Nyheter

Hjemmeskole og korona: – Foreldrene skal ikke lære barna sine noe hele dagen

Ikke overdriv ambisjonene for hjemmeundervisning. Det kan virke mot sin hensikt, mener eksperter på barns psykiske helse.

– Foreldrene skal tilrettelegge så godt de kan, men de skal ikke pålegge seg selv å være lærere, sier Anett Apeland, psykologspesialist og fagdirektør for utviklingsavdeling barn ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Hun mener mange foreldre i disse dager opplever det som ganske krevende å kombinere barnepass og hjemmeskole med ønsket om å prestere på et visst nivå i forhold til jobb.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

– Jeg tenker at foreldre ikke skal lære barna sine noe hele dagen. Selv om barn oppholder seg mange timer på skole og SFO hver eneste dag, holder de på med mye annet enn pedagogisk læring. Både barn og foreldre har godt av å få ned stressnivået noen hakk, mener Anett Apeland ved NUBU.

###

Ekstraordinært stress

Regjeringen vil at så mange som mulig jobber hjemme som en følge av koronaviruset. Når alle landets skoler og barnehager er stengt innebærer det at barn og voksne som vanligvis bare er sammen noen timer hver dag, nå tilbringer det meste av døgnet sammen. Det byr på utfordringer.

– Både barn og voksne befinner seg i en uvanlig situasjon der det er viktig at vi ikke skaper et ekstraordinært stress. Jeg mener vi må senke ambisjonene og være litt romslige med oss selv. Det gagner også barna, mener psykologspesialist Anett Apeland.

Hun får støtte av overlege Stein Førde, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og tidligere leder for Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Det viktigste for barn i dagens situasjon er oversikt, forutsigbarhet og kontroll gjennom dagen. For barn på 1.- 4. trinn mener jeg to-tre timer daglig hjemmeundervisning bør være maksimalt – med mindre barna har spesielt glede av noe annet. Utover det mener jeg barna bør ha fri, sier Stein Førde.

Han anser det langt viktigere at foreldrene er dedikert og positivt til stede sammen med barna i deres skolearbeid i en kort periode, enn at hjemmeundervisningen skal vare i timevis.

Lekse-nei

– Hva tenker du at foreldre til skolevegrere eller barn som mistrives med skolearbeid skal gjøre når skolen er stengt?

– I de tilfellene der barna vegrer seg sterkt tenker jeg at man ikke nødvendigvis kan forvente at de skal undervises eller lære så mye hjemme. Ambisjonene må dempes. Utgangspunktet kan være at; «vi holder på den tida vi har bestemt, også får vi se hva vi får ut av det». Jeg mener også at man må droppe lekser, sier Stein Førde, som selv er bestefar til barn i småskolen.

Han har ikke tro på tvang da all god læring forutsetter positive følelser.

Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

– Hvis barnets motivasjon er virkelig dårlig kan hjemmeundervisning potensielt være en risikosituasjon både for relasjonen mellom barn og foreldre, og for barnets forhold til skolen. For noen barn vil en periode uten læringstrykk virke som et «utpust» – uten at jeg dermed sier at det er best å være hjemme, forklarer barnepsykiater Stein Førde.

Faste rutiner

Fagdirektør Anett Apeland ved NUBU mener mange voksne opplever at de blir slitne og får kort lunte når hverdagen snus på hodet:

– Det må man godta. Det er en naturlig følelse og reaksjon under stress. Men i den grad man klarer å beholde roen vil det også gjøre barna roligere, sier Apeland.

Uavhengig av barnets alder og om man er aleneforelder eller to voksne til å dele på ansvaret, mener hun ett råd vil være til stor hjelp:

– Noe av det viktigste man kan gjøre er å holde på noen faste rutiner. Rutiner skaper trygghet fordi det minner barna om det de er vant til. Ved å holde på rutiner får man mindre krangling og uro mellom søsken, men det påvirker også oss voksne positivt ved at vi blir mindre stresset og irritable, sier Anett Apeland.

Konkret gir hun følgende råd:

Hold fast på leggetid og tidspunkter for når man står opp, kler på seg og spiser frokost. Barnehagebarn bør hvile og ha «stillestund» til samme tid som i barnehagen. La barnet leke med en bestevenn eller de samme to-tre barna i nabolaget. Det reduserer smittefaren. La dem også delta i daglige gjøremål. Jo mer barn har å gjøre, desto mindre konflikt blir det.

Ta noen «friminutt» sammen med barna utendørs i løpet av dagen. Både barn og voksne roer seg ned ved å bruke kroppen. Enten man er trist, engstelig eller irritabel, så hjelper det å bevege seg. Fysisk aktivitet gjør at barn kvitter seg med noe av den kroppslige uroen, og det blir lettere å konsentrere seg etterpå.

Hvis dere er to foreldre hjemme; bytt på å ta ansvar for barn(a). Del gjerne dagen mellom dere. På den måten får begge konsentrert seg både om jobb og barn samtidig som det gir dere litt «space» i forhold til hverandre.

Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske tiltak mot koronaviruset

Lag en plan kvelden før for hvordan neste dag skal se ut. Snakk med barna om hva som skal skje når de våkner. Vi håndterer alle stressituasjoner bedre når vi vet hva som skal skje på forhånd.

– Set ord på følelser

Psykologspesialisten forklarer at barn kan ha ulike reaksjoner på at hverdagen nå ser annerledes ut enn ellers.

– Barn som plutselig oppleves som klengete og uselvstendige er ofte engstelige. Da kan det være lurt å snakke med dem. Si at dette er uvant, men at vi er trygge her hjemme og skal være her en god stund for at alle skal holde seg friske. Det er viktig å holde på det positive i situasjonen, fremholder fagdirektør Anett Apeland.

Hun mener likevel det er viktig å anerkjenne negative følelser når de dukker opp.

– Ser du at barnet ditt virker lei seg er det fint å si; «jeg ser du er litt trist, kanskje du savner vennene dine?». Det er i det hele tatt viktig å sette ord på følelser og ikke skyve barna unna. Det gjør dem roligere enn om vi avleder ved å gjøre andre ting, forklarer psykologspesialist Anett Apeland.

Hun er samtidig opptatt av at foreldre ikke skal se gjennom fingrene på oppførsel som ellers ikke er tillatt:

– Man må nok tåle ulike følelsesuttrykk hos barn. Samtidig er det viktig å holde fast på de reglene vi har for samvær i familien. Det er for eksempel lov å være sint, men det er fortsatt ikke lov å slå.

Dette er symptomene på korona

  • Skoler og barnehager er stengt fordi alle må bidra til å begrense spredning av korona-epidemien. Det skaper bekymring og er stressende for mange familier. Her er noen råd som kan være til hjelp for å mestre den nye hverdagen:
  • Det er lurt å opprettholde normale rutiner for måltider og leggetider.
  • I løpet av det som er vanlig skoletid, anbefales det at barna gjør skolearbeid, tegner, leser eller lytter til bøker, og sørger for å være ute i frisk luft uten å være tett på andre.
  • Fokuser på positive ting familien kan gjøre sammen – slik som å se film, høre på musikk, lese sammen, gå en tur eller spille spill. Pass på at dere samles rundt felles måltider.
  • Husk at du er en rollemodell for barna. Hvordan du håndterer stress, hvordan dere voksne snakker om sitasjonen, og hvordan dere reagerer, påvirker barna.
  • Følelser som redsel, panikk, tristhet og ensomhet er normale reaksjoner i slike spesielle situasjoner. Barn er sensitive for voksnes følelser, og det er bedre å være åpen om følelsene sine enn å skjule dem.
  • Barn reagerer på forskjellige måter. Noen kan virke uberørt når du snakker med dem, men vise bekymring senere. Vær særlig oppmerksom på kvelden og natten. Mange barn blir ekstra engstelige da.
  • Det er viktig å holde seg orientert, men det kan være lurt å begrense bruken av sosiale media og lignende hvis det fører til økt stress og unødig redsel.
  • Søk støtte hos andre – Ikke vær redd for å be om hjelp.

Kilde: helsenorge.no/koronavirus/

Mer fra Dagsavisen