Nyheter

Oslo kommune oppdaget ni tilfeller av økonomiske misligheter i fjor. Her er lista

Tyveri av avdød beboers bil. Salg av kommunens fotballmål som skrapmetall. Og bydelens Ipad havnet på Finn.no. Her er oversikten over underslag og økonomisk juks i Oslo kommune.

27042011

Rådhus, rådhuset, Oslo rådhus, Oslo kommune.

Foto:Fartein Rudjord

I 2019 ble det oppdaget ni tilfeller av økonomiske misligheter i Oslo kommune.

Det låter kanskje ikke så mye, i og med at kommunen har titusener av ansatte og en omsetning på 73 milliarder kroner.

Og det er ikke de aller største summene det er snakk om, heller.

Men likevel. Når først Kontrollutvalget til Oslo kommune har satt sammen en oversikt over økonomiske misligheter som er innrapportert i 2019, så kan det kanskje være nyttig å kikke over den likevel? Så uten for mye ståhei, her er den:

1: Underslag av beboermidler i bydel

  • En leder ved en boenhet i Oslo kommune har fått sparken og blitt anmeldt til politiet. Bakgrunnen er flere udokumenterte uttak fra to beboeres bankkontoer. Oslo kommune har utbetalt erstatning på 1.160.000 kroner til den ene beboeren, mens den andre fikk tilbakebetalt 36.688 kroner.

2: Tok ekstra betalt for kunstgressbaner

  • Dette er en tidligere velkjent sak fra 2017, hvor leverandør som har anlagt kunstgressbaner for Bymiljøetaten skal ha overfakturert for millioner av kroner. Saken endte med at en sentral leverandør ble dømt til ubetinget fengsel. I 2019 har Kontrollutvalget gjort en oppfølgingsundersøkelse, og derfor havnet saken på denne lista.

LES OGSÅ: Espressobønnene som kan koste Oslo åtte millioner

– Hva tenker du om disse sakene, Einar Wilhelmsen?

– Dette handler om misbruk av fellesskapets midler, og jeg er veldig glad for at saker blir avdekket, svarer finansbyråden fra MDG.

Wilhelmsen har ikke bare ansvar for pengene til Oslo kommune, men har også overordnet arbeidsgiveransvar for de 50.000 ansatte. Han trekker fram at kommunen gjør en betydelig innsats mot korrupsjon og økonomiske misligheter. Likevel tror han ikke kommunen noensinne kommer helt i mål.

OSLO  20171130.
Byrådssekretær Einar Wilhelmsen (MDG) under presentasjonen av Ruters nye elbusser som skal settes inn i testkjøring i Oslo.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– De siste ti årene har vi hatt mellom fem og tolv mislighetssaker i året. Alt over null er likevel for mye, sier han.

Byrådet jobber nå med en tiltaksplan for antikorrupsjonsarbeid, som skal være ferdig i løpet av året.

Men la oss fortsette lista:

3: Ipad-tyveri

  • En ansatt i en bydel ble avskjediget og anmeldt for tyveri av et nettbrett. Saken ble oppdaget fordi Ipaden ble solgt på Finn, og kjøperen kontaktet bydelen for å få opphevet en kryptering. 

4: Misbruk av handlekort

  • I en gjenglemt handlepose med matvarer lå det tilfeldigvis en kvittering. Gjennom den ble det avdekket at en ansatt ved en Oslo-skole skal ha handlet til privat bruk, og betalt med skolens Coop-kort. Den ansatte ble også her både anmeldt og avskjediget.

EN KLASSIKER FRA OSLO-POLITIKKEN: Ble tilbudt 0,58 prosents stilling

– Ansatte i Oslo kommune er nok som gjennomsnitt av befolkningen i byen, og det vil alltid være noen som misbruker en tillit. Det kan en aldri helt gardere seg mot, sier Ivar Johansen.

SV-eren har i mange år vært en framtredende blogger om Oslopolitikken, samtidig som han har sitti i bystyret. Han gikk av etter valget i fjor, men er valgt til å sitte i kontrollutvalget for SV.

Ivar Johansen. Politiker for SV. Bystyrets finanskomite. Rådhuset.

Han mener kontrollarbeidet må styrkes, sånn at kommunens eget kontrollregime kan avdekke de store sakene om korrupsjon og misligheter i kommunen.

– Sakene med Boligbygg, Veireno og arbeidsmiljølovbrudd ble avdekket ved godt journalistisk arbeid, og ikke av kommunen selv, sier han.

Samtidig tror han at antallet saker, omtrent ti per år, gir et noenlunde realistisk bilde av denne typen saker.

5: Salgsinntekter ble ikke innbetalt

  • I tre og et halvt år uteble salgsinntekter som skulle vært satt inn på bydelens konto. En mistenkt enhetsleder ble avskjediget, politianmeldt, og fått erstatningskrav på over 300.000 kroner, men har ikke erkjent forholdet. 

6: Skal ha fått lønn i fengsel

  • I en etat har en ansatt fått sparken for urettmessig tilegnelse av lønn og ulegitimert fravær. Den ansatte skal ha blitt idømt fengselsstraff uten å varsle arbeidsgiver, men skal i stedet ha søkt om seks måneders ulønnet permisjon begrunnet i helsemessige årsaker. Den egentlige årsaken til fraværet skal først ha kommet fram i et drøftingsmøte etter at den ansatte ble varslet om oppsigelse. 

7: Tok bilen til avdød beboer

  • Da pårørende kom for å hente bilen til en sykehjems-beboer som hadde dødd, var bilen borte. En sykepleier skal ha hevdet at vedkommende hadde lånt bilen, men ble anmeldt. I tillegg er det oppdaget tre tilfeller av tyveri av kontanter fra beboere på sykehjem. I to av sakene er det ikke blitt oppdaget noen gjerningsperson, men i siste tilfelle ble den ansatte avskjediget og anmeldt. Tyveriet var på 700 kroner.

LES OGSÅ: Jonny Enger må i fengsel, mens Lan slipper unna. Og det er faktisk helt på sin plass

Ola Kvisgaard er leder av kontrollutvalget, og sitter i bystyret for Oslo Høyre. Han forteller at utvalget er svært opptatt av å vite hvordan etater og virksomheter håndterer denne typen saker, og hvilke konsekvenser det får. Både fra kommunen og fra politiet.

– Hovedregelen er at misligheter politianmeldes og at den ansatte mister jobben, sier han.

Ola Kvisgaard leder Kontrollutvalget i Oslo kommune. Han er også bystyrerepresentant for Høyre.

– Er det så mye økonomiske misligheter i kommunen, da?

– Enhver sak er en for mye, og reaksjonene skal være raske og strenge. Både fordi misligheter skal straffes, men også fordi det har en preventiv og oppdragende effekt, sier han.

Kvisgaard trekker fram at det ikke er tydelig systematikk eller trender i utviklingen de siste årene.

– Det er bra for kommunens rennomé.

8: Tyveri av medikamenter

  • Ved to institusjoner i Sykehjemsetaten er det oppdaget medisintyverier. Ingen av tilfellene ble oppklart, og til sammen skal 100 tabletter blitt borte. Tablettene er av typen B-preparater, altså vanedannende medisiner. Etter tyveriene skal det ha blitt innført strengere kontroller og undersøkelser.

9: Salg av fotballmål

  • En ansatt i Bymiljøetaten er blitt sagt opp etter at vedkommende skal ha solgt aluminium fra gamle fotballmål til en skraphandler, og tatt pengene selv. Salget, som skal ha pågått i nesten et år, utgjorde til sammen ca. 9000 kroner. Den ansatte har innrømmet forholdet og blitt trukket i lønn, men ikke politianmeldt.

Men er det ikke litt strengt dette? Er det virkelig rimelig å gi folk sparken for å ha solgt skrapmetallet fra gamle fotballmål?

– Hva slags reaksjon som gis må vurderes i hver enkelt sak, sier byråd Einar Wilhelmsen.

– Kommunen må reagere strengt overfor ansatte som stjeler fra felleskassa. Ansatte kan selvsagt ikke stjele fra lasset og spe på egen lommebok. Om reaksjon med oppsigelse i den konkrete saken er for streng er jeg usikker på, sier SV-er Ivar Johansen.

– Det er viktig å gi signaler både til den ansatte og kjøperen av skrapmetallet om at dette er kritikkverdig og kriminelt, sier Kvisgaard i Kontrollutvalget.

PS: Prisen på aluminium hos en skraphandler ser ut til å være et sted mellom tre og fire kroner kiloen. Med andre ord kan det være så mye som flere titalls fotballmål som skal til, for å tjene ni tusen kroner på det. Til ettertanke.

LES OGSÅ: Korona-moralen. Sju prinsipper for livet under og etter krisa