Nyheter

NHO Viken Oslo vil ha krisepakke fra kommunen

NHO Viken Oslo mener at Oslo kommune må ta på seg ledertrøya, og bidra mer til bedrifter som er i knestående som følge av koronatiltakene. Nå følger Oslo kommune opp.

36 prosent av bedriftene i Oslo, frykter konkurs som følge av koronakrisen. Nå mener NHO Viken Oslo, at Oslo bør komme opp med sin egen krisepakke.

Og Oslo følger opp, og imøtegår NHO Viken Oslo på flere måter.

– Finanskomiteen i Oslo bystyre, hvor kun et fåtall partier er med, har invitert samtlige partier i bystyret til å være med i en arbeidsgruppe, hvor vi vil se på hvilke tiltak vi kan gjøre for næringslivet i byen, sier nestleder i finanskomiteen og initiativtaker til arbeidsgruppa, Anne Rygg (H) til Dagsavisen.

###

Nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre, Anne Rygg (H).  Foto: Tom Vestreng

Neste bystyremøte er i slutten av april, og Anne Rygg er glad for at de har alle bystyrepartiene med seg.

– Vi hadde vårt tredje møte i dag onsdag, og vi er blitt enige om en rekke tiltak for å hjelpe næringslivet, sier hun.

– Vi ønsker blant annet å betale ut lokal pressestøtte, til lokalaviser som sliter. Vi vil legge til rette for at inngåtte avtaler blir overholdt, og ikke blir kansellert på grunn av force majeure, og at regninger blir betalt i god tid før forfall. Og vi vil fremskynde vedlikehold og rehabilitering i kommunale bygg, samt infrastruktur for transport – på vei og kollektiv for eksempel.  Saksbehandlere i kommunen får beskjed om å prioritere  områder som kan generere aktivitet i næringslivet. Også Plan og bygningsetaten må være raske i sin saksbehandling i saker som kan gjøre at bedrifter opprettholder sin aktivitet, sier hun.

Les også: Den store koronagåten: Hvorfor blir små barn nesten aldri alvorlig syke?

– Jeg er også glad for at en tverrpolitisk arbeidsgruppe i dag sier at kommunen bør søke samarbeid med ideelle og private aktører for å møte kapasitetsbehov som måtte oppstå innen eksempelvis transport, helse og rusomsorg, sier hun. Dette viser at partiene ser forbi vanlige partipolitiske strukturer, for å løse en akutt situasjon i byen vår sammen, sier hun.

Oslo har de siste ukene fått hele 40.000 nye arbeidsledige, og er den kommunen som er hardest rammet.

– Et næringsliv i knestående har ikke tid til å vente lenger, sier regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli til Dagsavisen.

–  Oslo er rammet ekstra hardt av koronakrisen både når det gjelder antall smittede og næringsliv som rammes, og byen  har et høyt antall ansatte i de mest utsatte næringene som tjenesteyting og reiseliv, sier Nina Solli.

Våre tips: 30 aktiviteter å gjøre hjemme med barn (+)

Krisepakke

Mens staten har spyttet inn milliarder i krisepakker, savner Nina Solli krisepakker for Oslo.

Som nå kommer.

– Vi forventer at Oslo skal ta ledertrøya. Liv og helse først. Så må arbeidsplasser reddes,  sier hun.

Men Oslo er også største kommune i landet. Derfor er det viktig at Oslo tar lederrollen og går foran også for å redde arbeidsplasser. Likevel har vi ikke sett noen krisepakke fra byrådet ennå.  Både Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune kommet med krisepakker til bedriftene for lengst. Nå må Oslo også komme på banen, sier hun.

Hun mener at Oslo har særstilte utfordringer, hvor tjenesteytende næringer og reiseliv er de mest utsatte.

Les også: Disse 16 tiltakene er Vikens kriseplan

–  Dette er en bølge som vil bre seg videre. Vi ser også full brems i næringer som gjøre tjenester hjemme hos folk, som for eksempel elektro, sier hun.

– Nå har Stortinget også lagt penger på bordet til Oslo og de andre fylkene, så nå er det ingen grunn til å vente lenger, sier regionsdirektøren.

Les også: Studentene raser mot krisepakke

Tiltak

NHO Viken Oslos 10 forslag til tiltak er:

