Nyheter

Over halvparten på deltid i Oslos sykehjem

Tross rødgrønt styre i fem år. I Sykehjemsetaten i Oslo jobber 51,4 prosent av de ansatte deltid. Og det ble verre i 2019.

Oslos sykehjem, her ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter.

«Byrådet vil jobbe for en heltidskultur i Oslo kommune». Det står det i den rødgrønne byrådsplattformen fra 2015. Men tross alle fagre løfter: Fortsatt jobber en tredjedel av Oslo kommunes ansatte deltid. Nærmere bestemt 33,5 prosent. Det viser tall fra Byrådets årsberetning fra i fjor, som er publisert i Einnsyn.

Bare 0,7 prosentpoeng flere jobber heltid enn året før. Med tempoet Raymond Johansen og resten av byrådet nå er oppe i, vil det ta drøye 47 år før alle kommunens ansatte jobber i hundre prosent stilling. Og så lenge sitter han vel neppe. 

Men i Sykehjemsetaten er det enda verre. Der er det 51,4 prosent av de ansatte som jobber deltid. Sammenliknet med 2018 har det blitt ett fattig prosentpoeng færre som har full jobb.

Les også: «Det er drøyt å antyde at de at de ansatte spekulerer i å jobbe ekstra»

Absolutt ikke fornøyd

– Vi er misfornøyd. Ting går sakte, sier Roger Dehlin. Han er leder av Fagforbundet i Oslo.

Dehlin forteller at det både er flere fast ansatte og flere deltidsansatte. En av grunnene er at kommunen tar over private sykehjem, og at det faktisk blir flere ansatte i Oslo kommune totalt. Men andelen heltid skulle jo helst gått oppover.

Roger Dehlin. Leder av Fagforbundet Oslo.

– Vi er jo kjempefornøyd med at de overtar private sykehjem. Men der er jo deltidsprosenten høyere, forteller han.

Samtidig sitter Fagforbundet i Heltidsutvalget i kommunen. Men arbeidet der går alt for treigt, mener han. Fagforbundet ønsker seg blant annet en byomfattende vikarpool-ordning, hvor folk får full stilling, og begrensa steder man skal være vikar. 

– Vi er absolutt ikke fornøyd.

– Det er jo bare 47 år til kommunen når 100 prosent, da! 

– Haha, ja, det går fort. Det er kanskje en utopi at alle tjenester skal bli hundre prosent heltid. Sånn som det er nå ligger jo snittet hos mange deler av kommunen på femtitallet og opp mot søttitallet. Også bydelene er det veldig forskjellig, hvor stor heltidsandelen er.

– Hva bør den være?

– Vi synes det bør være et overordna mål å få alle over 75 prosent, sier han.

Les også: Ny måling: Høyre øker mest - men de rødgrønne har flertall

Råere turnuser

– Vi har turnuser som er råere og råere, og mindre og mindre fleksible. En del sykepleiere velger å jobbe i mindre stillinger, så de kan velge selv når de vil jobbe de siste vaktene.

Det forteller Line Orlund. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo, og forteller at sykepleierne i Oslo kommune får jobbe i full stilling hvis de vil.

Line Orlund er leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

– Det er så stor mangel på sykepleiere, at de fleste steder trenger folk bare å hviske at de trenger større stillinger, så får de det, sier hun.

Hun er skuffet over hvordan kommunen sier de vil styrke heltidskulturen, men ikke gjør noe med det.

– Vi sitter i det sentrale heltidsutvalget og kommer med forslag på forslag på forslag, som de ikke hører på, sier hun.

– Det er fryktelig mye nøling. Alle forslagene vi har kommet med lønner seg jo fremfor å betale overtid og vikarbyråer.
Politikerne må ta noen valg. De må tørre å satse litt, mener Orlund.

Likevel reagerer hun mest på hvordan kollegene, helsefagarbeiderne blir behandlet av kommunen.

– De får ikke tilbud om å jobbe fulltid, mange av dem. Det synes jeg er veldig feil.

Les også: Mari (24) tok nettstudium ved sida av jobben. No får ho ikkje dagpengar

– Utfordring vi jobber med hele tiden

– Vi tok tilbake to sykehjem til kommunal drift fra de private i fjor. Det er hovedårsaken. De private har jo en generelt lavere heltidsandel enn kommunen, sier Henrik Mevold i Sykehjemsetaten til Dagsavisen.

Mevold, som er direktør for samfunnskontakt, forteller at det er flere årsaker til at Sykehjemsetaten kommer dårligst ut på lista over heltidsandel i kommunen:

Blant annet rapporteres folk som jobber i flere stillinger i forskjellige deler av kommunen som deltidsansatte i statistikken, selv om de totalt har stillinger som tilsvarer hundre prosent.

I tillegg er det, på grunn av drift døgnet rundt i sykehjemmene, et behov for mindre stillinger for å dekke inn helgene. Heltidsansatte i pleie og omsorg jobber gjerne hver tredje helg, og det er rett og slett ikke nok for å fylle helgevaktene.

– Dette er en utfordring vi jobber med hele tiden. Vi ønsker at flest mulig medarbeidere skal arbeide heltid. 28 prosent av uka er i helg, mens de som jobber vanlige vakter hver tredje helg kun arbeider 14 prosent av den totale arbeidstiden sin i helgen. Vi må gjøre det mer attraktivt å arbeide i helgen, sier han.
 
Han forteller også at tallet for første kvartal 2020 er 52,05. Altså går det i riktig retning igjen, mener han.

– Det som er viktig for oss er at vi jobber med å få heltidsandelen opp. Vi samarbeider godt med fagforeningene og tester nye løsninger som gir flere heltidsstillinger og mer av arbeidstiden lagt til helgene. Og vi lyser som hovedregel bare ut heltidsstillinger, sier Mevold.

Ikke så gæærnt 

– Oslo er den store byen i Norge med høyest heltidsandel, forteller Robert Steen.

Han er helsebyråd i Oslo for Arbeiderpartiet. Fram til valget i fjor høst var han finansbyråd, og var dermed ansvarlig arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Han forteller at heltidsandelen i kommunen går framover. Det blir stadig flere fast ansatte, og det går – ifølge byråden – fortere enn det gikk under det blå byrådet.

– Så jeg er ikke sikker på at det ser så gæærnt ut. Men det kan bli bedre, sier han.

Klarer ikke forandre alt i morra

Robert Steen forteller at han er opptatt av heltidskultur, og at Arbeiderpartiet gikk til valg på heltidskultur. Men at det ikke er så enkelt som bare å bestemme det.

Finansbyråd Robert Steen under framlegging av Oslobudsjettet for 2017. Foto: John Trygve Tollefsen

– Jeg klarer ikke å forandre på skiftordningene på alle Oslos sykehjem i morra, sier han.

Blant utfordringene Steen har er at sykehjemmene har døgnkontinuerlig drift. Det gjør det vanskelig å sette opp turnuser og stillingsbrøker som går opp. Dessuten er det studenter som ikke nødvendigvis vil ha fulle stillinger. Også i bydelene er det institusjoner med døgndrift, og de delene av kommunen med høy andel deltid også ofte er de som har mye institusjoner av denne typen.

– Men alle ansatte som jobber deltid skal ha heltidssamtaler. Alle som vil ha heltid i Oslo kommune skal få tilbud om det, sier han.

– Jobbes det bra nok med dette?

– Jeg tror alltid vi kan bli bedre, i alle henseender.