Nyheter

Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge

Antall anmeldelser som dreide seg om hatkriminalitet, økte med 22 prosent i fjor, ifølge politiet. På fire år har antallet mer enn doblet seg.

Hatefulle ytringer, trusler og vold er noen av de ulike kategoriene som politiet har registrert blant de totalt 761 anmeldelsene som ble ansett som hatkriminalitet i fjor. Økningen fra 624 anmelder i 2018 utgjør 22 prosent, skriver Politidirektoratet i sin oppsummering av fjorårets straffesakstall.

Siden 2015 har antallet anmeldelser økt med 119 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

De ulike hatmotivene som forekommer hyppigst er rase eller etnisitet, med nesten to tredeler av anmeldelsene, religion eller homofil orientering. Hatytringer om nedsatt funksjonsevne og antisemittisme er også registrert, men i et mindre antall.

– Hatkriminalitet er alvorlig både for dem som rammes direkte og for dem som rammes indirekte ved at det kan bidra til å skape frykt hos utsatte grupper. Det er sannsynlig at det er store mørketall innen dette kriminalitetsområdet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, som derfor mener det er en ønsket utvikling med flere anmeldelser på dette området.

Les også: Fem korona-forelegg i Oslo

Hatefulle ytringer utgjør 40 prosent av anmeldelsene, mens 19 prosent omhandler kroppskrenkelse. I 8 prosent av anmeldelsene dreier det seg om trusler.

Mer fra Dagsavisen