 • Kraftig satsning på bedriftsintern opplæring (BIO) og lage en forenklet søkeprosess. Dette vil hjelpe mange permitterte med å fylle på kompetanse i påvente av at de kan vende tilbake til jobb. Midlene bør være søkbare før påske, og behandlingstiden maks 2 dager, slik for eksempel Agder praktiserer.
 • Forsere og gjennomføre planlagt vedlikehold, service og kontroll av kommunale bygg som står tomme, f.eks skoler, barnehager etc, samt forsere og gjennomføre planlagte kommunale byggeprosjekter for å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsbransjen.
 • Bruk offentlige innkjøp til å holde hjulene i gang. Oslo kommuner kjøper årlig inn for 27 mrd kroner. Denne innkjøpsmuskelen må ikke stoppe opp under Koronakrisen. Her må Oslo kommune sørge for å få fortgang på kommunale innkjøp, samt lage en liste over innkjøp som kan settes i gang raskere enn planlagt.
 • Ettergi regninger for kommunale skatter og avgifter for bedrifter som er rammet av smitteverntiltakene samt gi fritak ut 2020 for regninger som bedrifter ikke har mulighet til å betale. Et eksempel på det er leie av kommunal gategrunn som serveringsbedrifter ikke får benyttet pga smittevernstiltakene.
 • Gi bedrifter anledning til å kjøpe tilgang til beboerparkering for næringsdrivende i alle soner hvor det er innført beboerparkering. Dette vil redusere kostnadene for håndverksbedrifter betraktelig og gjøre det enklere for dem å ta oppdrag i hele byen.
 • Pålegge kommunale virksomheter å ta inn flere lærlinger til situasjonen har normalisert seg og sørge for at lærlinger kan gjennomføre fagprøve som planlagt der det er praktisk gjennomførbart.  Dette er viktig for at bedriftene skal ha god tilgang på faglært arbeidskraft når krisen er over. Det er også viktig for hver enkelt lærling som må få mulighet til å fullføre opplæringsløpet sitt.
 • Få fortgang i Oslopakke3-forhandlingene og sørge for at E18-prosjektet kommer i gang. Det er viktig å sette i gang store infrastrukturprosjekter som gir bedriftene mulighet til å holde flere i arbeid og holde hjulene i gang.
 • Ikke avbestille inngåtte leieavtaler for arrangement, konferanser og lignende, men flytte de fram i tid – eventuelt ikke be om penger tilbake med avtale om at de kan re-bookes på et senere tidspunkt.
 • Betale regninger for inngåtte kontrakter og anskaffelser så snart som mulig og før  
  forfallsfrist, for å bedre likviditeten til bedriftene.
 • Hurtigbehandle byggesøknader som ligger til behandling hos Plan- og bygningsetaten. Dette er viktig å få opp aktiviteten, og Oslo Kommune bør styrke ressursene på dette feltet slik at søknader ferdigbehandles før fristene utløper.

Les også: Enighet om krisepakke for næringslivet

– Må sette fart

– Viken har lagt 24 millioner kroner på bordet for bedriftstintern oppæring. Jeg forventer at nå Oslo tar i et skikkelig tak, også, sier hun.

Dette er et godt innspill fra NHO, og som vi vil drøfte på neste møte, som er allerede fredag. Det er ikke utenkelig at vi kan få til dette i Oslo, sier Anne Rygg.  Pengene fra staten er der, og jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid å få dem ut. Det er nå det trengs, og Agder har allerede fått det til. Disse pengene kan ikke somles bort, sier Anne Rygg. Alle bystyrets partier ber i dag om at disse midlene må lyses ut så raskt som overhodet mulig i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Anne Rygg.

– Et annet punkt vi vil se på er hvordan vi skal få tilbake sentrumshandelen igjen. I dag minner Oslo sentrum mer om en forlatt westenrby. Her håper jeg vi i de kommende møtene får frem tiltak for å skape nytt liv i byen vår, sier hun.

Pengene fra staten er der, og jeg skjønner ike hvorfor det tar så lang tid å få dem ut. Det er nå det trengs, og Agder har allerede fått det til. Disse pengene kan ikke somles bort, sier Anne Rygg.

I krisepakka som regjeringen la fram tirsdag, kom det økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 250 millioner for å støtte bedriftsintern opplæring.

– Noen av de mest kraftfulle virkemidlene vi har er å styrke kompetanse. Nå er mange permitterte, og disse kan nå heve kompetansen, uten av det går ut over dagpengene, sier Solli.

– Oslo bør skrape samme alt de kan, og forenkle søknaden og behandlingstiden. I dag har de et åtte sider skjema som de har arvet fra Nav. I Agder behandler de søknader på to dager, sier hun.

I følge Solli kan hver bedrift søke om inntil 350.000 kroner til bedriftsintern opplæring.

Hun mener også at Oslo nå bør sette fart på store prosjekter, fremfor å bremse.

– Det er mange prosjekter som er gryteklare, som Oslopakke 3. Nå er det viktig å sette fart, og få i gang virksomheten i bygg og anlegg.  Settes ting på vent, vil vi få en motsatt effekt, sier hun.

– Vi forventer at også Plan og bygningsetaten setter inn det de har for å behandle saker, slik at de ikke blir hengende etter, og setter fortgang i digitaliseringen. Planer tar for lang tid. Nå er det på tide å få gjennomført dem,  sier hun.

Hun ønsker også at alle kommunale virksomheter pålegges å ta inn flere lærlinger, og at de nå går igjennom alle kommunale bygg, for å se hvor det trengs rehabilitering og vedlikehold.

– Det vi trenger nå er hastighet, sier regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli.

Nyeste fra Dagsavisen.no: