Nyheter

Høyre med forhandlingsfinte: Vil sikre E18 med Bærum som garantist

Parallelt med forhandlingene om ny Oslopakke 3 og E18 har folk i Høyre jobbet med en alternativ løsning som innebærer å sikre motorveien bak Viken og Oslos rygg.

Bilde 1 av 2

Forhandlingene om Oslopakke 3 er på overtid. Oslopakke 3 er pakka der alle de store samferdselssatsingene i Oslo og Viken ligger, både kollektivprosjekter og veiprosjekter. Den store nøtta politikere fra alle partier i både Oslo og Viken nå må løse er E18.

Både byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken er styrt av rødgrønne partier, og er imot størsteparten av nye E18 inn til Oslo. Samtidig ivrer opposisjonen med Høyre i spissen for å få bygd ut hele den nye strekningen.

LES OGSÅ: Stortinget utsetter behandlingen av E18-utbygging

Forhandlingsfinte fra Høyre

Nå jobber høyrestyrte Bærum kommune med en helt egen løsning på siden av forhandlingene for å sikre at hele nye E18 blir bygd i én etappe, i stedet for å kun bygge halve, slik Oslopakke 3 legger opp til.

LES OGSÅ: Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt

I vinter trakk det nye fylkesrådet i Viken sin garanti til bompengeproposisjonen E18. Det betyr, litt enkelt forklart, at E18 står uten den lokale støtten som kreves for at prosjektet skal bli vedtatt i Stortinget.

E18 går gjennom Bærum kommune, og nå ønsker kommunen å utrede om Bærum kan stille med den garantien fylket trakk i fjor. Det bekreftet Bærumordfører Lisbeth Hammer Krog i et ekstraordinært formannskapmøte i Bærum onsdag.

– Som ordfører føler jeg meg forpliktet til å søke og finne løsninger i tråd med kommunestyrets vedtak. Jeg vil be kommunedirektøren utrede om Bærum kommune selv kan garantere for etappen Strand-Ramstadsletta, rett og slett Høviktunellen. Det er her snakk om en selvskyldnergaranti til et kommende bompengeselskap sin lånegjeld knyttet til den delen av E18. Omfanget av en slik garanti må selvsagt kommunedirektøren komme tilbake til, men det kan være i området 2-4 milliarder, sa Krog til møtet.

Kun MDG, Rødt og Frp stemte mot, med ulike begrunnelser.

Bærum er redde for at forhandlingene om Oslopakke 3 skal kollapse etter at partene forhandler på overtid. Ifølge Aftenposten vil man i så fall legge den gamle Oslopakka til grunn for hva som skal skje videre. Her er E18 skalert ned. Ifølge Dagsavisens kilder i forhandlingsrommet er det en reell mulighet for at det vil skje.

Forhandlingsmøte

Planene til Bærum kommer samtidig som, ifølge kilder Dagsavisen har snakket med, at partene rundt bordet i Oslopakke 3-forhandlingene har diskutert et kraftig nedskalert E18-prosjekt lignende det som ble vedtatt i 2016 der kun den første etappen blir bygd og etappe 2 legges på is.

Bærums planer om å selv stille som garantist for resten av prosjektet har aldri vært nevnt i noen av de så langt 14 forhandlingsmøtene, får Dagsavisen opplyst. Alt har skjedd bak Oslos og Vikens rygg.

LES OGSÅ: Regjeringen gir grønt lys for E18-utbygging

I 2016 ble byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune enige om å skalere ned deler av E18. Dette ble overkjørt av regjeringen, som før jul la fram en sak for Stortinget som innebar å bygge hele E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Denne planen står derimot nå i spill fordi Viken trakk sin garanti til prosjektet i vinter.

MDG: Nesten for spinnvilt

Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier han nesten ikke tror hva han hører.

– Høyre er altså villige til å sette milliarder av kroner til lavere billettpriser og store kollektivprosjekter som Fornebubanen i spill, for å  presse gjennom en svindyr og gammeldags motorvei. Dette er ikke måten man driver forhandlinger på, sier Hermstad.

Arild Hermstad. 

Foto: Jens Marius Sæther

FOTO: JENS MARIUS SÆTHER

Han mener Høyre nå er tatt med buksene nede.

– Mens vi i månedsvis har forhandlet om Fornebubanen, lavere billettpriser og fremtidens klimaløsninger, har de sittet på bakrommet og laget en hemmelig plan for å tvinge gjennom en svær motorvei som ikke har lokal tilslutning. Det er nesten for spinnvilt til å være sant, sier Hermstad.

Han viser til at Oslopakke 3 gjennom mange år har vært et sted man møtes på tvers av politiske skillelinjer for å finne breie løsninger.

– Når Høyre oppfører seg på denne måten, er det selvsagt svært alvorlig for samarbeidet. Vi må jo kunne ha tillit til at Høyre faktisk står bak det de skriver under på, sier Hermstad.