Nyheter

Rødt ønsker flere sosiale koronatiltak

Rødt bystyremedlem Siavash Mobasheri er glad for at alle partiene i bystyret har samlet seg om en tiltakspakke for Oslo. Men han savner flere sosiale tiltak.

Siavash Mobasheri er Rødts representant i arbeidsgruppa, og sier til Dagsavisen at Rødt ville på flere punkter gå lenger og at han savner flere sosiale tiltak.

–  Der de andre partiene var mer opptatt av næringsliv og kapital, var vi mest opptatt av arbeidsfolk, arbeidsledige, rusavhengige, voldsutsatte kvinner, barn og andre sårbare grupper, sier han.

– Dette er bare en start, sier han, og ramser opp de tiltakene partiet fikk igjennom.

  • At bydelene skal få tydelig beskjed av kommunen om at de kan følge opp nødvendige korona-tiltak uten at det må kuttes i andre nødvendige tjenester og velferdstiltak som barnehage og ungdomstilbud. Det må også sikres at bydelene får sin del av krisepakka som Stortinget har bevilget til kommunene.
  • At ved behov for ekstra ressurser innenfor helse- og rusomsorgsfeltet skal eksisterende ansatte i deltid få tilbud om utvidelse inntil 100 prosent stilling.
  • At kommunen skal organisere og tilby digital opplæring til flest mulig lærlinger som risikerer permittering. Vi vil at Oslo skal legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig.
  • Ikke minst ønsker vi at kommunen skal forsere vedlikehold av kommunale boliger der dette er mulig.
  • Oslo kommune bør så langt som mulig søke å gjennomføre alle møter elektronisk, og gi byens innbyggere tilgang til møtene, inkludert åpen halvtime i bydelsutvalgene

– Et punkt vi gjerne ville ha med, men som vi ikke fikk de andre partiene med på, var å gi deltidsansatte i alle kommunale virksomheter stillingshjemler opp til 100 prosent. Kapasiteten er sprengt, og det er stort behov for arbeidskraft. Det er bedre å bruke de ressursene esom er i kommunen, fremfor å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, som kommunen gjør nå, sier Rødt-politikeren.

Utsatt møte

Fredag skulle arbeidsgruppa hatt et nytt møte, men det ble utsatt til over påske.

– I dag ble vi enige om å utsette forhandlingene til over påsken, både fordi det er viktig å bruke tid på å sette seg inn i krisepakkene fra regjeringa og at mye i den siste pakka nasjonalt treffer næringslivet. Vi i Rødt vil bruke påskeferien på å lage tiltak som reduserer økende forskjeller i en allerede klassedelt by. De gode fellesskapsløsningene skal vi finne sammen med vanlige folk, frivillige organisasjoner og fagbevegelsen i Oslo, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Frykter konkurser

36 prosent av bedriftene frykter konkurs, og det er hittil registret  53.453 helt ledige i Oslo, eller 13,8 prosent av arbeidsstyrken, ifølge tall fra NAV.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 55 711 personer, eller 14,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 13 184 personer i Oslo registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV i Oslo.

Lover rask handling

Torsdag 26. mars ble det satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med representanter fra alle partier i Oslo bystyre. Arbeidsgruppen skal komme med forslag til byrådet på hvordan Oslo kan løse utfordringene byen nå står overfor.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

– Rekordhøy arbeidsledighet og svært mange stengte virksomheter. Dette vil føre til økte utgifter, men i denne situasjonen er det avgjørende å sikre innbyggernes helse og nødvendige behov for tjenester. For å avhjelpe denne situasjonen har alle partier i bystyret samlet seg om en rekke ulike tiltak. Vi har lagt vekt på stå samlet og handle så raskt som mulig i denne vanskelige situasjonen. I kriser må vi samarbeide og legge gamle motsetninger til side for å finne gode løsninger, sier arbeidsgruppens leder, Frode Jacobsen (A) på vegne av en samlet arbeidsgruppe i en pressemelding.

Les også: NHO Viken Oslo vil ha krisepakke fra kommunen

Arbeidsgruppens mandat er disse:

  • Arbeidsgruppe skal se på tiltak som kan iverksettes for å møte de økonomiske konsekvensene av koronaviruset i Oslo.
  • Innspill fra blant annet næringslivets organisasjoner og arbeidslivets organisasjoner er viktige å ta inn i gruppens arbeid.
  • Arbeidsgruppen finner i samråd med byrådet selv ut hvordan byrådet kan involveres i arbeidsgruppens arbeid på en ubyråkratisk måte.

Onsdag offentliggjorde gruppa sine første tiltak. Noe nestleder i arbeidsgruppa, Anne Rygg (H) presenterte i Dagsavisen onsdag.

Les også: Sykepleiere i hjemmetjenesten er redde for å smitte pasienter på jobben

Savner sosiale tiltak

– For Rødts del tenger vi tid til å sette oss bedre inn i den siste krisepakka til regjeringen. Det vi ser er at det brukes mye penger på næringslivet, for at små og mellomstore bedrifter skal unngå konkurs. Det er bra at bedrifter reddes fra konkurs, men for oss er det viktigere at folk flest har tak over hodet, mat på bordet, og helsa i behold. Derfor vil jobbe mer for krisepakker rettet mot arbeidsfolk og sårbare grupper, sier  Siavash Mobasheri til slutt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: