoriske og naturopplevelser. Men vi har også vist til at det stilles strenge naturfaglige krav til områder som vernes etter naturmangfoldloven, og at det er tvilsomt om Ekebergsletta oppfyller disse kravene, skriver Maren Hersleth Holsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Men vi har sagt til Oslo kommune at de kan forsøke å sikre sletta som «statlig sikret friluftsområde». Ved statlig sikring vil bruken av sletta til idrett og friluftsliv kunne fortsette som i dag, samtidig som området er beskyttet mot omdisponering. Kommunen sa da til oss at de ville vurdere denne løsningen, men vi har ikke fått noen tilbakemelding på dette, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: