Nyheter

Byråden advarer om barnevernet i Oslo: – Jeg er veldig bekymret

– Vi klarer ikke å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvem som skal testes i en kommune med 700.000 innbyggere. Vi må støtte oss på nasjonale myndigheter, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Jeg er veldig bekymret for at barnevernet ikke er prioritert for testing ved mistanke om smitte av Covid-19. Barne- og familieetaten i Oslo er allerde i en kritisk situasjon ved at det nå er en risiko for at institusjoner må stenge på grunn av høyt sykegravær, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Les også: Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon (+)

Hun forteller at et økende antall ansatte må være hjemme på grunn av forkjølelsessymptomer, sykdom eller karantene fordi arbeidsgiver ikke vil ta noen sjanser på smitte.

– Situasjonen spisser seg til for hver dag som går, fastslår Oslo-byråden.

Har sendt krisebrev

Fredag 20. mars ble det sendt et varselbrev fra barne- og familieetaten i Oslo kommune til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). I brevet advarer Oslo kommune om konsekvensene av at barnevernsansatte ikke blir prioritert testet ved mistanke om smitte av Covid-19.

I brevet står det blant annet at; «situasjonen er virksomhetskritisk» og at en rekke oppgaver risikerer ikke å bli fulgt opp:

* Barnevernsinstitusjoner står i fare for å måtte stenge.

* Det er stor risiko for at barnevernstjenesten ikke får gjort sine lovpålagte oppgaver. Eksempelvis kan dette dreie seg om tilsyn og oppfølging av foreldre med hjelpetiltak.

* Det er også stor fare for at andre viktige funksjoner i barnevernet ikke kan utføres på grunn av høyt sykefravær. Dette kan dreie seg om forebygging og samarbeid mellom barnevernet, skole og NAV.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

– Dramatisk situasjon

Byråd Thorkildsen har stor forståelse for at helsepersonell er viktig og skal testes. Hun ser også at det er nødvendig å prioritere hvem som skal testes innenfor gruppen av samfunnskritiske funksjoner, men sier likevel:

– Vi som samfunn må ta innover oss den dramatiske situasjonen mange barn i Norge er i akkurat nå. Disse barna var utsatt fra før og befinner seg nå i en dramatisk forverret situasjon.

– På toppen av det får vi nå mange barn som hadde det greit før og som nå har det veldig vanskelig. Det kan for eksempel være saker der barnevernet må vurdere å gå inn. Vi som samfunn kan ikke ofre disse ungene, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Våre tips: 30 aktiviteter å gjøre hjemme med barn (+)

Ifølge byrådsavdeling for skole og oppvekst var det i fjor 9.174 oppholdsdøgn for barn som ble akuttplassert av barnevernet i Oslo. Samlet sett var det nær 91.000 oppholdsdøgn for barn i barneverninstitusjoner, beredskaps- og familiehjem og avlastningstiltak. I løpet av 2019 var det videre i overkant av 6.000 barn med tiltak. Like mange barn var involvert i saker der det ble gjort undersøkelser.

Bufdir svarer:  – Ikke bekymret

– Vi må forsikre oss om at vi gjør alt på kan for å trygge disse barna  – inkludert det å sikre at vi har nok kvalifisert personell med politiattest som kan ivareta dem, påpeker byråd Inga Marte Thorkildsen.

Mari Trommald er direktør for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Hun deler ikke umiddelbart barne- og familieetaten i Oslo sin bekymring for manglende koronatesting av ansatte i barnevernet:

–  Vi erfarer at andre kommuner håndterer dette mer skjønnsmessig og vurderer fortløpende hvor og hvem det er behov for å teste slik at tilbud opprettholdes. Men ut fra brevet vi fikk fra etaten før helgen, har vi skjønt at dette ikke har skjedd i Oslo kommune, sier Mari Trommald til Dagsavisen.

FÆRRE I FJOR: Bufdir-direktør Mari Trommald. FOTO: ARNE OVE BERGO

Foto: Arne Ove Bergo

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Er du bekymret for at barnevernstilbud i hovedstaden kan bli stengt som en følge av manglende testing av ansatte med en samfunnskritisk funksjon?

– Jeg har hørt at Oslo fremmer dette synet, men vi har ikke fått opp spørsmålet om testing som et stort problem. Vår erfaring er at kommunene ikke får mange henvendeler om testing, så jeg er ikke veldig bekymret. For øvrig er det helsemyndighetene og ikke vi som bestemmer hvilke grupper som skal prioriteres for testing. Vi forholder oss til deres anbefalinger, sier Mari Trommald i Bufdir.

Svaret bekymrer oppvekstbyråden.

– Ber dem om å tro på oss

– Jeg ber Trommald tro oss på det vi skriver. Vi hadde ikke bedt om denne drahjelpen hvis vi ikke hadde trengt det. Vi ønsker ikke å være masekråker som belaster systemet unødig i dagens situasjon. Vi gjør dette fordi vi ikke klarer å løse dette problemet på egen hånd, understreker Thorkildsen.

Hun mener nasjonale myndigheter, inkludert Bufdir, må forstå at Oslo kommune er enormt stor i smittesammenheng.

– Vi klarer ikke å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvem som skal testes i en kommune med 700.000 innbyggere. Vi må støtte oss på nasjonale myndigheter og har et sterkt behov for at Folkehelseinstituttet gjør denne vurderingen for oss, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. ingen vet hvor lenge (+)

Bufdir har foreløpig ikke besvart familieetatens brev. Overfor Dagsavisen gir direktør Mari Trommald heller ingen signaler om at Bufdir vil komme med noen form for anmodning overfor Folkehelseinstituttet.

Trommald mener det er desto viktigere at søknader om politiattest for dem som skal jobbe med barn på vegne av barnevernet, har fått topp prioritet hos politiet.

Hastebehandler politiattester

– Vårt utgangspunkt er at det skal foreligge en politiattest når man skal jobbe med barn og unge. Da vi skjønte at det kunne bli en flaskehals å få på plass politiattester fort nok, tok vi kontakt med politidirektoratet. Avtalen nå er at de prioriterer dette arbeidet og hastebehandler søknadene i løpet av kort tid, sier Trommald.

Ifølge hjemmesiden til Politiet er saksbehandlingstiden for søknader om politiattest omtrent en dag.

Buf-direktøren har registrert at noen er bekymret for at Regjeringen kan vedta en forskrift der kravet om politiattest kan utsettes hvis det er nødvendig og anses som forsvarlig. Det mener Bufdir-direktøren ikke er en sannsynlig problemstilling:

– Det at politiet nå gjør en så klar prioritering, mener jeg borger for at vi ikke havner i en situasjon der det er nødvendig å ta i bruk en unntksbestemmelse. Hastebehandlingen som er igangsatt ser ut til å fungere godt, fastslår direktør Mari Trommald.

Byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo er på sim side opptatt av hvor viktig gode og stabile relasjoner er for å gjøre de mest sårbare barna trygge.

–Det er ikke bare å kaste inn nye og stadig ukjent mennesker og tro at barn og unge dermed blir godt ivaretatt. Det fungerer ikke sånn. Jeg ber innstendig Bufdir, som skal sørge for at vi har et velfungerende barnevern i Norge,om drahjelp sånn at Helsedirektoratet forstår at ivaretagelse av utsatte barn er en viktig del av folkehelsearbeidet i Norge, sier Inga Marte Thorkildsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: