Nyheter

Oslo får Regnbueplass i sentrum

Et enstemmig utvalg nedsatt av helse og sosialutvalget i Oslo bystyre, fremmer onsdag et forslag for bystyret om eget sted i Oslo, som skal få navnet «Regnbueplassen».

I fjor la byrådet fram et forslag til en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Helse- og sosialutvalget valgte da å sette ned en arbeidsgruppe med en person fra hvert parti, ledet av Aps Jon Reidar Øyan, for å foreslå konkretiseringer og tilleggsforslag til denne. Dette arbeidet er nå ferdig.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Egen plass

– Jeg er særdeles fornøyd med at alle partiene har gitt sin tilslutning til et forslag jeg har fremmet: Oslo kommune skal arbeide for å finne et sted i Oslo sentrum som kan få navnet «Regnbueplassen». Det er viktig at Oslo vil minnes og hedre dem som gjennom historien har kjempet for et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn. Og samtidig vise gjennom handling, at det er faktisk det vi er, sier Øyan til Dagsavisen.

Les også: Egon Olsens allé?

Akkurat hvor plassen skal ligge har han ikke tenkt så mye på ennå.

– Det som er viktig er at det blir i et synlig sted i Oslo sentrum.  Gjerne som en del av et eksiterende sted, som Jernbanetorget, Egertorget eller Spikersuppa, sier Ap-politikeren.

I 2014 fikk København sin «Regnbueplass», og i fjor fulgte Bergen etter, da de fikk sin «Regnbueplass» ved Johanneskirketrappen i Bergen sentrum.

Les også: Koronakrisen fremskynder Manglerud bad

– København oppkalte i 2014 et torg ved rådhuset som Regnbuepladsen for å markere byens mangfold og frisinn. Dette er i dag blitt et velsett og synlig innslag i bybildet, med navneplakett og et regnbueflagg som er heist permanent på plassen. Det er slik vi også ønsker det i Oslo. Et sted med navneplakett, og et regnbueflagg som vaier døgnet rundt, hele året, sier han.

Kapteinsbind

– Byrådet lag fram en god handlingsplan i fjor. Arbeidsgruppen som har representanter fra alle de andre partiene i bystyret, har i flere måneder jobbet med ytterligere saker, og konkretiseringer. Blant annet ønsker vi at Oslo kommune vil videreføre samarbeidet med idrettsbevegelsen om innsats mot homohets, mobbing og eksklusjon, gjennom treneropplæring og kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold for idrettslag, markeringer i forbindelse med idrettsarrangement og avtaler om samarbeid mellom idrettslag og skole. Vi vil at Oslo kommune skal oppfordre alle idrettslag til å bruke kapteinsbind i regnbuefager i juni, som er Pridemåneden, hvert år, sier Øyan.

Les også: Siden 2015 har prosjektet Manglerud bad blitt over en halv milliard kroner dyrere (DA+)

– Andre forslag er at Oslo kommune skal sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen på konferanser for ungdom, i et samarbeid med elevorganisasjoner og frivillige ungdomsorganisasjoner.  Oppfordre alle skoler og barnehager til å sette av tid til at det kan informeres om kjønns- og seksualitetsmangfold på foreldremøter, og Oslo kommune bør oppfordre alle sine ansatte om å delta på relevante Pride House arrangementer og i Prideparaden, sier Øyan.

Opp i bystyret

Forslaget skal behandles av Oslo bystyre onsdag.

– Alle syntes at dette var en kjempeide da jeg forslo en «Regnbueplass» i Oslo sentrum, og alle partiene står bak. Krf satt ikke i gruppa, men har vært med på noen møter. Jeg har ikke hørt annet enn at de også vil stemme for forslaget, sier han.

Navneforslag i Oslo sentrum ligger under byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. Utenfor sentrum er det bydelene selv som bestemmer.

–  Det foreligger flere forslag om navn på gater og plasser, så dette forslaget havner nok i køen. Men skal jeg tippe, litt sånn ukvalifisert, så kanskje om to år, sier Jon Reidar Øyan optimistisk.

Nyeste fra Dagsavisen.no: